Betalingen naar Australië

Naam land: Australië
SEPA-Land: Nee
Landcode: AU
Muntsoort: AUD (Australische Dollar)
Rekeningnummer aangeduid als: Account Number
Opbouw van het rekeningnummer: Er is geen standaard opbouw van het rekeningnummer voor Australië beschikbaar.

Nationale bankcode van Australië

Australië maakt voor het betalingsverkeer gebruik van een nationale bankcode, genaamd Australian Bank State Branch Code (BSB-code). Deze code bestaat uit 6 cijfers, bijvoorbeeld 033003. Op facturen kan het zijn dat de BSB-code in twee delen wordt vermeld (bijvoorbeeld 033-003).

Vermeld de BSB-code altijd aaneengesloten achter elkaar in je betalingsopdracht, dus zonder streepjes, spaties, punten of komma's in het veld Nationale bankcode achter AU.

Service en Contact