Kringlooplandbouw

Over kringlooplandbouw in de Nederlandse akkerbouw

Kringlooplandbouw biedt de mogelijkheid om de akkerbouw klaar te maken voor de toekomst. En toekomstbestendig te houden! In kringlooplandbouw worden naast het hoofdgewas ook andere activiteiten verder ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan natuurbeheer, duurzame energie en waterbuffering. Binnen kringlooplandbouw ligt de focus op een akkerbouw waarin efficiƫnt met grondstoffen wordt omgegaan. Bijvoorbeeld door eindige grondstoffen optimaal te benutten en te zorgen voor minimale uitstoot van schadelijke stoffen voor de omgeving.

Vier voorwaarden voor kringlooplandbouw:

  • Kwaliteit van de bodem verhogen
  • Gebruik van eindige grondstoffen beperken
  • Emissie van schadelijke stoffen minimaliseren
  • Biodiversiteit verhogen

Om kringlooplandbouw op het akkerbouwbedrijf toe te passen, is het belangrijk dat akkerbouwers investeren in kennis over andere verdienmodellen voor hun bedrijf. Denk aan precisielandbouw, bodemleven en gewasbescherming (beheersen van plagen in plaats van elimineren). Ook is samenwerking essentieel. Ketenpartijen ondersteunen akkerbouwers om kringlooplandbouw van de grond te krijgen. Bijvoorbeeld door ruimte voor innovatie te bieden, door kosten en baten inzichtelijk te maken en door langdurige samenwerking aan te gaan met akkerbouwers.

Nederlandse akkerbouw koploper kringlooplandbouw

Meer weten?

Lees het rapport ā€˜Kringlooplandbouw in de Nederlandse akkerbouw

Gea Bakker-Smit

Gea Bakker-Smit

  • Sectorspecialist
  • Akkerbouw - Visserij
Stefan van Merrienboer

Stefan van Merrienboer

  • Analist Food & Agri Netherlands
  • Akkerbouw - Farm Inputs