Maatschappelijke bijdrage Rabobank Lek en Merwede in 2021

10 februari 2022 9:00

Als coöperatieve Rabobank voelen we ons betrokken bij wat er leeft en speelt in de wereld om ons heen. We willen onze omgeving versterken en toekomstbestendig maken. In 2021 investeerde Rabobank Lek en Merwede € 264.349 in maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan een duurzamere en inclusieve wereld. Ook hebben we 494 verenigingen en stichtingen ondersteund via Rabo ClubSupport.

Maatschappelijke impact 2021

Samen met 29.512 leden, klanten en partners maken we impact op het gebied van financieel gezond leven, duurzaam wonen, duurzaam ondernemen en de voedsel- en energietransities. Zo werken we bijvoorbeeld samen met gemeenten om duurzame woningen te bouwen met Rabo SmartBuilds en ontwikkelden we het programma Zon-op-Dak waarbij we zakelijke klanten stimuleren om zonnepanelen te installeren op bedrijfsdaken.

We zetten daarbij onze kennis, een groot netwerk en menskracht in om te helpen. Ook bieden we financiële ondersteuning vanuit ons ‘coöperatief dividend’, een deel van onze winst die we investeren in de maatschappij.

Ook organiseerden we diverse events voor onze klanten zoals een webinar Duurzaam Wonen met gastspreker Helga van Leur en een online Jongerencafé met diverse workshops over wonen, werken, beleggen en 18 jaar worden.

Een club is meer dan een club

Clubs en verenigingen spelen een belangrijke rol in ons land. Rabobank versterkt clubs via Rabo ClubSupport. Onze leden stemmen hier jaarlijks over mee. In Lek en Merwede werd er afgelopen jaar € 150.000 geïnvesteerd in 494 clubs. 7.138 leden stemden op de verdeling van dit bedrag over de deelnemers.

Impact maken we samen

In 2022 werken wij verder aan onze missie ‘Growing a better world together’. Samen bouwen we aan oplossingen die goed zijn voor onze leden, klanten & goed voor de wereld om ons heen.

Benieuwd hoe onze maatschappelijke impact nog meer vorm krijgt? Bekijk de voorbeelden op rabobank.nl/impact .