Update

Organisatieadviesbureaus moeten op zoek naar nieuwe verdienmodellen

25 maart 2020 15:22

Het gaat goed met de economie in Nederland. Dat zorgt ervoor dat de zakelijke markt grote ontwikkelingen doormaakt. Bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity, marketing en agile werken. Bedrijven kunnen deze grote veranderingen niet altijd zelf bijbenen, en vaak hebben ze ook zelf geen geschikt personeel in dienst om deze veranderingen te begeleiden. Daarom huren ze externe specialisten en adviseurs in. Goed nieuws voor de organisatieadviesbureaus in ons land.

Een adviseur en een klant bekijken documenten

Concurrentie van branchevreemde partijen

Tegelijkertijd staat het verdienmodel van deze organisatieadviesbureaus onder druk door de veranderende verwachtingen van klanten. Ze vragen veel meer toegevoegde waarde van adviesdiensten, maar zijn niet altijd bereid daar meer voor te betalen. De branche krijgt steeds meer concurrentie van branchevreemde partijen zoals accountants en IT-consultancybureaus. We verwachten dat de concurrentie in de sector blijft toenemen en dat partijen zich steeds meer gaan specialiseren om toegevoegde waarde te waarborgen.

“Organisatieadviesbureaus die inspelen op digitalisering en innovatie zullen sneller groeien dan de concurrentie.”

Middelgrote partijen krijgen het moeilijker

De vraag naar diensten van organisatieadviesbureaus stijgt, vooral door verbreding van adviesdiensten en opvulling van personeelstekorten bij opdrachtgevers. De markt kenmerkt zich door kleinschaligheid: 90% van de bedrijven bestaat uit één werkzame persoon. De top van de consultancymarkt bestaat uit de grotere partijen zoals de consultancy-afdelingen van de grote accountantskantoren (denk aan Deloitte en PWC) en de grotere consultancybureaus zoals McKinsey, BCG en Bain. Kleinere organisatieadviesbureaus (minder dan 10 fte) hebben voldoende marktpositie door de flexibiliteit en het relatief lage kostenniveau.

We verwachten dat middelgrote partijen het moeilijker krijgen, door de vaak forse overheadkosten en mindere flexibiliteit. Prijs-kwaliteitverhouding wordt belangrijker doordat klanten steeds kritischer worden en hoogwaardiger advies willen voor dezelfde prijs. We verwachten dat de druk op de tarieven hoog blijft. Om te overleven moeten organisatieadviesbureaus nieuwe verdienmodellen gaan ontwikkelen.

Kansen op het gebied van duurzaamheid en innovatie

In de advisering liggen er ook kansen op het gebied van duurzaamheid. Zoals in iedere branche wordt dit onderwerp steeds belangrijker. Denk hierbij aan de advisering over de verankering van duurzaamheid in organisatiestrategieën en operaties. Digitalisering en het gebrek aan innovatief vermogen bij sommige MKB-bedrijven, bieden kansen voor organisatieadviesbureaus. Big data, Internet of Things (IoT) en blockchain zijn technologische ontwikkelingen waar adviesbureaus al op inspelen.

Er is behoefte aan advies over de inzet van deze technieken voor het creëren van nieuwe businessmodellen. Maar ook IT-consultancybureaus en accountskantoren pakken een rol op dit gebied, gezien de specifieke kennis of de grote hoeveelheid data waarover deze partijen beschikken. We verwachten dat ondernemingen die bovengenoemde advieskracht in huis hebben sneller zullen groeien dan de concurrentie.

Sterkere positie door keurmerk

De branche krijgt steeds vaker te maken met aangescherpte regelgeving rondom ethiek, kwaliteit en integriteit. De branchevereniging van organisatieadviesbureaus in Nederland (de Raad van Organisatieadviesbureaus Nederland) heeft een keurmerk ingevoerd waarin bovengenoemde aspecten zijn gewaarborgd. Om het lidmaatschap van de branchevereniging te verkrijgen, moeten organisatieadviesbureaus aan dit keurmerk voldoen. We verwachten dat bureaus die over dit keurmerk beschikken een betere concurrentiepositie hebben.

De Rabobank is nauw betrokken bij de branche van organisatieadviesbureaus. Benieuwd naar jouw kansen? Ga vrijblijvend in gesprek met onze sectorspecialist Mark van Kampen.