Betalingen naar Tunesië

Naam land: Tunesië
SEPA-Land: Nee
Landcode: TN
Muntsoort: TND (Tunesische Dinar)
Rekeningnummer aangeduid als: Relève d’Identité Bancaire (RIB)
Opbouw van het rekeningnummer: Het rekeningnummer bestaat uit 20 cijfers.
IBAN: Het IBAN bestaat uit 24 posities alfanumeriek (bijvoorbeeld TN59 1420 7207 1007 0712 9648).

Betalingen naar Tunesië: rekeningnummer

Een rekeningnummer van Tunesië bestaat uit 20 cijfers. De eerste twee cijfers duiden de bank aan (code banque), de volgende drie cijfers geven het betreffende kantoor aan (code quichet). De volgende dertien cijfers vormen het rekeningnummer (numéro de compte) en de laatste twee cijfers vormen het controlegetal (clé RIB).

Kosten correspondentbank voor je betalingen naar Tunesië

Wanneer je een transactie in euro's met kostenoptie SHA of BEN boven de €250,- overmaakt naar Tunesië, worden door de correspondentbank verwerkingskosten ingehouden op het transactiebedrag. Je betaalt dan €3,50. Voor transacties boven de €2.500,- zijn de kosten €10,50.

Daarnaast kan de bank van de begunstigde kosten in rekening brengen richting de ontvanger. Wil je er zeker van zijn dat een bepaald bedrag bij de begunstigde aankomt? Kies dan voor de kostenoptie OUR. Je betaalt dan alle kosten, de begunstigde ontvangt het bedrag zonder aftrek van kosten.

Service en Contact