Foutcodes bij (Bedrijven) Euro-incasseren

Met Bedrijven Euro-incasso incasseer je via Rabo Business Banking (Professional) geld van de rekening van particulieren en bedrijven. Je debiteur geeft hier vooraf toestemming voor met een machtiging.

For the english error codes, klick here

Let op:

Print deze informatie niet uit, er vindt regelmatig een update plaats. Rabobank brengt kosten in rekening voor terugboekingen. Volg daarom de stappen in de handleiding zorgvuldig om onnodig terugboeken te voorkomen.

Foutcodes (Bedrijven) Euro-incasso

AC01 Rekeningnummer onjuist
Waarom krijg ik deze foutmelding?Wat moet ik doen?
Het IBAN waarvan je wilt incasseren is niet juist.Vraag je debiteur om het juiste IBAN. Bewaar de klantbevestiging van het juiste IBAN bij de machtiging.
AC04 Rekeningnummer opgeheven
Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
Het IBAN waarvan je wilt incasseren, is opgeheven. Vraag je debiteur om het juiste IBAN. Bewaar de klantbevestiging van het juiste IBAN bij de machtiging.
AC06 Rekeningnummer blokkade
Waarom krijg ik deze foutmelding?Wat moet ik doen?
Het IBAN waarvan je wilt incasseren is geblokkeerd voor (deze) incasso's. Dit kan door de debiteur of door de bank van de debiteur ingesteld zijn.
Neem contact op met de debiteur over een andere betaalwijze.
AC13 Onjuist rekeningnummer
Waarom krijg ik deze foutmelding?Wat moet ik doen?
Het IBAN waarvan je wilt incasseren, is niet voor incasso geschikt. Het is bijvoorbeeld een spaarrekening.Vraag je debiteur om het juiste IBAN. Bewaar de klantbevestiging van het juiste IBAN bij de machtiging.
AG01 Administratieve reden
Waarom krijg ik deze foutmelding?Wat moet ik doen?
Het IBAN waarvan je wilt incasseren, is niet voor incasso geschikt.Vraag je debiteur om het juiste IBAN. Bewaar de klantbevestiging van het juiste IBAN bij de machtiging.
AG02 Fout bestandsformaat
Waarom krijg ik deze foutmelding?Wat moet ik doen?
Je hebt hetzelfde machtigingskenmerk gebruikt dat je eerder voor een eenmalige incasso hebt gebruikt.
Maak gebruik van een nieuw machtigingskenmerk.
De incasso-opdracht is door de bank van de debiteur afgekeurd, omdat het type transactie niet juist is.
Lever de incasso-opdracht opnieuw aan met het juiste type.
De incasso-opdracht is door ons afgekeurd, omdat het bestandsformaat onjuist is.
Test je bestand in ons testportaal en lever de incasso-opdracht opnieuw aan in het correcte formaat.
AM04 Onvoldoende saldo
Waarom krijg ik deze foutmelding?Wat moet ik doen?
Je debiteur heeft onvoldoende saldo op zijn rekening.Stuur een factuur of bied de incasso opnieuw aan.
AM05 Dubbele betaling
Waarom krijg ik deze foutmelding?Wat moet ik doen?
Je hebt dezelfde incassobatch al eerder ingestuurd.Controleer je administratie.
BE05 Incassant-ID onjuist
Waarom krijg ik deze foutmelding?Wat moet ik doen?
Je incassant-ID is niet of niet juist ingevuld.Gebruik het Incassant-ID zoals het in je contract vermeld staat en bied de batch opnieuw aan.
CURR Muntsoort incorrect
Waarom krijg ik deze foutmelding?Wat moet ik doen?
Je incassant-ID is niet of niet juist ingevuld.Gebruik het Incassant-ID zoals het in je contract vermeld staat en bied de batch opnieuw aan.
DNOR BIC niet aangesloten
Waarom krijg ik deze foutmelding?Wat moet ik doen?
De bank van de debiteur is niet bereikbaar voor deze incassosoort.Neem contact op met je debiteur over de betaalwijze.

Niet alle banken ondersteunen de Bedrijven Euro-incasso; dit is ook niet verplicht. Zie Registers of Participants in SEPA Payment Schemes bij 'B2B SEPA Direct Debit' voor de banken waar met Bedrijven Euro-incasso geïncasseerd kan worden.

Staat de bank van de debiteur er niet bij? Als alternatief kun je incasseren met de Euro-incasso wanneer de bank van je debiteur in een euroland is gevestigd of - in geval van een niet-euroland - wanneer de bank voorkomt in het Registers of Participants in SEPA Payment Schemes onder 'CORE SEPA Direct Debit'.
DUPL Dubbele transactie
Waarom krijg ik deze foutmelding?Wat moet ik doen?
Je hebt dezelfde incassobatch al eerder ingestuurd.Controleer je administratie.
ED05 Verrekening kan niet worden uitgevoerd
Waarom krijg ik deze foutmelding?Wat moet ik doen?
Het verwerken van de incasso is mislukt.Neem contact op met de debiteur.
FF01 Fout bestandsformaat
Waarom krijg ik deze foutmelding?Wat moet ik doen?
De ingestuurde batch bevat een of meerdere fouten.Test je bestand in ons testportaal.
MD01/SL01 Onjuiste machtiging

Rabobank gebruikt code MD01 met name bij mandaat issues en meldt storno’s als gevolg van consument beschermende maatregelen terug met foutcode SL01.

Waarom krijg ik deze foutmelding?Wat moet ik doen?
Er is geen juiste registratie van de machtiging of de debiteur heeft de machtiging ingetrokken.Neem contact op met de debiteur om de machtiging juist te registreren.
De debiteur heeft een lager maximum bedrag ingesteld dan je incassobedrag. (debet bank kan hier voor ook SL01 gebruiken).Verzoek je debiteur het bedrag in zijn registratie te verhogen.
Je hebt een doorlopende incasso ingestuurd zonder daarbij aan te geven dat het de eerste keer is dat je bij deze debiteur met deze machtiging incasseert.
Wellicht is dit het gevolg van een wijziging van het kenmerk van de machtiging.
Lever de incasso-opdracht(en) opnieuw aan als doorlopend én eerste keer.
De incasso is afgekeurd omdat er geen uniek machtigingskenmerk is gebruikt. Sommige banken controleren het kenmerk en verwachten dat deze uniek is.
De Rabobank controleert hier niet op. Het kan daarom voorkomen dat een andere bank de incasso alsnog afkeurt.
Gebruik een uniek machtigingskenmerk.
MD02 Onjuiste machtiging
Waarom krijg ik deze foutmelding?Wat moet ik doen?
Er is geen juiste registratie van de machtiging of de debiteur heeft de machtiging ingetrokken.
Neem contact op met de debiteur om de machtiging juist te registreren.
De debiteur heeft een lager maximum bedrag ingesteld dan je incassobedrag.
Verzoek je debiteur het bedrag in zijn registratie te verhogen.
MD06 Oneens met incasso
Waarom krijg ik deze foutmelding?Wat moet ik doen?
Je debiteur is het niet eens met de afschrijving. Hij maakt gebruik van het stornorecht (tot 8 weken na afschrijving). Dit is alleen van toepassing bij de Euro-incasso.
Neem contact op met je debiteur.
MD07 Administratieve reden
Waarom krijg ik deze foutmelding?Wat moet ik doen?
De debiteur is overleden.Pas je administratie aan.
MS02 Oneens met betaling
Waarom krijg ik deze foutmelding?Wat moet ik doen?
De debiteur heeft de incasso geweigerd, vóór de verwerkingsdatum van de incasso.Neem contact op met de debiteur over een andere manier van betalen.
MS03 Administratieve reden
Waarom krijg ik deze foutmelding?Wat moet ik doen?
Je hebt het maximum bedrag per incasso (zie je contract) overschreden (deze transacties worden direct op de verwerkingsdag afgekeurd).Neem indien gewenst contact op met de bank om een verruiming van de limieten te bespreken.
Kan bij sommige banken ook onvoldoende saldo zijn. Zeker bij buitenlandse banken (deze transacties worden max 2 dagen na de verwerkingsdag afgekeurd).Stuur een factuur of bied de incasso opnieuw aan.
Er zijn 'overige redenen'.Neem contact op met de debiteur.
Je gebruikt een verkeerd type incasso waarvoor je geen contract hebt gesloten. Bedrijven Euro-incasso (B2B) of Euro-incasso (Core).Bied het bestand opnieuw aan met het juiste type incasso of sluit een nieuw incassocontract af.
Je gebruikt een verkeerd IBAN. Het door jouw gebruikte IBAN is niet gekoppeld aan je overeenkomst.Bied het bestand opnieuw aan met het IBAN dat aan je overeenkomst is gekoppeld.
Je gebruikt een onjuist incassantID.Bied het bestand opnieuw aan met het juiste incassant ID.
RR01 Administratieve reden
Waarom krijg ik deze foutmelding?Wat moet ik doen?
Het IBAN van je debiteur ontbreekt.Bied de incasso opnieuw aan met het juiste IBAN.
RR02 Administratieve reden
Waarom krijg ik deze foutmelding?Wat moet ik doen?
De naam van je debiteur ontbreekt.Bied de incasso opnieuw aan met de juiste debiteurnaam.
RR03 Administratieve reden
Waarom krijg ik deze foutmelding?Wat moet ik doen?
De naam van de crediteur ontbreekt.Bied de incasso opnieuw aan met de juiste crediteurnaam.
RR04 Administratieve reden
Waarom krijg ik deze foutmelding?Wat moet ik doen?
Transactie voldoet niet aan wettelijk gestelde eisen.Neem contact op met je bank.

Opnieuw aanbieden mislukte incasso

Afhankelijk van de wijze waarop je incasseert en de foutmelding die je kreeg, biedt je je mislukte incasso opnieuw aan als eerste of volgende. Bekijk welke situatie op jou van toepassing is en handel volgens de genoemde stappen.

Opnieuw aanbieden van mislukte incasso

Volgende / doorlopende / recurrent incasso zonder boekhoudpakket

 1. Maak een nieuwe incasso-opdracht aan uit het adresboek.
  Let op: wijzig geen gegevens!
 2. Verzend de incasso-opdracht.

Volgende / recurrent incasso met boekhoudpakket

 1. Maak een nieuwe incasso-opdracht aan uit het adresboek.
  Let op: wijzig geen gegevens!
 2. Verzend de incasso-opdracht.

Eenmalige incasso met en zonder boekhoudpakket

 1. Maak een nieuwe incasso-opdracht aan.
 2. Gebruik een nieuw machtigingskenmerk.
 3. Selecteer type machtiging 'eenmalig'.
 4. Meld het nieuwe machtigingskenmerk aan de debiteur.
 5. Verzend de incasso-opdracht.