Ambitieuze ledenraadsleden gezocht Rabobank IJsseldelta

25 oktober 2023 14:57

Rabobank is een coöperatieve bank met een sterke missie: ‘Growing a better world together’. Samen met lokale en regionale stakeholders zoeken we voortdurend naar kansen om onze leefomgeving te versterken. Daarbij is een cruciale rol weggelegd voor onze ledenraad. Deze vertegenwoordigt onze leden en klanten, en is een belangrijke schakel bij tal van economische en maatschappelijke vraagstukken.

Voordracht nieuwe ledenraadsleden Rabobank 's-Hertogenbosch e.O.

We zijn op zoek naar:

Ambitieuze ledenraadsleden, die samen met ons hun leefomgeving willen versterken.

· Ben je een energieke samenwerker?

· Draag je graag bij aan lokale en regionale vraagstukken?

· En zie je het als een kans om daarbij samen met onze bank op te trekken?

Dan gaan we graag met je in gesprek. Zeker als je gelooft in een coöperatieve bank die met haar ledenraad graag het verschil maakt.

Wat houdt dat in: ledenraadslid zijn?

Binnen de ledenraad heb je een belangrijke rol als vertegenwoordiger van de klanten en leden van Rabobank IJsseldelta. Omdat je midden in de lokale leefomgeving staat, ga je makkelijk met je achterban in gesprek, op zoek naar mogelijkheden om elkaar te versterken. Denk hierbij aan je dorp, je stad of je netwerk, maar ook aan mensen die zich net als jij bezighouden met een van onze coöperatieve thema’s:

· Energietransitie (klimaat)

· Duurzaam Ondernemen

· Duurzaam Wonen

· Banking for Food (voedseltransitie)

· Financieel Gezond Leven

Vier formele rollen

Naast ledenvertegenwoordiging heeft de gehele ledenraad vier formele rollen, waar je ook invulling aan geeft. Deze rollen zijn vastgelegd in de statuten:

· Formele rol (zoals het benoemen van de raad van commissarissen en het vaststellen van het budget voor het coöperatief dividend)

· Verbindingsrol (de leefomgeving versterken en de financiële en maatschappelijke dienstverlening van Rabobank verbeteren op basis van input van de leden)

· Signaleringsrol (gevraagd en ongevraagd signalen geven aan de directeur en de lokale raad van commissarissen over wat speelt in het lokale werkgebied)

· Sparringsrol (klankbord en sparringpartner zijn voor de directeur en de lokale raad van commissarissen over onder andere de (lokale) invulling van de businessplannen).

Wat brengt het jou?

Als lid van onze ledenraad krijg je kansen mee te denken en draag je bij aan de versterking van je leefomgeving en het welzijn van individuen. Daarnaast verbreed je je kennis en ontwikkel je jezelf door samen te werken met stakeholders uit de Rabobank-organisatie en het netwerk van onze bank. Je verbreedt je kennis van bankieren en de vraagstukken van vandaag. Ook kun je je kennis en competenties aanscherpen door gebruik te maken van diverse opleidingsmogelijkheden. Bovendien kun je de ambities, uitdagingen en vraagstukken waar je nu al aan werkt verbinden met onze bank. Je wordt onderdeel van een mooi netwerk van interessante en energieke mensen. Samen staan we sterker!

Wat verwachten we van je?

· Je voelt je betrokken bij de regio.

· Je voelt je betrokken bij de Rabobank en ons coöperatieve gedachtengoed.

· Je bent graag van betekenis en krijgt energie van samenwerken.

· Je bent een echte verbinder.

· Je ziet de ledenraad als een kans om je eigen activiteiten te verbinden met die van onze bank.

· Je weet welke vraagstukken in deze omgeving spelen en zoekt graag actief naar mogelijkheden voor de Rabobank om hieraan een positieve bijdrage te leveren.

· Je woont in de regio Zwolle en omstreken of hebt binding met deze regio door bijvoorbeeld je werk of je netwerk.

· Je staat dicht bij onze leden en bent voor hen goed benaderbaar.

· Je zoekt graag de samenwerking binnen de ledenraad, met de directeur, met de raad van commissarissen en met andere stakeholders op lokaal en/of kringniveau.

· Je bent in staat om kritisch het gesprek met hen aan te gaan en samen te komen tot pragmatische en betekenisvolle oplossingen.

· Je bent 18 jaar of ouder en bent klant en lid bij onze bank.

· Herken je jezelf hierin? Dan zien we je reactie met veel belangstelling tegemoet!

Over de huidige ledenraad

De ledenraad bestaat uit 28 leden, die samen onze klanten en leden vertegenwoordigen. We vinden het daarom belangrijk dat zij een goede en diverse afspiegeling van ons ledenbestand vormen. Daarbij kijken we onder meer naar expertise, netwerk en persoonlijke interesse, maar ook naar leeftijd, geslacht en achtergrond. Een sterke link met onze vijf coöperatieve thema’s: Financieel Gezond Leven, Duurzaam Wonen, Energietransitie, Duurzaam Ondernemen en Banking4Food is daarbij een pré.

En meer praktisch

We vergaderen 4-5 keer per jaar met de gehele ledenraad, een vergadering duurt ca. 2 uur, de voorbereidingstijd is ca 1 uur per vergadering. Daarnaast neem je zitting in een specifieke commissie of themagroep passend bij je kwaliteiten en interesses. Ook deze vergaderen ca 4 maal per jaar. Wij hechten in onze bijeenkomsten aan inspiratie en het voeren van dialogen in een open sfeer. De vergoeding voor je inzet bedraagt € 1.500,- per jaar.

Maak het verschil en reageer

Ben jij een lokale verbinder? En wil je vanuit onze ledenraad je lokale of regionale leefomgeving versterken? Solliciteer dan via onderstaande link. De procedure is in handen van een selectiecommissie, die ook de kennismakingsgesprekken voert. Nieuwe leden worden aanvang 2024 benoemd.


Solliciteer nu!

Vragen?

Heb je nog vragen? Aarzel dan niet en neem contact op met onze bank via communicatie.MON@rabobank.nl.