Jonge vrouw en man reclame en communicatiebureau brainstormen met post-its

Reclame- en communicatiebureaus

Verder op deze pagina:

  Reclamebureaus, communicatiebureaus, markt- en onderzoeksbureaus en bedrijven die handelen in advertentieruimte vallen binnen de sector dienstverlening. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Verschuiving van offline naar online

  Zowel voor de korte als de lange termijn verwacht de Rabobank geen groei in de mediabestedingen. Hoewel volgens Nielsen online flink groeit, wordt deze groei volledig teniet gedaan door de krimp van de overige mediabestedingen. Inmiddels is de online advertentiemarkt groter dan de offline advertentiemarkt.

  Ontwikkelingen communicatiebranche

  De aantrekkende economie en de groei van met name online advertentiebudgetten zorgen voor omzetgroei in de sector. Tegelijkertijd stijgt enerzijds het aantal kleinere bedrijven in de sector en anderzijds betreden steeds meer branchevreemde (IT) partijen de branche, waardoor de concurrentie toeneemt.

  Door toenemende digitalisering verschuift de vraag naar reclame van offline naar online. Hierdoor moeten traditionele reclamebureaus op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Printbedrijven schuiven op naar multimediabedrijven.

  Door de verschuiving naar online moeten bedrijven in de communicatiebranche meer investeren in personeel met ICT-vaardigheden en de samenwerking met technologiebedrijven opzoeken. Ook zien we de concurrentie van buiten de sector toenemen. ICT-bedrijven mengen zich op markten die traditioneel waren voorbehouden aan communicatiebureaus.

  Economie

  De economische groei en de groei in online advertentiebestedingen zorgden voor omzetgroei bij markt- en opinieonderzoeksbureaus. Ook reclamebureaus groeiden licht in omzet. Vanaf 2018 tempert de groei echter.

  Aan de aanbodzijde zien we een afname van het aantal reclamebureaus. Bij de bedrijven die handelen in advertentieruimte en bij markt- en opiniebureaus groeit het aantal zzp’ers, maar daalt het aantal grotere bedrijven.

  De Rabobank verwacht dat de concurrentie in de branche verder toeneemt, waarbij eenmanszaken en kleinere bedrijven óf steeds meer moeten samenwerken om de gevraagde expertise te kunnen bieden óf zich in toenemende mate moeten specialiseren op deelactiviteiten om onderscheidend te blijven.

  Duurzaamheid

  Op het gebied van duurzaamheid is er een toenemende focus op het thema circulaire economie. Er liggen kansen voor communicatiebureaus, gezien een toenemende vraag naar communicatie over dit thema. Om hier onderscheidend in te zijn en goed advies uit te brengen is kennis van duurzaamheid nodig bij het personeel. Daarnaast is het voor communicatiebureaus van belang zelf een groene bedrijfsvoering na te streven.

  Denk hierbij aan:

  groene energieelektrisch rijdenmilieuvriendelijke huisvesting
  "Communicatiebureaus zullen selectief moeten zijn in hun klantenwerving en aandacht moeten besteden aan reputatiemanagement."

  Innovatie

  Door de inzet van big data kunnen bedrijven hun cliënten beter bedienen, klantgroepen beter inzichtelijk maken en deze efficiënter benaderen. Het enkel focussen op bijvoorbeeld conversieratio’s is niet goed genoeg meer. Dit is een kans voor communicatiebureaus met de juiste (IT) expertise.

  De Rabobank verwacht dat communicatiebureaus die innovatieve oplossingen zoals big data integreren in hun strategie en operatie, een betere toekomstige concurrentiepositie hebben.

  Maatschappij

  Reclamebureaus en haar opdrachtgevers worden aangesproken op hun rol in maatschappelijke problemen. Reclames voor bijvoorbeeld alcohol, frisdranken, chips en zoetwaren, mode en cosmetica worden gezien als medeschuldig aan alcoholmisbruik, (kinder-)obesitas en anorexia. Communicatiebureaus zullen op basis van bovenstaande selectief moeten zijn in hun klantenwerving en aandacht moeten besteden aan reputatiemanagement.

  Wet- en regelgeving

  Reclame- en communicatiebureaus moeten zich houden aan de voorschriften die zijn vastgelegd in de Nederlandse Reclame Code (NRC).

  De afdeling compliance van de Stichting Reclame Code kan, indien gewenst, adverteerders helpen met het maken van verantwoorde reclame.

  Lees meer op Reclamecode.nl

  Door de verschuiving naar online krijgen ook communicatiebureaus te maken met het verwerken van persoonsgegevens en met de nieuwe privacywet: de General Data Protection Regulation (GDPR), die op 25 mei 2018 in de EU van kracht werd. Deze GDPR (of AVG in Nederland) introduceert nieuwe wettelijke rechten voor individuen om hun persoonsgegevens beter te beschermen.

  Relevante items

  De gevolgen voor op cookies gebaseerde dataverwerking.Gebruik inhoud website in combinatie met informatie afkomstig van de advertentietargeting.Kan het registreren en koppelen van bezoekersgedrag van een websitebezoeker nog zomaar?Mogen er nog aangepaste doelgroepen op Facebook worden gecreëerd (uploaden persoonlijke gegevens)?

  Laatste update: maart 2019