Voordracht van kandidaten voor onze ledenraad

20 april 2023 13:10

De Rabobank is een financiële dienstverlener met haar wortels in Nederland. De Rabobank draagt met moed en daadkracht bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de samenleving. De missie van de Rabobank luidt ‘Growing a better world together’.

Verzend het artikel per e-mail
Wij gaan voor een betere wereld waar we samen aan werken. Het gaat om jou, om elkaar, om je leefomgeving en om de wereld. Rabobank Meierij en Maashorst zet haar kennis, netwerk en financiën in om de regio sterker te maken. Dat is de kracht van een coöperatie.

De ledenraad -bestaande uit leden van de bank- behartigt het belang van klanten en leden. Ledenraadsleden zijn betrokken bij lokale activiteiten en zijn sparringpartner voor directie en raad van commissarissen van Rabobank Meierij en Maashorst. Jaarlijks vinden er wisselingen in de samenstelling van de ledenraad plaats. Voor de invulling van een vacature draagt de directie de volgende kandidaten voor:

Mike Heijmans (Sint-Oedenrode) Jean Baptiste Benraad (Veghel)

Het staat leden van Rabobank Meierij en Maashorst vrij om, met de steun van tien leden, zelf ook kandidaten aan te dragen. Stuur hiervoor vóór 16 juni 2023 een e-mail naar communicatie.obr@rabobank.nl.


Reageren
Wanneer je vragen of opmerkingen hebt kun je mailen naar communicatie.obr@rabobank.nl.