Coöperatiefonds keert € 15.000 uit

5 juli 2022 13:04

De werkgroep Coöperatief Dividend van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland kent in het eerste kwartaal van 2022 aan 7 projecten in de regio een totale bijdrage van € 15.000 toe. Deze werkgroep Coöperatief Dividend bestaat uit ledenraadsleden.

Coöperatiefonds keert € 56.250 uit

Het Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de winst. Wij noemen dat Coöperatief Dividend. De bank steunt daarmee activiteiten en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de maatschappelijke en economische omgeving. Denk bijvoorbeeld aan projecten als het verduurzamen van een buurthuis, de aanleg van een moes- of pluktuin of het stimuleren van biodiversiteit in een dorp of buurt. Samen met de vele vrijwilligers die uiteenlopende projecten realiseren biedt de Rabobank met een financiële bijdrage nét dat stukje extra.

In 2022 keert het Rabobank Coöperatiefonds vier keer uit. De volgende deadline voor het indienen van aanvragen is 1 september. Voor meer informatie en de voorwaarden ga naar www.rabobank.nl/sneek-zuidwestfriesland.

Overzicht toezeggingen

Stichting Een Brug Slaan Workum: Arcadia-project BROEI; voorstelling door jongeren, € 2.000.Stichting Podium Gorter Balk: pad verlichten met led, € 600.Stifting Monumint Aldekleaster Hartwerd: opzetten van een belevingspunt, € 2.500.Dorpsbelang Koudum: opnieuw inrichten ruimte Claerbergen; ontmoetingsplek voor ouderen, € 1.500.Volleybalvereniging WISKY Woudsend: aanleggen van 2 beach volleybal velden, € 2.400.Lawn Tennis Club IJlst: led-verlichting, € 3.000.Voetbalvereniging QVC Stavoren: led-verlichting, € 3.000.