Betalingen naar El Salvador

Naam land: El Salvador
SEPA-Land: Nee
Landcode: SV
Muntsoort: USD (Amerikaanse Dollar).
IBAN: Het IBAN bestaat uit 28 posities alfanumeriek (bijvoorbeeld SV 62 CENR 00000000000000700025).

Kosten correspondentbank voor betalingen naar El Salvador

Wanneer je een transactie in euro's met kostenoptie SHA of BEN boven de €250,- overmaakt naar El Salvador, worden door de correspondentbank verwerkingskosten ingehouden op het transactiebedrag. Je betaalt dan €3,50. Voor transacties boven de €2.500,- zijn de kosten €10,50.

Daarnaast kan de bank van de begunstigde kosten in rekening brengen richting de ontvanger. Wil je er zeker van zijn dat een bepaald bedrag bij de begunstigde aankomt? Kies dan voor de kostenoptie OUR. Je betaalt dan alle kosten, de begunstigde ontvangt het bedrag zonder aftrek van kosten.

Service en Contact