Samenwerking met de Duinboeren verlengd!

13 juni 2024 13:56

Rabobank kring Midden-Brabant heeft dit jaar haar samenwerking met de Duinboeren voor vijf jaar verlengd. Samen met andere lokale maatschappelijke partners ondersteunen we deze stichting van agrarische ondernemers, die zich al tientallen jaren inzet voor het agrarisch landschap rond de Loonse en Drunense Duinen.

Duinboeren

Maandag 10 juni vond de ondertekening van de partnerovereenkomst tussen De Duinboeren en Rabobank plaats.

Samenwerking

Michel Hardeman: ‘Dit partnerschap is een uitgelezen voorbeeld van waar we als Rabobank voor staan. Het ondersteunen van lokaal ondernemerschap, samenwerking in de korte keten en dat met een sterk oog voor de natuur. Ik ben trots op dit lokale initiatief en wens de Duinboeren alle succes toe in hun activiteiten.

Vertrouwen

Martien Vromans van Stichting Duinboeren en Maatschappij is blij met het vertrouwen dat is uitgesproken door alle partners: ‘Het verlengen van het partnerschap is voor onze stichting een belangrijke waardering voor alles wat wij al 28 jaar in het gebied rondom de Loonse en Drunense Duinen doen. Steeds in harmonie met het landschap.”

Gebiedsplan

De basis van het partnerschap is het gebiedsplan van de Duinboeren. Vitale agrarische en gebiedsgerichte bedrijven werken in harmonie met natuur en landschap aan producten en diensten die door burger, consument en overheid gewaardeerd worden. Onder het label Brabants Duingoed brengen de Duinboeren heerlijke lokale streekproducten op de markt.

Partners

Naast Rabobank ondersteunen ook de volgende partners het werk van de Duinboeren: Provincie Noord-Brabant, Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB), Waterschap De Dommel, Waterschap Brabantse Delta, Brabants Landschap, Van Gogh Nationaal Park, Gemeente Loon op Zand, Gemeente Tilburg, Gemeente Heusden en Gemeente Vught.

Meer informatie over de Duinboeren, de visie, producten en activiteiten vind je op www.duinboeren.nl en www.duingoed.nl