Onze zakelijke creditrentes Betalen

Op deze pagina vind je de actuele creditrentepercentages van alle zakelijke betaalproducten.

Rentetarieven per 1 mei 2020

Zakelijke rekening en Zakelijke Beheerrekening

€ 0 t/m € 100.000  0,00%
Boven € 100.000 t/m € 1 miljoen  0,00%
Boven € 1 miljoen -0,50%

Dit geldt ook voor Rabo Network Banking rekeningen (Antwerpen en Frankfurt).

Rabo DerdengeldenRekening

De rente van de Rabo DerdengeldenRekening geldt per 1 juli 2020.

€ 0 t/m € 100.000  0,00%
Boven € 100.000 t/m € 1 miljoen  0,00%
Boven € 1 miljoen -0,50%

Cashpooling

€ 0 t/m € 200.000  0,00%
Boven € 200.000 t/m € 2 miljoen  0,00%
Boven € 2 miljoen -0,50%

Deze saldoschijven en rentepercentages gelden voor de hoofd(rente)rekening bij Rentecompensatie, Rentecombinatie, Gecombineerd tegoed en Zero-Targetbalancing.

Hoe berekenen we de rente?

De rente op je rekening berekenen wij op basis van jouw dagelijkse valutaire saldo. Dit is het saldo waarover de bank rente vergoedt of berekent. Daarbij gaan wij uit van het werkelijke aantal dagen in een maand en jaar. In 2020 rekenen wij bijvoorbeeld met 366 dagen omdat het een schrikkeljaar is. De rentetarieven op deze pagina gelden per jaar, maar omdat wij de rente van je betaalrekening per maand afrekenen kan de effectieve rente anders zijn.

Voor de Zakelijke Rekening, Zakelijke Beheerrekening, Rentecompensatie en Zero-targetbalancing berekenen wij de rente op basis van drie saldoschijven. Iedere saldoschijf kent een eigen rentepercentage. De saldoschijven en rentepercentages kunnen wijzigen. Voorafgaand aan een wijziging informeren wij je.

Een voorbeeld

Het saldo op je rekening is van 16 t/m 24 mei 2020 € 1,2 miljoen. De rest van de maand is je saldolager dan € 1 miljoen. Dit betekent dat je gedurende 9 dagen, over € 200.000, een rente betaalt van -0,5%.

Saldo boven € 1 miljoen van: Aantal dagen: Rentebedrag:
16 t/m 24 mei 2020 9 (9 / 366) * -0,5% * 200.000 = € 24,59

Andere gemaakte afspraken

Hebben wij andere afspraken met je gemaakt over de hoogte van je creditrente? Omdat je bijvoorbeeld meerdere zakelijke rekeningen hebt, dan gelden deze afspraken.

Rente voor zakelijke klanten van de Rabobank

De Rabobank is niet van plan de rente onder de 0% te brengen voor klanten met een saldo tot en met €100.000. Maar hoe graag we ook willen, we kunnen geen garanties afgeven dat het nooit gaat gebeuren. We begrijpen dat het heel onnatuurlijk voelt om te betalen voor het geld dat je bij een bank zet. Daarnaast vinden wij als bank dat geld reserveren belangrijk is, bijvoorbeeld voor de btw of toekomstige investeringen.

Meer over waarom de rente zo laag is