Betalingen naar Israël

Naam land: Israël
SEPA-Land: Nee
Landcode: IL
Muntsoort: ILS (Israelische Sjekel)
Opbouw van het rekeningnummer: Er is geen standaard opbouw van het rekeningnummer voor Israël beschikbaar.
IBAN: Het IBAN bestaat uit 23 posities alfanumeriek (bijvoorbeeld IL62 0108 0000 0009 9999 999).

Kosten correspondentbank voor betalingen naar Israël

Wanneer je een transactie in euro's met kostenoptie SHA of BEN boven de €250,- overmaakt naar Israël, worden door de correspondentbank verwerkingskosten ingehouden op het transactiebedrag. Je betaalt dan €3,50. Voor transacties boven de €2.500,- zijn de kosten €10,50.

Daarnaast kan de bank van de begunstigde kosten in rekening brengen richting de ontvanger. Wil je er zeker van zijn dat een bepaald bedrag bij de begunstigde aankomt? Kies dan voor de kostenoptie OUR. Je betaalt dan alle kosten, de begunstigde ontvangt het bedrag zonder aftrek van kosten.

Service en Contact