Veelgestelde vragen rechtsbijstandverzekering

Wat wel en niet is verzekerd bij schade

Hier vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over de Interpolis Rechtsbijstandverzekering.

Ik heb een Rechtsbijstandverzekering afgesloten. Vanaf wanneer ben ik verzekerd?

U bent direct verzekerd, maar geschillen die in de eerste drie maanden ontstaan kunt u niet melden. Deze 'wachttijd' van drie maanden geldt niet in de volgende gevallen:

  • bij geschillen in de dekking Basis;
  • bij geschillen in het verkeer;
  • bij letsel;
  • bij medische geschillen in de dekking Consument en Wonen;
  • als de nieuwe verzekering aansluit op een eerdere rechtsbijstandverzekering en het geschil verzekerd zou zijn op die eerdere verzekering;
  • voor uw partner als u de verzekering (die langer loopt dan drie maanden) uitbreidt van een eenpersoonshuishouden naar een twee- of meerpersoonshuishouden;
  • bij een geschil over een overeenkomst en de overeenkomst is tijdens de verzekering gesloten;
  • bij geschillen over uw woning als u bij de Rabobank een hypotheek afsluit en bij de overdracht van de woning een rechtsbijstandverzekering met daarin de dekking Consument en Wonen afsluit.

Ik heb een geschil gemeld bij Interpolis. Wie is de jurist die mij bijstaat?

De jurist die u bijstaat werkt bij Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR). Dit is de grootste uitvoerder van rechtshulp in Nederland. SAR heeft specialisten voor ieder rechtsgebied. Op de site www.achmearechtsbijstand.nl kunt u zien welke jurist aan uw zaak werkt.

Krijg ik juridische hulp ongeacht de hoogte van het schadebedrag?

Ja, wij kennen geen minimum schadebedrag. Voor externe kosten geldt een maximum verzekerd bedrag van € 50.000 per gebeurtenis. Externe kosten zijn bijvoorbeeld: kosten van externe deskundigen, bemiddelingskosten, proces- en arbitragekosten, getuigenkosten en reis- en verblijfkosten bij een arbitragezaak in het buitenland.

Ik ben het oneens met de werkwijze van mijn jurist. Is een second opinion mogelijk?

Ja. U kunt gebruikmaken van de geschillenregeling en zo om een tweede mening ('second opinion') vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de jurist die uw zaak behandelt.

Ik heb geen Rechtsbijstandverzekering of niet de juiste dekking. Krijg ik toch hulp?

Ook dan helpt Interpolis u graag bij een conflict. Hebt u een vraag? Ga dan naar het juridisch informatieplatform Zelfrechtzaam. Hier vindt u praktijkvoorbeelden, veelgestelde vragen en de mogelijkheid tot hulp van een jurist van het JuristenNetwerk.

Ik heb een geschil. Mag ik mijn eigen advocaat kiezen?

Soms. Als Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) het haalbaar vindt om een gerechtelijke of administratieve procedure te starten, hebt u het recht om zelf een advocaat of andere jurist te kiezen. We noemen dit een voorkeursadvocaat.

  • Als in uw procedure een advocaat wettelijk verplicht is, dan schakelt SAR een advocaat voor u in en vergoedt Interpolis de kosten van een voorkeursadvocaat tot € 50.000.
  • Is een advocaat niet wettelijk verplicht en wordt een procedure gestart? Dan behandelt de jurist van SAR uw zaak tot een oplossing is bereikt. Kiest u dan toch voor een voorkeursadvocaat of jurist? Dan vergoedt Interpolis de kosten tot € 8.000. De juristen van SAR staan u bij, de kosten van de juristen zijn onbeperkt verzekerd en eventuele extra kosten zijn verzekerd tot € 50.000.

Meer weten over de rechtsbijstandverzekering van Interpolis. U vindt hier ook de voorwaarden of bereken direct uw premie.

Lees meer over dekking rechtsbijstandverzekering

Schade melden

Wilt u een schade melden? Meestal wordt uw schade met 1 telefoontje afgehandeld. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Neem online of telefonisch contact met Interpolis op. Wel zo prettig.

Direct schade melden op Interpolis.nl

Contact

Rabobank