Eigen waardetransport

Uw contant geld veilig opgehaald door uw waardetransporteur

  • efficiënt en veilig
  • geld wordt bij u opgehaald
  • u kiest zelf uw waardetransportbedrijf
  • mogelijkheid tot storten van grotere hoeveelheden muntgeld en biljetten

Geld afstorten via eigen waardetransport is een efficiënte manier om uw kasgeld veilig te storten bij de telcentrale. Sluit hiervoor zelf een contract af met een waardetransportbedrijf. Eigen waardetransport is vooral makkelijk bij frequente stortingen vanuit meerdere filialen.

Geld afstorten via eigen waardetransport is een efficiënte manier om uw kasgeld veilig te storten bij de telcentrale. Sluit hiervoor zelf een contract af met een waardetransportbedrijf. Eigen waardetransport is vooral makkelijk bij frequente stortingen vanuit meerdere filialen.

Kenmerken

Geld afstorten via eigen waardetransport gebeurt met sealbags. De transporteur komt op de momenten langs die u afspreekt. Deze brengt het geld in een sealbag naar de telcentrale.
Voor het storten via de telcentrale heeft u een afstortovereenkomst met uw Rabobank nodig.

Hoe werkt het

Hoe werkt het?

1. Afspraak maken

Sluit zelf een overeenkomst af met een waardetransporteur.

2. Waardetransporteur

Bespreek met uw waardetransporteur wanneer u het geld wilt laten ophalen.

3. Telcentrale

De waardetransporteur brengt het geld direct zonder tussenkomst van de Rabobank naar de telcentrale.

4. Geld op uw rekening

Na het tellen in de telcentrale wordt het bedrag op uw rekening gestort. Uw aanleveringen via waardetransport worden met voorrang geteld zodat u uw geld zo snel mogelijk op uw rekening heeft staan.

Van aanvragen naar gebruiken

Waardetransport regelen

Om via waardetransport te kunnen storten, sluit u een overeenkomst af met een erkende waardetransporteur. Dit regelt u zelf. Daarnaast sluit u een afstortovereenkomst af bij de Rabobank. Hiervoor dient u contact op te nemen met uw Rabobank. Bestel na het sluiten van de overeenkomst uw sealbags.

Sealbags bestellen

Log in met uw Rabo Scanner zodat u minder gegevens hoeft in te vullen. Kies welke type sealbags en welk formaat u wilt bestellen. Voor de sealbags zelf betaalt u niet extra, een storting met een sealbag kost wel geld. U ontvangt de sealbags binnen acht werkdagen.

Aandachtspunten

Biljetten afstorten

Om het geld snel te kunnen tellen, zijn er een aantal regels waaraan de biljetafstorting moet voldoen:

  • het geld is machinaal te tellen 
  • het zijn alleen biljetten, geen munten 
  • het afstortformulier zit in de buidel op de sealbag

Lees hoe u biljetten moet afstorten

Kosten

Tarieven waardetransport

De tarieven voor het gebruik van eigen waardetransport legt u vast in het contract met uw waardetransporteur. Voor het afstorten via eigen waardetransport in de telcentrale brengt de Rabobank kosten in rekening.

Kwaliteitsstorting biljetten per stortingPer storting
Per biljet
€ 4,00 
€ 0,035
Muntgeldstorting in de sealbagPer storting
Per 100 munten
€ 8,00
€ 0,35

Dit product valt onder het Rabo Startersvoordeel. Met het Rabo Startersvoordeel kunt u dit product kosteloos uitproberen zolang uw Startersvoordeel loopt.

Het Rabo Startersvoordeel

Voorwaarden

Voordat u een afstortovereenkomst afsluit, is het verstandig om uzelf goed te informeren. Hieronder staan de voorwaarden voor het afstorten van contanten bij de Rabobank.

Voorwaarden voor afstorten van contanten 2018

Contact

Rabobank