Bedrijven Euro-incasso

Met Bedrijven Euro-incasso incasseer je via Rabo Business Banking (Pro) automatisch geld van de rekening van bedrijven. Je debiteur geeft hier vooraf toestemming voor via een machtiging.

Alleen voor zakelijke debiteuren Je debiteuren kunnen niet terugboeken Je debiteuren moeten hun machtiging zelf registreren bij hun bank

Neem contact op
 Digitaal Incassomachtigen voor Bedrijven (Euro)-incasso

Regel het volledig online met Digitaal Incassomachtigen

Heb je meer dan 1.000 incasso’s per jaar en regelmatig nieuwe debiteuren die willen machtigen? Dan is Digitaal Incassomachtigen iets voor jou. Hiermee kun je het incassoproces volledig online regelen, dus ook de machtigingen.

Dat klinkt handig, ik wil meer weten

Hoe werkt Bedrijven Euro-incasso?

Volg dit stappenplan en start met incasseren.

1. Sluit een incassocontract

Om automatisch bij je klanten te kunnen incasseren, heb je een incassocontract nodig. Neem hiervoor contact op met je Rabobankadviseur.

2. Zorg dat je een Incassant-ID hebt

Je Incassant-ID staat op het contract en het certificaat dat je bij je contract hebt ontvangen. Het is gebaseerd op je KvK-nummer, bestaat in Nederland uit 19 karakters en is als volgt opgebouwd: NL00ZZZ123456780000.

3. Zorg voor een rechtsgeldige machtiging

Je kunt de Bedrijven Euro-incasso gebruiken als je toestemming hebt van je debiteur om geld van zijn rekening te incasseren. Je debiteur geeft je toestemming door een machtiging te tekenen die aan de wettelijke eisen voldoet. Dit kan een digitale of een papieren machtiging zijn. Bij Bedrijven Euro-incasso adviseren we het gebruik van digitale machtigingen.

Digitale machtigingen
Met Digitaal Incassomachtigen ontvang je online geldige machtigen van je klanten.

De voordelen van digitaal machtigen bij de Bedrijven Euro-incasso:

Machtiging én registratie in één digitale handeling Geen afkeuringen meer bij de eerste incasso Controle op gebruik van zakelijke rekening Je krijgt de details over maximum bedragen, wijzigingen en intrekkingen Geldige ondertekening van de machtiging Lees meer over Digitaal Incassomachtigen

Papieren machtigingen
Als je voor papieren machtigingen kiest, heb je twee keuzes: een standaard machtigingsformulier of een zelf ontworpen formulier. We hebben een aantal modelformulieren voor je klaarstaan.

Bekijk de voorbeelden
4. Geef je debiteuren een machtigingskenmerk

Leg de gegevens van je debiteuren vast in je debiteurenadministratie of in het incasso-adresboek in Rabo Business Banking. Het machtigingskenmerk is het belangrijkste gegeven. Dit is voor iedere debiteur uniek en kan niet meer wijzigen nadat je de eerste incasso hebt uitgevoerd.

5. Laat je machtigingen registreren

Bij de Bedrijven Euro-incasso is het verplicht dat de debiteur de machtiging laat registreren bij zijn bank. Je debiteur heeft na afschrijving van een Bedrijven Euro-incasso namelijk geen terugboekingsrecht. Daarom wil de bank van de debiteur expliciete toestemming krijgen. Je debiteur geeft daarom niet alleen een machtiging aan jou af, maar moet deze ook bij zijn bank registreren. Een Bedrijven Euro-Incasso kan niet worden uitgevoerd als de machtiging niet correct is geregistreerd bij de bank van de debiteur.

Als je gebruikmaakt van Digitaal Incassomachtigen, hoeft je debiteur zijn machtiging niet apart te laten registreren bij zijn bank. Met Digitaal Incassomachtigen is dat al geregeld.

6. Informeer je debiteuren

De volgende voorwaarden gelden voor het informeren van je debiteuren over afschrijvingen.

Laat je debiteuren een nieuwe machtiging tekenen. Vergeet niet om de debiteur te verzoeken de machtiging bij zijn bank te registreren. Informeer de debiteur over het bedrag en de datum van de incasso voordat je een incasso ter verwerking instuurt. Er gelden geen specifieke eisen voor de wijze van informeren. Dit kan bijvoorbeeld met een factuur, pakbon of kassabon bij levering of per post, email of sms.

Geef eenmalig in je voorwaarden, in een contract met je klant of op het machtigingsformulier zelf aan hoe ver van tevoren je jouw klant over aankomende incasso's informeert. Doe je dit niet, dan geldt een wettelijke termijn van veertien dagen.

7. Test je bestanden

Bij het testen van bestanden controleer je of al je bestandswijzigingen correct zijn doorgevoerd. Dit voorkomt dat je op een ongelegen moment vaststelt dat betaal- en incasso-opdrachten niet verwerkt kunnen worden.

Meer lezen over bestanden testen
8. Maak je incasso-opdrachten

Kies een uniek machtigingskenmerk en wijzig dit niet meer nadat je de eerste Euro-incasso hebt uitgevoerd. Met de Euro-incasso moet je elke machtiging (elke debiteur) een ander machtigingskenmerk geven (bijvoorbeeld ‘lid123’).

Let op: je kunt het machtigingskenmerk van een eenmalige machtiging slechts één keer gebruiken!

In je incassocontract staat het maximumbedrag per incasso-opdracht. Hier staat ook het maximumbedrag dat je in een bepaalde periode in totaal mag incasseren. Incasseer niet meer dan je (periode)limiet toestaat. Hiermee voorkom je dat incassobatches worden aangehouden of mogelijk worden afgekeurd.

Controleer en verzend je incasso-opdracht(en) in Rabo Internetbankieren.

Staan alle incasso-opdrachten juist in het overzicht? Kloppen de bedragen? Staat ‘eenmalig’ alleen bij debiteuren bij wie je echt niet vaker wilt incasseren?

Als alles klopt, dan kun je starten met incasseren via Rabo Business Banking (Pro).

Bedrijven Euro-incasso-opdrachten die je voor 11.00 uur instuurt, worden de volgende werkdag al bijgeschreven (tenzij je een latere uitvoerdatum opgeeft).

9. Controleer je rekeninginformatie

Op je rekeningoverzicht zie je per verwerkte incassobatch altijd een bijschrijving van één bedrag. Dit is het totaalbedrag van alle incasso-opdrachten die je in dat bestand hebt ingestuurd. In de omschrijvingsregel staat het oorspronkelijke aantal posten en het kenmerk van de batch. Via Rabo Business Banking (Pro) kun je nakijken welke posten je hebt verstuurd. Ga hiervoor naar ‘verzonden Euro-batches’ en klik op de betreffende incassobatch. Je ziet dan de losse posten.

Afgekeurde incasso’s
Op het moment van bijschrijving zie je de afgekeurde incasso-opdrachten als losse afschrijvingen. Dit gebeurt op de dag dat de batch wordt bijgeschreven. De reden van afkeuring staat erbij

Terugboekingen
Tot maximaal twee werkdagen na de bijschrijving kan een Bedrijven Euro-incasso nog door de bank van de debiteur teruggeboekt worden. Deze terugboeking zie je als losse afschrijving met de juiste incassodatum op je rekeningafschrift inclusief de reden van terugboeking.

Bekijk de codes voor afkeuring of terugboeking

Voorwaarden

Als je een incassocontract wilt afsluiten, lees dan vooraf de voorwaarden van het product.

Algemene voorwaarden (Bedrijven) Euro-incasso 2019 (PDF)General conditions Euro Direct Debit 2018 (PDF)

Veelgestelde vragen over Bedrijven Euro-incasso

Hoe zit het met de verwerkingstijden?

Lees voor meer informatie over de verwerkingstijden van (Bedrijven) Euro-incasso onderstaande brochures.

Hoe sluit ik een contract af?
Vraag een adviesgesprek aan.Denk zelf vast na over je situatie waarin je wilt incasseren. *Bespreek met je adviseur. *Incassocontract tekenen.Je ontvangt een certificaat.Je kunt starten met incasseren.

*Als je dit adviesgesprek goed voorbereidt, dan kunnen wij het contract sneller in orde maken. Zorg dat wij de actuele gegevens van je organisatie hebben. Wij willen met name weten wie de meest actuele bestuurders zijn. Geef wijzigingen vooraf aan ons door.

Ontdek nog meer antwoorden op veelgestelde vragen over Bedrijven Euro-incasso