Verder op deze pagina:

  De ICT-sector is een complexe sector waarin veel elementen met elkaar verbonden en verenigd kunnen zijn. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Om zo veel mogelijk een overzicht van de ICT-sector te krijgen hanteert de Rabobank een indeling in segmenten:

  ConnectivityDatacentersHostingHardwareSoftwareICT-consultancy

  Toenemende vraag ICT-dienstverlening

  Voor de korte termijn zijn onze verwachtingen positief. De huidige groei van de gehele ICT-sector van 3 tot 5% blijft gehandhaafd. Ook voor de langere termijn zijn onze verwachtingen positief, ingegeven door de ingezette digitalisering en economische groei. De groei zwakt echter wel af, wat gevolgen zal hebben voor de vraag naar ICT-oplossingen en/of advies.

  Digitale transformatie zorgt in vrijwel alle Nederlandse bedrijfstakken voor een toenemende vraag naar en meer aanbod van ICT-dienstverlening. De concurrentie neemt toe doordat het aantal aanbieders sneller stijgt dan de vraag. Daarnaast zien we consolidatie optreden aan de kant van de infrastructuur (Datacenters, connectivity en hosting).

  Uitdagingen voor de branche liggen vooral op het gebied van:

  • Het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel;
  • Verlaging van energieverbruik;
  • Het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van cybersecurity en privacy;
  • Financieren van groei.
  Groothandel en reparatie van hardware

  Hardware wordt steeds meer een commodity met lage(re) marges waarbij de markt volwassen en geconsolideerd is. Ook wordt hardware steeds meer geïntegreerd aangeboden als een abonnement.

  Connectivity

  Deze markt wordt bediend door een aantal grote spelers (o.a. KPN/Reggefiber, Eurofiber en CIF) die vrijwel landelijke dekking hebben. Mogelijkheden tot groei liggen op lokale bedrijventerreinen of in de zogenaamde ‘“buitengebieden’” waar nog geen aanbieders actief zijn. De overheid speelt een belangrijke rol omdat ze de aanleg van glasvezel stimuleert. De financiering wordt veelal aan de markt zelf overgelaten, waardoor veel lokale initiatieven zijn ontstaan. De uitdaging ligt in het aanbieden van een betaalbare propositie voor de consument. Daarnaast zal 5G op termijn een prominente rol gaan spelen. Eind 2019 worden de 5G-frequenties geveild. Verwachting is dat medio 2020 het eerste 5G netwerk actief is.

  Datacenters

  Hier zijn twee bewegingen te zien. Enerzijds de centralisatie van datacenters, voornamelijk rondom Amsterdam vanwege de snelle connectiviteit bij het AMS-IX internet knooppunt. Anderzijds zal de opkomst van het Internet of Things (IoT) en edge computing leiden tot de behoefte van kleinere, lokale datacenters.

  Edge computing is een methode om cloud computing systemen te optimaliseren. Dit gebeurt door gegevensverwerking aan de rand van het netwerk te verrichten, in de buurt van de bron van de gegevens. Dit vermindert de communicatiebandbreedte die nodig is tussen sensoren en de centrale datacenters, door analyse en kennisgeneratie uit te voeren bij of nabij de bron van de data. Deze aanpak vereist hulpmiddelen die niet continu zijn verbonden met een netwerk, zoals laptops, smartphones, tablets en sensoren.

  Hosting

  Hier verwachten we een verdergaande consolidatieslag gezien de standaardisatie van bepaalde infrastructurele ICT-diensten en de in gang gezette cloud adoptie door het NL bedrijfsleven. Deze markt wordt beheerst door vier grote spelers:

  • Microsoft;
  • Amazon;
  • IBM;
  • Google.

  De markt voor ‘simpele’ hosting (shared hosting) diensten is al behoorlijk geconsolideerd. Voor 2020 verwachten we een snelle consolidatie in de markt voor de zogenaamde Managed Services (het uitbesteden van IT-infrastructuur).

  Traditionele hosting bedrijven staan voor strategische keuzes in hun zoektocht naar het creëren van zoveel mogelijk toegevoegde waarde. Grofweg zijn dit:

  • Specialisatie;
  • Consolidatie;
  • Het voeren van meerdere services/diensten.
  Softwarebedrijven

  De verwachting is dat de zakelijke softwaremarkt in 2020 minimaal 5% met zal groeien. Beslissingen over (de aanschaf van) softwaretoepassingen en het vaststellen van de budgetten verschuiven steeds meer van de IT-afdeling van bedrijven naar de business. De ontwikkelde software moet zo snel mogelijk naar de markt kunnen worden gebracht en flexibel op bestaande IT-architectuur kunnen worden aangesloten. Ondernemingen die in staat zijn dit te ontwikkelen en te managen zijn onderscheidend in de softwaremarkt. Dit gedeelte van de markt is nog vrij versnipperd met veel verschillende aanbieders in verschillende nichemarkten. Ook hier zien we de eerste consolidaties. Het tempo van consolidatie zal door de versnippering in dit gedeelte van de markt, lager zijn dan in bijvoorbeeld de markt van Managed Hosting. Daarnaast speelt internationalisatie een grote rol. Nederlandse softwarebedrijven betreden vaak ook markten buiten Nederland.

  IT Consultancy

  Naast de grotere ‘“System Integrators’” als Capgemini, Centric en Atos is dit gedeelte van de markt ook nog vrij divers. Met name de kennisintensieve IT- consultancy bedrijven, in bijvoorbeeld data- analytics of cybersecurity, zijn onderscheidend in de markt en realiseren vaak herhaalopdrachten bij klanten. De grootste uitdaging ligt in het aantrekken van het juiste personeel. Daarnaast verwachten we dat IT consultancy bedrijven als eerste de gevolgen van economische groeivertraging zullen merken.

  Economie

  Door de digitale transformatie en de toenemende uitbesteding van de IT- infrastructuur door bedrijven stijgen de ICT-investeringen in veel sectoren. Ook neemt de vraag naar ICT-dienstverlening toe. De groei van deze vraag naar ICT-dienstverlening heeft echter een ongecontroleerd karakter. Niet alle bedrijven binnen de ICT-dienstverlening zijn in staat van de groei te profiteren.

  Met de stijgende vraag naar ICT-diensten stijgt ook de vraag naar ICT-personeel. Voor ruim 40% van de bedrijven in de ICT-dienstverlening vormen personeelstekorten een probleem. Deze tekorten houden in de toekomst naar verwachting aan. Naast de vraag stijgt ook het aantal ICT-bedrijven. De gemiddelde bedrijfsomvang is klein (minder dan 10 medewerkers). Per saldo neemt de concurrentie in de gehele ICT-sector toe. Hierdoor is het perspectief voor sommige bedrijven juist negatief. Ook zijn er toenemende signalen die duiden op economische groeivertraging. Dit kan een effect hebben op de vraag naar diensten en/of advies.

  Duurzaamheid

  De ICT-dienstverlening is een van de sectoren met het meeste energieverbruik. Dit energieverbruik komt met name tot uitdrukking bij de datacenters. Dit is een belangrijk aandachtspunt. Zo voedt een naastgelegen windmolenpark het datacenter van Google in Eemshaven volledig met groene stroom. En de Dutch Data Center Association (DDA) coördineert een plan om restwarmte te gebruiken voor de verwarming van huizen en kantoren.

  Dienstverlenende ICT-bedrijven dienen de privacy en security rondom data en persoonsgegevens goed te borgen binnen de organisatie. De Rabobank verwacht voor organisaties die dit reeds hebben geborgd een betere concurrentiepositie.

  "In 2020 zijn 26 miljard 'dingen' digitaal verbonden."

  Innovatie

  Bij datacenters is men constant op zoek naar optimale koeling. De nieuwste techniek betreft vloeibare koeling. Met vloeibare koeling op alleen de CPU's (Central Processing Units) wordt de noodzaak om hele ruimtes te koelen weggenomen en kan meer (kosten-)efficiëntie worden bereikt.

  In 2020 zijn 26 miljard 'dingen' digitaal verbonden (Internet of Things). Dit leidt tot een enorme hoeveelheid data en veel vraag naar advies en oplossingen hiervoor.

  Deze data stelt bedrijven in staat de klant beter te begrijpen. Hierdoor ontstaan nieuwe verdienmodellen

  Maatschappij

  De vraag naar ICT-dienstverlening wordt gedreven door een verschuiving onder consumenten: van de nadruk op bezit naar de nadruk op gebruik. Dit uit zich in gemakkelijk benaderbare platforms waar consumenten onderling producten of diensten kunnen delen, ruilen of huren. De Rabobank verwacht dat deze beweging naar gebruik in plaats van bezit door ICT-oplossingen verder doorzet.

  Wet- en regelgeving

  ICT-bedrijven hebben te maken met de nieuwe privacywet, de General Data Protection Regulation (GDPR) die op 25 mei 2018 in de EU van kracht werd. Deze GDPR (of AVG in Nederland) introduceert nieuwe wettelijke rechten voor individuen om hun persoonsgegevens beter te beschermen. ICT-dienstverleners die niet goed met deze wetten en regels omgaan, lopen het risico op boetes. Het is dus zaak deze regelgeving goed te integreren in de dienstverlening.

  Enkele relevante items:

  • Beveilig (persoonlijke) data tegen verlies, beschadiging of vernietiging;
  • Heldere contractuele afspraken tussen eigenaar en gebruiker van de data;
  • Dataoverdracht moet op een legale en transparante wijze plaatsvinden.

  Lees meer over de General Data Protection Regulation op Emerce.nl

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner

  We werken samen met toonaangevende belangenverenigingen als DHPA. Hierdoor zijn we nauw verbonden met maatschappelijke thema's in de sector.

  Laatste update: december 2019