Grote belangstelling bij veehouders voor Rabo-event “Groen gas winnen doen we zo”

11 april 2024 17:51

Mest speelt een belangrijke rol in de energie- en landbouwtransitie en ondersteunt het duurzame verdienmodel van veehouders, ondanks de vaak negatieve associaties. Hoe? Door bijvoorbeeld de mest te vergisten tot biogas, waar vervolgens weer groen gas van kan worden gemaakt. Op maandag 8 april organiseerde Rabobank Midden Oost Nederland en Rabobank Twente – Achterhoek in het HOFtheater in Raalte de kennissessie “Groen gas winnen doen we zo”. Ruim 220 geïnteresseerde veehouders uit de wijde omgeving grepen de gelegenheid aan om zich te laten informeren over de mogelijkheden en meerwaarde van monomestvergisting. Onder hen ook Daniëlle Wolters. ‘De investering in de vergistingsinstallatie vormt de grootste drempel.’

Monomest Kring MON

“Voor ons bedrijf is het belangrijk dat we iets met de mest gaan doen”

Zo werkt monomestvergisting

Monomestvergisting is weliswaar een hot topic, maar de techniek bestaat al enkele decennia en is relatief eenvoudig. Dagverse mest (zonder toevoegingen, vandaar de term “mono”) wordt bij een temperatuur van 40 graden Celsius vergist in een vergistingsinstallatie. Het biogas dat bij dit proces ontstaat, kan worden omgezet tot groen gas. Met het oog op de energietransitie is dat goed nieuws, want dit groene gas kan fossiel gas vervangen. Ook op het gebied van de landbouwtransitie heeft monomestvergisting voordelen, daar emissies worden gereduceerd. ‘Daarnaast biedt monomestvergisting veehouders bij wie dit past de mogelijkheid om een extra duurzaam verdienmodel te realiseren, waarbij elke businesscase nadrukkelijk op zichzelf staat. Daar willen wij hen vanuit onze rol als kennis-, netwerk- en financieringspartner graag bij helpen’, aldus Dineke Heijstek, directeur Food & Agri a.i. van Rabobank Midden Oost Nederland.

Kennis delen en contacten leggen

Samen met haar collega Robin Geerdink, coöperatief directeur bij Rabobank Twente Achterhoek, is Dineke vandaag aanwezig bij de kennissessie “Groen gas winnen doen we zo” in het HOFtheater in Raalte. En Robin en Dineke zijn bepaald niet de enige aanwezigen. ‘Eerlijk gezegd hadden we onszelf ten doel gesteld om zo’n 130 deelnemers uit te nodigen’ zo vertelt Robin. ‘Maar toen we het aantal van 220 inschrijvingen hadden bereikt, moesten we de rest van de geïnteresseerde veehouders in de regio helaas “nee” verkopen. Het geeft wel aan hoeveel aandacht er is voor monomestvergisting. Natuurlijk verschilt het kennisniveau van de aanwezigen enorm. De een is zich net aan het oriënteren, terwijl de ander al een vergistingsinstallatie op zijn bedrijf heeft staan. Wat voor alle aanwezigen geldt, is dat ze behoefte hebben aan aanvullende informatie, kennisdeling en nieuwe contacten.’

Individueel vergisten, per buurt of per regio

Tijdens de kennissessie in Raalte komen Frans Feil van BEON, Hans van den Boom van Rabobank, Willem Dubbelman van Energiefonds Overijssel en Ferdinand Brosje van energiebedrijf Cogas aan bod, evenals agrariër Arjan Stokman die op zijn bedrijf in het Friese Koudum al een vergister heeft staan. De sprekers vertellen over de impact van monomestvergisting, hoe deze techniek in Nederland kan worden uitgerold en hoe de aanwezige veehouders de investering mede met hulp van onder andere Energiefonds Overijssel en Rabobank kunnen financieren. Vervolgens krijgen de aanwezigen tijdens drie workshops informatie over individuele mestvergisting, gezamenlijke mestvergisting met omliggende bedrijven en regionale vergisting, waarbij een veehouder mest aanlevert bij een grote mestvergister.

Bewust duurzaam

Veehouder Daniëlle Wolters uit Hoogeveen heeft haar keuze al gemaakt. Samen met haar man Jo runt ze een bedrijf met 2.200 vleesvarkens en 1.550 kalveren. ‘Binnenkort komt daar nog een stal met 2.600 varkens bij. Als ondernemers willen wij duurzaam boeren en bewust omgaan met energie. Daarom hebben we bijvoorbeeld het initiatief genomen om een zonnepark aan te leggen op ons perceel. Daarnaast vinden we het als veehouderij belangrijk dat we iets met onze mest gaan doen. Met het oog op de energie- en landbouwtransitie en de emissie, maar zeker ook met het oog op de financiële kanten. Per kuub betalen we nu zo’n €23,50 aan mestafzet en dat is ontzettend veel geld. Daarom hebben we drie jaar geleden besloten om samen met drie collega-agrariërs in de buurt een eigen monomestvergistingsinstallatie te realiseren.’

Belangrijke eerste stap

Ondertussen is de daadwerkelijke realisatie al een heel stuk dichterbij, aldus Daniëlle. ‘De gemeente heeft ons geholpen met de vergunning voor de vergistingsinstallatie en afgelopen februari hebben we de SDE++(Stimulering Duurzame Energieproductie)-subsidie ontvangen. Dat is belangrijk, want de investering vormt de grootste drempel. Banken zijn heel terughoudend als het op de financiering van de installatie aankomt. Wat dat betreft vind ik het bemoedigend dat Rabobank deze kennissessie organiseert en als eerste een stap in de goede richting zet.’

Eerlijk verhaal

Dineke Heijstek legt uit waarom Rabobank Midden Oost Nederland dit initiatief neemt. ‘Als bank geloven we dat ook monomestvergisting een bijdrage kan leveren aan de toekomstbestendigheid van veehouderijen. Daarom zullen we dit soort initiatieven actief blijven organiseren, waarbij we het eerlijke verhaal willen vertellen. Want de realisatie van een monomestvergister vraagt om een lange adem, vakmanschap, tijd én geld. Daarom wil Rabobank waar mogelijk als verbindende factor optreden. Dat past namelijk perfect bij het coöperatieve gedachtengoed van de Rabobank en de rol die wij willen spelen in de transities.’

Monomest Kring Mon 2