Accountants, administratiekantoren en belastingconsulenten

Accountants, administratiekantoren en belastingconsulenten vallen binnen de sector dienstverlening. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

We bespreken de ontwikkelingen op het gebied van:

Sector zal profiteren van economische groei

Voor 2018 is de Rabobank gematigd positief over de accountancybranche. De sector zal profiteren van de economische groei in dit jaar. Er is echter een tekort aan gekwalificeerd personeel, wat de groei op korte termijn kan remmen.

Door digitalisering en automatisering zullen administratieve en boekhoudkundige werkzaamheden verdwijnen en worden vervangen door proactieve advisering op basis van big data. Op middellange termijn zal dit een krimp veroorzaken bij met name de administratiekantoren. Ook zal er bij accountancykantoren minder werk zijn voor administratieve afdelingen.

Indeling accountancybranche

De accountancybranche is in vier groepen te verdelen.

  • De Big Four (Deloitte, EY, PWC, KPMG) richt zich volgens de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) steeds meer op de high-end consultancy bij de top 500 bedrijven in Nederland.
  • De Mid Five (BDO, Flynth, Accon avm, Baker Tilly Berk, Mazars) richt zich op de samenstel- en controlepraktijk voor (de top van) het midden- en kleinbedrijf (mkb) en de grootzakelijke markt.
  • De middelgrote kantoren richten zich op een gespecialiseerde doelgroep (bijvoorbeeld agri), zijn actief in een bepaalde regio en richten zich op de middelgrote partijen op het gebied van overheid, cultuur, zorg en onderwijs.
  • De kleine kantoren (tot tien medewerkers) zijn vooral lokaal actief en richten zich op het verlenen van specifieke vormen van dienstverlening, waaronder accountancy, administratie en belastingadvies.

Economie

De omzet in de accountancybranche volgt - met enige vertraging - de algemene economische groei. Daarom verwachten we de komende jaren verdere groei van deze branche. In 2016 realiseerde zij een omzetstijging van 6,3% (zie Figuur 1).

Het aantal bedrijven in de accountancy en de administratieve dienstverlening is de afgelopen tien jaar gegroeid met meer dan 10.000 bedrijven. Begin 2017 stond de teller volgens het CBS op 31.380. De nieuwe bedrijven zijn vooral eenmanszaken, maar ook het aantal kleine kantoren (twee tot tien medewerkers) groeide. Het aantal grote kantoren (meer dan vijftig medewerkers) daalde. Het is de vraag of eenmanszaken en kleine kantoren voldoende kunnen investeren in digitalisering. Ook is de steeds strengere wet- en regelgeving voor kleinere organisaties een uitdaging. Er ontstaan hierdoor steeds meer samenwerkingsverbanden.

Door circa 20% van de bedrijven in de accountancybranche wordt een tekort aan arbeidskrachten genoemd als belangrijkste belemmering voor groei (zie Figuur 2). Volgens het UWV is er aanhoudende schaarste aan specifieke medewerkers op hbo- en wo-niveau, zoals registeraccountants, assistent-accountants en account controllers.

Duurzaamheid

Binnen de accountancybranche zelf is duurzaamheid geen groot thema. Onderwerpen als elektrisch rijden en aandacht voor duurzame huisvesting zijn met name economisch gedreven.

Sinds januari 2017 controleren accountants van een beursgenoteerde onderneming ook op niet-financiële informatie, waaronder mensenrechten, duurzaamheid, preventie van fraude en corruptie, diversiteit en goed werkgeverschap.

Innovatie

Nieuwe technologieën zorgen voor een verandering in het takenpakket.

  • Blockchain is een online register waarin transacties worden geregistreerd. Dit zorgt voor een snelle en veilige vastlegging van gedeelde data. De rol van de accountant als 'trusted advisor' zal hierdoor minder belangrijk worden.

Lees meer over de mogelijkheden van blockchain

  • De wereld draait steeds meer om realtime data, terwijl de accountant zich tot nu toe richt op het achteraf controleren van documenten. De accountants die de transformatie weten te maken naar continu en proactief adviseren, zullen de winnaars van de toekomst zijn.
  • Digitalisering neemt handmatige taken over. Dit heeft met name impact op de administratiekantoren. Zo introduceerde de Rabobank in de zomer van 2017 de app Tellow, waarmee zzp’ers hun facturen eenvoudig en direct zelf kunnen inboeken.

Maatschappij

Als gevolg van de eerder opgelopen imagoschade door een aantal grote boekhoudschandalen, berispingen en klachten, is de wet- en regelgeving in de accountancybranche toegenomen. Het doorvoeren van deze regels leidt tot een verhoogde interne focus, waardoor de klantgerichtheid en aandacht voor externe ontwikkelingen dreigen te verslappen. De uitdaging is het vinden van een goede balans hierin.

Wet- en regelgeving

Voor het verrichten van wettelijke controles op de jaarrekening is een vergunning nodig op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta-vergunning). Vergunninghouders staan in het openbare register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

Bekijk het register van accountantsorganisaties op AFM.nl

Het aantal accountantsorganisaties met Wta-vergunning is de laatste jaren gedaald. Tientallen mkb-accountants hebben de laatste jaren vrijwillig hun controlevergunning ingeleverd in verband met de strenge toezichteisen. Om bij hun klanten toch wettelijke controles te kunnen blijven doen, zijn er de afgelopen jaren samenwerkingsverbanden opgericht. Vaak met een aparte rechtspersoon die een Wta-vergunning aanvraagt. Op dit moment zijn er ongeveer vijftien van dit soort samenwerkingsverbanden. 

De NBA toetste in 2015 een steekproef van 83 kantoren met Wta-vergunning. Daarvan voldeden dertig praktijken. Acht praktijken zijn overgedragen aan de AFM. Oorzaken zijn onbekendheid met de regelgeving en voorschriften, en het niet of onjuist toepassen daarvan.

Aanbod Rabobank

Rabobank als maatschappelijk partner
De Rabobank werkt samen met onder meer de beroepsorganisatie (NBA) en heeft contacten met brancheorganisaties en marktpartijen.

Laatste update: december 2017

Gerelateerde branches

Advocatenkantoren

Assurantietussenpersonen

Notariskantoren

Contact

Rabobank