Verder op deze pagina:

  Organisatieadviesbureaus, pr-bureaus en bedrijven die adviseren op het gebied van management en bedrijfsvoering (sbi 70.2) vallen binnen de sector dienstverlening. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Toename van concurrentie in de sector

  De vraag naar adviesdiensten neemt toe door verbreding van adviesdiensten (digital, data, agile/lean, cybersecurity, design, marketing etc.) en het opvullen van personeelstekorten bij opdrachtgevers. De Rabobank verwacht daarom voor de korte termijn een verdere groei van de branche. Tegelijkertijd staat het verdienmodel onder druk door de veranderende verwachtingen van klanten. Ze vragen veel meer toegevoegde waarde van adviesdiensten, maar zijn niet altijd bereid daar meer voor te betalen.

  De branche krijgt steeds meer concurrentie van branchevreemde partijen zoals accountants en IT-consultancybureaus. De Rabobank verwacht dat de concurrentie in de sector door deze ontwikkeling toeneemt en dat partijen zich steeds meer gaan specialiseren om toegevoegde waarde te waarborgen.

  Gezien de conjunctuurgevoeligheid van de branche verwacht de Rabobank de komende jaren een lichte omzetgroei.

  Economie

  De vraag naar diensten van organisatieadviesbureaus stijgt, vooral door verbreding van adviesdiensten en opvulling van personeelstekorten bij opdrachtgevers. De markt kenmerkt zich door kleinschaligheid: 90% van de bedrijven bestaat uit 1 werkzame persoon. De top van de consultancymarkt bestaat uit de grotere partijen zoals de consultancyafdelingen van de grote accountantskantoren (bijv. Deloitte en PWC) en de grotere consultancybureaus zoals McKinsey, BCG en Bain). Kleinere organisatieadviesbureaus (minder dan 10 fte) hebben voldoende marktpositie door de flexibiliteit en het relatief lage kostenniveau. De Rabobank verwacht dat middelgrote partijen het moeilijker krijgen, gezien de vaak forse overhead en geringe flexibiliteit.

  Prijs-kwaliteitverhouding wordt belangrijker doordat klanten steeds kritischer worden en hoogwaardiger advies willen voor dezelfde prijs. De Rabobank verwacht dat de druk op de tarieven hoog blijft en dat organisatieadviesbureaus nieuwe verdienmodellen moeten gaan ontwikkelen. Ook veroorzaakt door de concurrentie van branchevreemde organisaties.

  Duurzaamheid

  Een groene bedrijfsvoering is ook in deze sector van belang.

  Denk hierbij aan:

  • Energiezuinige panden;
  • Gezonde voeding;
  • Elektrisch rijden;
  • Groene stroom.

  Er liggen kansen op het gebied van advisering over het thema duurzaamheid, dat steeds belangrijker wordt. Denk hierbij aan de advisering over de verankering van duurzaamheid in organisatiestrategieën en operaties.

  "Digitalisering en het gebrek aan innovatief vermogen van sommige MKB-bedrijven zorgen voor kansen voor organisatieadviesbureaus."

  Innovatie

  Digitalisering en het gebrek aan innovatief vermogen bij sommige MKB-bedrijven, bieden kansen voor organisatieadviesbureaus. Big data, Internet of Things (IoT) en blockchain zijn technologische ontwikkelingen die de markt reeds hebben bereikt. Er is behoefte aan advies over de inzet van deze technieken voor het creëren van nieuwe businessmodellen.

  Tevens vervaagt de branche op dit thema. De IT-consultancybureaus en/of accountskantoren pakken een rol op dit gebied, gezien de specifieke kennis of de grote hoeveelheid data waarover deze partijen beschikken. De Rabobank verwacht dat ondernemingen die bovengenoemde advieskracht in huis hebben sneller zullen groeien dan de concurrentie.

  Maatschappij

  Imagoproblemen in de maatschappij kunnen een grote impact hebben op de financiële prestaties van een onderneming. De koplopers in de branche hebben kwaliteit en integriteit duidelijk in de bedrijfsstrategie en de operationele werkwijze verankerd.

  Wet- en regelgeving

  De branche krijgt steeds meer te maken met aangescherpte regelgeving rondom ethiek, kwaliteit en integriteit. De branchevereniging van organisatieadviesbureaus in Nederland (de ROA) heeft een keurmerk ingevoerd waarin bovengenoemde aspecten zijn gewaarborgd. Om het lidmaatschap van de branchevereniging te verkrijgen, moeten organisatieadviesbureaus aan dit keurmerk voldoen. Het keurmerk stelt onafhankelijke externe ACP (Accredited Consulting Practice)-certificering verplicht. De Rabobank verwacht dat bureaus die over dit keurmerk beschikken een betere concurrentiepositie hebben.

  De belangrijkste kwaliteitsstandaarden bij organisatieadviesbureaus zijn:

  • Bedrijfscontinuïteit;
  • Eisen kwaliteitssystemen;
  • Norm afdracht belastingen en sociale premies;
  • Internationale richtlijn implementeren MVO.

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner

  De Rabobank erkent de belangrijke rol van de spelers in de organisatieadviesbranche voor de maatschappij. Wij hebben contacten met brancheorganisaties en marktpartijen.

  Laatste update: maart 2020