Voordracht van kandidaten voor onze ledenraad

11 mei 2022 16:25

De Rabobank is een financiële dienstverlener met haar wortels in Nederland. De Rabobank draagt met moed en daadkracht bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de samenleving. De missie van de Rabobank luidt ‘Growing a better world together’.

Voordracht ledenraadsleden De Kempen

De ledenraad -bestaande uit 30 leden van de bank- behartigt het belang van klanten en leden. Ledenraadsleden zijn betrokken bij lokale activiteiten en zijn sparringpartner voor directie en raad van commissarissen van Rabobank De Kempen. Jaarlijks vinden er wisselingen in de samenstelling van de ledenraad plaats. Voor de invulling van 3 vacatures draagt de directie de volgende kandidaten voor:

Maarten Meulepas uit Riethoven

Het staat leden van Rabobank De Kempen vrij om, met de steun van tien leden, zelf ook kandidaten aan te dragen. Stuur hiervoor vóór 25 mei 2022 een e-mail naar communicatie.obr@rabobank.nl

Reageren
Wanneer je vragen of opmerkingen hebt kun je mailen naar communicatie.obr@rabobank.nl.