Met Euro-incasso incasseer je via Rabo Internetbankieren (Professional) geld van de rekening van particulieren en bedrijven. Je debiteur geeft hier vooraf toestemming voor met een machtiging.

Je klanten betalen op tijd. Minder betalingsherinneringen uitsturen. Sneller en efficiënter beheer van betalingen.
Neem contact op voor meer informatie Meer informatie over incasso support

Hoe werkt incasseren met de Euro-incasso?

Doorloop een aantal stappen om te kunnen starten met Euro-incasso.

1. Contract afsluiten

Je sluit een Euro-incassocontract af met de Rabobank. Hierin spreek je met de Rabobank onder andere maximum bedragen af die je mag incasseren.

2. Machtigingen verzamelen

Verzamel machtigingen van je klanten. Dit kunnen zowel doorlopende als eenmalige machtigingen zijn. Je klanten moeten daarvoor wel een bankrekening in een SEPA land hebben. Daarnaast kun je kiezen tussen digitale en papieren machtigingen.

Digitale machtigingen

Met Digitaal Incassomachtigen ontvang je online geldige incassomachtigingen van je klanten. Je stelt je klanten in staat om op afstand akkoord te geven op de machtigingen die je vooraf hebt ingesteld. Je klanten doen dit via hun eigen veilige internetbankierenomgeving. Jij hebt vervolgens de zekerheid dat je mag incasseren. Daarnaast bespaar je tijd op de processen rondom afgekeurde incasso's.

Voordelen

Betrouwbare digitale incassomachtigingen van je klanten op een efficiënte manier.Geen risico van terugbetalen bij een Melding Onterechte Incasso, doordat je een machtiging kunt laten zien.Grotere slagingskans van je incasso’s door checks van de bank.Je machtigingen efficiënt digitaal archiveren.

Lees meer over Digitaal Incassomachtigen

3. Machtigingen opvoeren

Je voert de machtigingen op in een eigen machtigingenadministratie. Dit kun je doen via een boekhoudpakket of het incasso-adresboek in Rabo Internetbankieren.

4. Klanten informeren

Informeer je klanten. Laat weten welk bedrag je van hun rekening gaat afschrijven en wanneer je dat van plan bent. Dit kan voorafgaand aan elke incasso, of in één keer voor meerdere afschrijvingen. De vorm is niet belangrijk, zolang je klant de aankondiging vóór de incasso ontvangt.

5. Incasso-opdrachten aanleveren

Lever de incasso-opdrachten aan bij de Rabobank. Dit kan met Rabo Internetbankieren (Professional) of Rabo Cash Management, eventueel met behulp van een boekhoudpakket. De Rabobank stuurt de incasso-opdrachten door naar de verschillende banken van je klanten.

6. Geld ontvangen

Je ontvangt het geld in één bedrag op je rekening. Een mislukte incasso door onvoldoende saldo boeken wij binnen vijf werkdagen terug. Klanten die het niet eens zijn met een incasso, kunnen het geld terugboeken.

Van aanvragen naar gebruiken

Een incassocontract afsluiten

  1. Vraag een adviesgesprek aan.
  2. Denk zelf vast na over je situatie waarin je wilt incasseren. * 
  3. Bespreek met je adviseur. * 
  4. Incassocontract tekenen.
  5. Je ontvangt een certificaat.
  6. Je kunt starten met incasseren.

*Als je dit adviesgesprek goed voorbereidt, dan kunnen wij het contract sneller in orde maken. Zorg dat wij de actuele gegevens van je organisatie hebben. Wij willen met name weten wie de meest actuele bestuurders zijn. Geef wijzigingen vooraf aan ons door.

Aandachtspunten als je dit product kiest

Je bent pas zeker van je geld, nadat de terugboekingstermijn en de daaraan gekoppelde verwerkingstermijn bij de banken is verstreken.Bij het verwerken van de incasso’s kan het voorkomen dat enkele incasso-opdrachten niet verwerkt kunnen worden. Op je rekening zie je het bedrag van de volledige bijschrijving van de batch. De incasso’s die niet zijn geslaagd, zie je als losse afschrijvingen op je rekeningoverzicht.
Productdetails

Geld ontvangen via incasso is geschikt voor bedrijven, overheidsinstanties, verenigingen, stichtingen en vrije beroepsbeoefenaren met een zakelijke betaalrekening van de Rabobank. Geld ontvangen via de Euro-incasso is één van de meest geaccepteerde betaalvormen in Nederland. Je kunt incasso's ook in batches versturen. Zo kun je meerdere incasso's in één keer versturen.

Welke variant past het beste bij jou?

Euro-incassoBedrijven Euro-incasso
Soort klantParticulier en ZakelijkZakelijk
Terugboekingstermijn van je klant ongeacht reden8 weken0 dagen
Registreren machtiging door je klant bij zijn bankneeja

Bedrijven Euro-incasso

Dit is een variant op de Euro-incasso waarbij er geen terugboekingsrecht bestaat bij de debiteur. In plaats daarvan moet de debiteur de incasso-machtiging laten registreren bij zijn bank. Deze variant is alleen te gebruiken bij uw zakelijke debiteuren.

Bedrijven Euro-incasso

Kosten

Tarieven incasso


Incasso contractkosteloos
Kosten per batch (bundel uit te voeren incasso-opdrachten)€ 2,00
Kosten per incasso-opdracht in een batch€ 0,12
Kosten van een incasso die wordt teruggeboekt

€ 0,40


* Ter vergelijking: een gewone bijschrijving kost € 0,15.

Rekenvoorbeeld

Je hebt een sportschool en 120 klanten met een maandelijks te betalen abonnement. Van alle 120 klanten heb je de machtiging ontvangen om te kunnen incasseren.


Per maand één batch€ 2,00
Per maand 120 incasso’s à € 0,12 = € 14,40
€ 14,40
Totaal per maand
€ 16,40

Bij gebruik van bijschrijvingen of Rabo Betaalverzoeken in plaats van incasso, zou je € 0,15 x 120 = € 18 betalen.

Bekijk de Tarieven zakelijk betalingsverkeer

Voorwaarden

Zelf regelen & Contact