Jonge ondernemer zoekt informatie over het openen van een zakelijke rekening onder de 18 jaar

Zakelijke rekening openen onder de 18 jaar

Ben jij ondernemer en nog geen 18 jaar? En wil je zakelijk klant worden bij de Rabobank? Vaak moet je dan wachten tot je 18e verjaardag. Omdat je nog geen 18 bent, ben je namelijk volgens de wet nog handelingsonbekwaam. Een zakelijke overeenkomst kun je dan nog niet zelf aangaan. Er zijn slechts beperkte mogelijkheden om een zakelijke rekening te openen bij de Rabobank voor minderjarigen van 16 of 17 jaar. Wat de mogelijkheden zijn wordt hieronder toegelicht.

Kladblok Ondernemer

Ondernemer en 16 of 17 jaar? Handlichting aanvragen!

Als je 16 of 17 jaar bent dan kan je bij ons mogelijk wel zakelijk klant worden en een zakelijke rekening openen. Je moet hiervoor dan wel eerst handlichting aanvragen bij de kantonrechter. Handlichting is het verlenen van bevoegdheden aan een zestien- of zeventienjarige die anders alleen toekomen aan meerderjarigen. Handlichting wordt verleend door de kantonrechter.

Aan deze handlichting stelt de bank echter wel een aantal eisen. De handlichting moet zijn afgegeven zonder limiet voor het beschikken over de rekening. Bij het aanvragen van de handlichting moet ook, als dat van toepassing is, gevraagd worden om een machtiging voor het aangaan van leningen en het stellen van zekerheden. Daarnaast moet nog aan de overige voorwaarden (PDF) van de bank worden voldaan (inschrijving KvK, etc.).

Bij de Kamer van Koophandel (KvK) vind je uitgebreide uitleg hoe je het aanvragen van een handlichting aanpakt.

FAQ

Hoe werkt handlichting?

Als je 16 of 17 jaar bent, kan je de kantonrechter vragen om handlichting. Dat wil zeggen dat hij je toestemming geeft om zakelijke afspraken te maken. Iets wat normaal gesproken alleen mag als je 18 jaar of ouder bent.

De kantonrechter doet dit in een verslag dat we beschikking noemen. Hieruit blijkt op welk gebied de kantonrechter jou toestemming heeft gegeven om zakelijke afspraken te maken. Hiervoor heb je dan geen medewerking van je ouders of voogd meer nodig. De handlichting geldt totdat je 18 jaar wordt. Vanaf dat moment ben je meerderjarig en dus handelingsbekwaam volgens de wet.

Als de handlichting is verleend en je wilt een rekening bij ons openen, dan vragen wij je om de beschikking van de kantonrechter. De bank gaat dan na waarvoor je bevoegd bent.

Bijvoorbeeld: Er is handlichting verleend aan Joris (16 jaar) en er is geen limiet opgenomen in de beschikking. Hij kan nu een zakelijke rekening openen bij de bank. Hij moet natuurlijk nog wel aan onze overige voorwaarden (PDF) voldoen (inschrijving KvK etc.).

Wil Joris ook een lening afsluiten of moet hij zekerheid geven aan de bank? Dan moet hij hiervoor apart machtiging vragen aan de rechter.

Waarom vraagt de bank om handlichting zonder limiet? Het is voor ons belangrijk dat jij als rekeninghouder zonder beperkingen (bijvoorbeeld een maximumbedrag) over je rekening kunt beschikken. Onze systemen kunnen zo’n maximumbedrag namelijk niet controleren. Rabobank accepteert daarom alleen handlichtingen waarbij in de beschikking geen limiet is opgenomen. Dit is belangrijk om aan te geven als je handlichting aanvraagt.

Mag ik mijn Rabo JongerenRekening gebruiken als zakelijke rekening?

Nee, dit mag niet. De Rabo JongerenRekening mag alleen gebruikt worden voor jouw persoonlijke bankzaken, niet voor een bedrijf.