Betalingen naar San Marino

Naam land: San Marino
SEPA-Land: Ja
Landcode: SM
Muntsoort: EUR (Euro)
Rekeningnummer aangeduid als: Coordinata Bancaria
Opbouw van het rekeningnummer: Het rekeningnummer bestaat uit 23 posities alfanumeriek.
IBAN: Verplicht voor Eurobetalingen. Het IBAN bestaat uit 27 posities alfanumeriek (bijvoorbeeld SM68 S054 2811 1010 0000 0123 456).

Onderdelen van het rekeningnummer in betalingen naar San Marino

Een rekeningnummer van San Marino bestaat uit 23 posities alfanumeriek. De eerste positie is een controlegetal (CIN, Control Internal Number), de cijfers twee tot en met elf duiden de bank aan (2 t/m 6 is de ABI code, 7 t/m 11 is de CAB code). De laatste 12 posities vormen het werkelijke rekeningnummer (numero di conto) en kunnen punten (.), liggende streepjes (-) en spaties ( ) bevatten.

Service en Contact