Veelgestelde vragen rechtsbijstandverzekering

Wil je weten wat wel en niet is verzekerd met de rechtsbijstandsverzekering? Hier vind je het antwoord op de meest gestelde vragen over de Interpolis Rechtsbijstandverzekering.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Vanaf wanneer ben ik verzekerd?

Je bent direct verzekerd, maar geschillen die in de eerste drie maanden ontstaan kun je niet melden. Deze 'wachttijd' van drie maanden geldt niet in de volgende gevallen:

  • bij geschillen in de dekking Basis
  • bij geschillen in het verkeer
  • bij letsel
  • bij medische geschillen in de dekking Consument en Wonen
  • als de nieuwe verzekering aansluit op een eerdere rechtsbijstandverzekering en het geschil verzekerd zou zijn op die eerdere verzekering
  • als jij of jouw partner de verzekering (die langer loopt dan drie maanden) uitbreidt van een eenpersoonshuishouden naar twee- of meerpersoonshuishouden
  • bij een geschil over een overeenkomst en de overeenkomst is tijdens de verzekering gesloten
  • bij geschillen over jouw woning als je bij de Rabobank een hypotheek afsluit en bij de overdracht van de woning een rechtsbijstandverzekering met daarin de dekking Consument en Wonen afsluit
Ik heb een geschil gemeld bij Interpolis. Wie is de jurist die mij bijstaat?

De jurist die je bijstaat werkt bij Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR). Dit is de grootste uitvoerder van rechtshulp in Nederland. SAR heeft specialisten voor ieder rechtsgebied. Op Achmearechtsbijstand.nl kan je zien welke jurist aan jouw zaak werkt.

Krijg ik juridische hulp ongeacht de hoogte van het schadebedrag?

Ja, wij kennen geen minimum schadebedrag. Voor externe kosten geldt een maximum verzekerd bedrag van € 50.000 per gebeurtenis. Externe kosten zijn bijvoorbeeld: kosten van externe deskundigen, bemiddelingskosten, proces- en arbitragekosten, getuigenkosten en reis- en verblijfkosten bij een arbitragezaak in het buitenland.

Ik ben het oneens met de werkwijze van mijn jurist. Is een second opinion mogelijk?

Ja. Je kunt gebruikmaken van de geschillenregeling en zo om een tweede mening ('second opinion') vragen. Hiervoor kan je contact opnemen met de jurist die jouw zaak behandelt.

Ik heb geen rechtsbijstandverzekering of niet de juiste dekking. Krijg ik toch hulp?

Ook dan helpt Interpolis je graag bij een conflict. Heb je een vraag? Ga dan naar het juridisch informatieplatform Zelfrechtzaam. Hier vind je praktijkvoorbeelden, veelgestelde vragen en de mogelijkheid tot hulp van een jurist van het JuristenNetwerk.

Ik heb een geschil. Mag ik mijn eigen advocaat kiezen?

Soms. Als Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) het haalbaar vindt om een gerechtelijke of administratieve procedure te starten, heb je het recht om zelf een advocaat of andere jurist te kiezen. We noemen dit een voorkeursadvocaat.

  • Als in jouw procedure een advocaat wettelijk verplicht is, dan schakelt SAR een advocaat voor je in en vergoedt Interpolis de kosten van een voorkeursadvocaat tot € 50.000
  • Is een advocaat niet wettelijk verplicht en wordt een procedure gestart? Dan behandelt de jurist van SAR jouw zaak tot een oplossing is bereikt. Kies je toch voor een voorkeursadvocaat of jurist? Dan vergoedt Interpolis de kosten tot € 8.000. De juristen van SAR staan je bij, de kosten van de juristen zijn onbeperkt verzekerd en eventuele extra kosten zijn verzekerd tot € 50.000.

Meer weten over de rechtsbijstandverzekering van Interpolis?

Wil je meer weten over de rechtsbijstandverzekering van Interpolis? Bekijk de dekking, voorwaarden en sluit eenvoudig af via de Rabobank.

Zaak melden

Wil je een zaak melden? Neem dan online of telefonisch contact met Interpolis op.

Direct zaak melden op Interpolis.nl

Zelf regelen & contact

Zelf regelen Contact Chat