Organisatieadviesbureaus

Organisatieadviesbureaus, pr-bureaus en bedrijven die adviseren op het gebied van management en bedrijfsvoering vallen binnen de sector dienstverlening. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

We bespreken de ontwikkelingen op het gebied van:

Toename van concurrentie in de sector

De vraag naar adviesdiensten neemt toe door de aantrekkende economie. De Rabobank verwacht daarom voor de korte termijn een verdere groei van de branche. Tegelijkertijd staat het verdienmodel onder druk door de veranderende verwachtingen van klanten die veel meer toegevoegde waarde vragen van adviesdiensten.

Op het thema digitalisering ondervindt de branche steeds meer concurrentie van branchevreemde partijen zoals accountants en IT-consultancybureaus. De Rabobank verwacht dat de concurrentie in de sector door deze ontwikkeling toeneemt en dat partijen zich steeds meer specialiseren om toegevoegde waarde te waarborgen.

Gezien de conjunctuurverwachtingen voor de komende jaren is de Rabobank voor de lange termijn gematigd positief.

Economie

De branche kenmerkt zich als cyclisch. De aantrekkende economie zorgt momenteel voor een stijgende vraag naar diensten van organisatieadviesbureaus (zie Figuur 1 en 2). Koplopers zijn de grotere consultants vanwege kenniscombinaties. Kleinere organisatieadviesbureaus (minder dan 10 fte) hebben voldoende marktpositie door de flexibiliteit en het relatief lage kostenniveau. De Rabobank verwacht dat middelgrote partijen het moeilijker krijgen, gezien de vaak forse overhead en geringe flexibiliteit.

Prijs-kwaliteitverhouding wordt belangrijker doordat klanten steeds kritischer worden en hoogwaardiger advies vragen voor dezelfde prijs. De Rabobank verwacht dat de druk op de tarieven onveranderd hoog blijft en dat organisatieadviesbureaus nieuwe verdienmodellen moeten gaan ontwikkelen, mede door de concurrentie van branchevreemde organisaties.

Duurzaamheid

Een groene bedrijfsvoering is ook in deze sector van belang.

Denk hierbij aan:

  • energiezuinige panden
  • gezonde voeding
  • elektrisch rijden
  • groene stroom

Er liggen kansen voor organisatieadviesbureaus op het gebied van advisering over het thema duurzaamheid, dat steeds belangrijker wordt. Denk hierbij aan de advisering over de verankering van duurzaamheid in organisatiestrategieën en operaties.

Innovatie

Digitalisering en het gebrek aan innovatief vermogen van het bedrijfsleven zorgen voor kansen voor organisatieadviesbureaus. Big data, Internet of Things (IoT) en blockchain zijn technologische ontwikkelingen die de markt reeds hebben bereikt. Hierbij is behoefte aan advies hoe deze in te zetten om nieuwe businessmodellen te creëren. 

Tevens vervaagt de branche op dit thema. De IT-consultancybureaus en/of accountskantoren pakken een rol op dit gebied, gezien de specifieke kennis of de grote hoeveelheid data waarover deze partijen beschikken. De Rabobank verwacht dat ondernemingen die bovengenoemde advieskracht in huis hebben sneller zullen groeien dan de concurrentie.

Lees meer over de mogelijkheden van blockchain

Maatschappij

Imagoproblemen in de maatschappij kunnen een grote impact hebben op de financiële prestaties van een onderneming. De koplopers in de branche hebben kwaliteit en integriteit duidelijk in de bedrijfsstrategie en de operationele werkwijze verankerd.

Wet- en regelgeving

De branche krijgt steeds meer te maken met aangescherpte regelgeving rondom ethiek, kwaliteit en integriteit. De branchevereniging van organisatieadviesbureaus in Nederland (de ROA) gaat een keurmerk invoeren waarin bovengenoemde aspecten zijn gewaarborgd. Om het lidmaatschap van de branchevereniging te verkrijgen, moeten organisatieadviesbureaus aan dit keurmerk voldoen. De Rabobank verwacht dat bureaus die over dit keurmerk beschikken een betere concurrentiepositie hebben.

De belangrijkste kwaliteitsstandaarden bij organisatieadviesbureaus zijn:

  • bedrijfscontinuïteit
  • eisen kwaliteitssystemen
  • norm afdracht belastingen en sociale premies
  • internationale richtlijn implementeren MVO

Aanbod Rabobank

Rabobank als maatschappelijk partner
De Rabobank erkent de belangrijke rol van de spelers in de organisatieadviesbranche voor de maatschappij. Wij hebben contacten met brancheorganisaties en marktpartijen.

Laatste update: december 2017

Gerelateerde branches

Accountants, administratiekantoren en belastingconsulenten

Reclame- en communicatiebureaus

Contact

Rabobank