Onze actuele zakelijke creditrentes Betalen

Op deze pagina vind je de actuele creditrentepercentages van alle zakelijke betaalproducten. De rentetarieven zijn variabel. Dit betekent dat de creditrente ieder moment kan wijzigen. De saldoschijven en rentepercentages zijn onder voorbehoud.

Zakelijke rekening en Zakelijke Beheerrekening

€ 0 t/m € 100.000  0,00%
Boven € 100.000 t/m € 250.000 -0,50%
Boven € 250.000 -0,50%

Dit geldt ook voor Rabo Network Banking rekeningen (Antwerpen en Frankfurt).
Deze rentetarieven gelden vanaf 1 juli 2021.

 

Rabo DerdengeldenRekening

€ 0 t/m € 100.000  0,00%
Boven € 100.000 t/m € 250.000 -0,50%
Boven € 250.000 -0,50%

Deze rentetarieven gelden vanaf 1 juli 2021.

G-rekening

Over het gehele tegoed  0,00%

Rentecompensatie, Zero- en Target Balancing

Onderstaande saldoschijven en rentepercentages gelden voor de hoofd(rente)rekening bij rentecompensatie en saldoconcentratie.

Rentecompensatie (één entiteit)*

Rentecompensatie (meerdere entiteiten)

€ 0 t/m € 200.000 € 0 t/m € 400.000  0,00%
Boven € 200.000 t/m € 500.000 Boven € 400.000 t/m € 1 miljoen -0,50%
Boven € 500.000 Boven € 1 miljoen -0,50%

* Geldt ook voor Gecombineerd tegoed en Zero – en Target Balancing.
Deze rentetarieven gelden vanaf 1 juli 2021.

Hoe berekenen en reserveren jullie de te betalen rente?

De rente op je rekening berekenen wij op basis van jouw dagelijkse valutaire saldo. Dit is het saldo waarover de bank rente vergoedt of berekent. Daarbij gaan wij uit van het werkelijke aantal dagen in een maand en jaar. In 2024 rekenen wij bijvoorbeeld met 366 dagen omdat het een schrikkeljaar is. De rentetarieven op deze pagina gelden per jaar, maar omdat wij de rente van je betaalrekening per maand afrekenen kan de effectieve rente anders zijn.

Voor de Zakelijke Rekening, Zakelijke Beheerrekening, Rentecompensatie en Zero-targetbalancing berekenen wij de rente op basis van drie saldoschijven. Iedere saldoschijf kent een eigen rentepercentage. De saldoschijven en rentepercentages kunnen wijzigen. Voorafgaand aan een wijziging informeren wij je.

Een voorbeeld

Het saldo op je zakelijke betaalrekening is van 16 juli t/m 24 juli 2021 € 450.000. De rest van de maand is je saldolager dan € 100.000. Dit betekent dat je gedurende 9 dagen, over € 350.000, een rente betaalt van 0,5%.

Saldo boven € 100.000 van: Aantal dagen: Rentebedrag:
16 t/m 24 juli 2021 9 (9 / 365) * -0,5% * 350.000 = € -43,15

Het bedrag aan te betalen rente wordt gereserveerd van je tegoed, zodat de rente betaald kan worden. Het opnemen van je hele tegoed is op dat moment niet mogelijk.

Andere gemaakte afspraken

Hebben wij andere afspraken met je gemaakt over de hoogte van je creditrente? Omdat je bijvoorbeeld meerdere zakelijke rekeningen hebt, dan gelden deze afspraken.

Rente voor zakelijke klanten van de Rabobank

De Rabobank is niet van plan de rente onder de 0% te brengen voor klanten met een saldo tot en met €100.000. Maar hoe graag we ook willen, we kunnen geen garanties afgeven dat het nooit gaat gebeuren. We begrijpen dat het heel onnatuurlijk voelt om te betalen voor het geld dat je bij een bank zet. Daarnaast vinden wij als bank dat geld reserveren belangrijk is, bijvoorbeeld voor de btw of toekomstige investeringen.

Meer over waarom de rente zo laag is