Foutcodes Eurobetaling

Bepaal aan de hand van de afkeurcode die je krijgt of je de betaling opnieuw kunt aanbieden. Afkeurcodes of foutmeldingen worden ook wel reasoncode of R-message genoemd.

Let op: de Rabobank brengt kosten in rekening voor terugboekingen. Volg daarom de stappen in de handleiding zorgvuldig om onnodig terugboeken te voorkomen.

Meest voorkomende foutcodes Eurobetaling (Bedrijven)

AM04 Administratieve reden

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
Er was onvoldoende saldo op je rekening aanwezig toen de overboeking uitgevoerd moest worden. Zuiver het saldo aan en bied daarna de opdracht opnieuw aan.

AC01 Rekeningnummer onjuist

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
Het IBAN waarnaar je wilt overboeken is niet juist. Vraag de begunstigde om het juiste IBAN. Bied daarna de opdracht opnieuw aan met het juiste IBAN.

MS03 Administratieve reden

Dit is een generieke afkeurcode. Hieronder staan de meest voorkomende foutsituaties.

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
1. Het kan zijn dat de BIC van de bank van jouw begunstigde die bij het door jou gebruikte IBAN hoort, niet (langer) bestaat. 1. Bij een betaling naar het buitenland kan deze code door de buitenlandse bank geretourneerd worden als de naam van de begunstigde zoals door jou opgegeven niet overeenkomt met de naam van de rekeninghouder zoals deze bij de buitenlandse bank geregistreerd staat.
2. Het IBAN van de begunstigde bestaat niet. 2. Controleer het IBAN en neem zonodig contact op met de begunstigde en vraag om een ander IBAN. Bied daarna de opdracht opnieuw aan.
3. Bij een betaling naar het buitenland kan deze code door de buitenlandse bank geretourneerd worden als de naam van de begunstigde zoals door jou opgegeven niet overeenkomt met de naam van de rekeninghouder zoals deze bij de buitenlandse bank geregistreerd staat. 3. Neem contact op met de begunstigde en vraag om de correcte naam. Bied daarna de opdracht opnieuw aan.
AC04 Rekeningnummer opgeheven

AC04 Rekeningnummer opgeheven Wat moet ik doen?
Het IBAN waarnaar je wilt overboeken is opgeheven. Vraag de begunstigde om het juiste IBAN. Bied daarna de opdracht opnieuw aan met het juiste IBAN.

AC06 Rekeningnummer blokkade

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
Het IBAN waarnaar je wilt overboeken is geblokkeerd voor (deze) overboekingen. Neem contact op met de begunstigde over de betaalwijze.

AG01 Administratieve reden

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
De overboeking is door de bank van de begunstigde afgekeurd. Bijvoorbeeld omdat de IBAN een spaarrekening is. Vraag de begunstigde om het juiste IBAN. Bied daarna de opdracht opnieuw aan met het juiste IBAN.

ED05 Verrekening kan niet worden uitgevoerd

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
De verwerking van de incasso is mislukt. Neem contact met ons op voor details.

Overige foutcodes Eurobetaling

AG02 Fout bestandsformaat

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
De betaalopdracht is door de bank van de begunstigde afgekeurd omdat het type transactie niet juist is. Of is door ons afgekeurd omdat het bestandsformaat onjuist is. Lever de betaalopdracht opnieuw aan met het juiste type of in het correcte formaat.

AM05 Dubbele betaling

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
Je hebt deze betaalopdracht (individuele overboeking of batch) al eerder ingestuurd. Controleer eventueel jouw administratie.

BE04 Adres begunstigde ontbreekt

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
Deze foutmelding dient voor te komen als in de betaalopdracht het adres van de begunstigde ontbreekt waar dat wel door de bank van de begunstigde was verwacht. Het is in Nederland echter niet gebruikelijk om adresgegevens van de begunstigde mee te sturen.
De foutmelding kan in de praktijk echter ook voorkomen als de naam van de begunstigde zoals door jou opgegeven, niet overeenkomt met de naam van de rekeninghouder zoals deze bij de bank van de begunstigde geregistreerd staat.
Neem contact op met de begunstigde en vraag om de correcte naam. Bied daarna de opdracht opnieuw aan.

CUST Weigering op verzoek van crediteur

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
Je hebt een verzoek tot annulering van een betaalopdracht gedaan. De begunstigde heeft dit geweigerd. Neem contact op met de begunstigde.

FF01 Fout bestandsformaat

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
Je hebt een batch ingestuurd die één of meerdere fouten bevat. Neem contact op met jouw bank voor het opvragen van details.

FOCR Foutieve Betaling

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
Dit betreft een correctie op een foutieve betaling. Je hoeft niets te doen. Neem contact op met jouw bank als je nog vragen hebt.

MS02 Oneens met betaling

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
De begunstigde of diens bank heeft de transactie geweigerd. De echte reden van de weigering is niet meegegeven. Neem contact op met de begunstigde. In voorkomende gevallen zal die met zijn bank moeten overleggen.

RC01 Onbekende BIC

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
De BIC (Bank Identifier Code) van je betaalopdracht is onjuist of heeft een onjuist formaat. Neem contact op met jouw bank voor het opvragen van details.

RR01 Administratieve reden

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
Het IBAN van de begunstigde is onjuist. Bied de betaalopdracht opnieuw aan met het juiste IBAN.

RR03 Administratieve reden

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
De naam van de begunstigde ontbreekt. Lever de betaalopdracht opnieuw aan met de tenaamstelling van de begunstigde.

RR04 Administratieve reden

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
De betaalopdracht voldoet niet aan wettelijk gestelde eisen. Neem contact op met jouw bank voor het opvragen van details.