Algemene Voorwaarden voor de Effectendienstverlening

Voor onze beleggingsdienstverlening gelden de Algemene Voorwaarden voor de Effectendienstverlening. Deze voorwaarden zijn op 1 november 2020 gewijzigd als gevolg van aanpassingen in onze dienstverlening en nieuwe wetgeving.

Wijzigingen

De nieuwe beleggingsvoorwaarden zijn makkelijker te lezen. We maken nu onderscheid in bepalingen voor vermogensbeheer en bepalingen voor zelf beleggen en beleggen met advies.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

Rabo Beheerd Beleggen en Rabo ToekomstBeleggen

Bepaalde gebeurtenissen zoals het coronavirus kunnen beweging op de beurs veroorzaken en de nodige financiële onzekerheid met zich meebrengen. Misschien kijk je daardoor anders naar risico’s. Geef wijzigingen in je persoonlijke situatie zo snel mogelijk aan ons door, zodat we blijven beleggen volgens jouw wensen. Je kunt de nieuwe, duurzame beleggingsfondsen die exclusief bij ons verkrijgbaar zijn niet meenemen naar Rabo Zelf Beleggen of een andere bank. Ze zijn alleen verkrijgbaar bij vermogensbeheer en adviesbeleggen van de Rabobank.

Rabo Advies Beleggen en Individueel Vermogensbeheer

De opzegtermijn van een maand voor het opzeggen van je overeenkomst is vervallen. Je kunt de nieuwe, duurzame beleggingsfondsen die exclusief bij ons verkrijgbaar zijn niet meenemen naar Rabo Zelf Beleggen of een andere bank. Ze zijn alleen verkrijgbaar bij vermogensbeheer en adviesbeleggen van de Rabobank. Over de inkomsten uit Amerikaanse effecten houden we volledige bronbelasting in, tenzij je voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief. Wijzigt er iets in je persoonlijke situatie dat relevant is voor de hoogte van het tarief, laat ons dat dan zo snel mogelijk weten. Ook op inkomsten uit andere buitenlandse effecten kan bronbelasting ingehouden worden. Hierbij vraag je zelf de teveel ingehouden bronbelasting terug bij de buitenlandse belastingdienst als je voor een lager tarief in aanmerking denkt te komen. In het orderuitvoeringsbeleid (bijlage 4) zijn Rabobank Certificaten als aparte alinea opgenomen, zodat je snel kunt zien hoe het uitvoeren van orders voor dit product werkt. Beleg je in aandelen? Nieuwe wetgeving verplicht ons persoonsgegevens te delen als het bedrijf waarin je belegt daar om vraagt. Natuurlijk gaan we hier zorgvuldig mee om. Ook kun je voortaan online stemmen op aandeelhoudersvergaderingen om meer inspraak te hebben op het beleid en de keuzes van het bedrijf waarin je belegt.

Lees meer over de nieuwe wetgeving voor aandeelhouders en bedrijven
Rabo Zelf Beleggen

De opzegtermijn van een maand voor het opzeggen van je overeenkomst vervalt. Over de inkomsten uit Amerikaanse effecten houden we volledige bronbelasting in, tenzij je voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief. Wijzigt er iets in je persoonlijke situatie dat relevant is voor de hoogte van het tarief, laat ons dat dan zo snel mogelijk weten. Ook op inkomsten uit andere buitenlandse effecten kan bronbelasting ingehouden worden. Hierbij vraag je zelf de teveel ingehouden bronbelasting terug bij de buitenlandse belastingdienst als je voor een lager tarief in aanmerking denkt te komen. In het orderuitvoeringsbeleid (bijlage 4) zijn Rabobank Certificaten als aparte alinea opgenomen, zodat je snel kunt zien hoe het uitvoeren van orders voor dit product werkt. Beleg je in aandelen? Nieuwe wetgeving verplicht ons persoonsgegevens te delen als het bedrijf waarin je belegt daar om vraagt. Natuurlijk gaan we hier zorgvuldig mee om. Ook kun je voortaan online stemmen op aandeelhoudersvergaderingen om meer inspraak te hebben op het beleid en de keuzes van het bedrijf waarin je belegt. We zetten deze service automatisch voor je aan. Je betaalt hier kwartaalkosten voor. Als je dit niet wilt, kun je de service zelf uitzetten in Rabo Online Bankieren of de Rabo App.

Lees meer over de nieuwe wetgeving voor aandeelhouders en bedrijven

Akkoord met de nieuwe voorwaarden

We hopen dat je ook onder deze voorwaarden klant bij ons blijft. Als je vóór 1 november niet hebt gereageerd, heb je ze aanvaard. Ben je het niet eens met de nieuwe voorwaarden? Dan ben je natuurlijk vrij om je overeenkomst met ons op te zeggen.