Man schoonmaakbedrijf was ramen bedrijfspand

Schoonmaakbedrijven

Verder op deze pagina:

  De schoonmaakbranche is een nog betrekkelijk jonge bedrijfstak. Toch is de branche inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste werkgevers in Nederland. Een schone woon- en werkomgeving hebben ten slotte grote invloed op ons dagelijks leven. Dankzij de professionele schoonmaak is het bijvoorbeeld prettig werken in een schoon kantoor. De schoonmaakbranche kent verschillende sectoren. Naast de reguliere schoonmaak in onder andere kantoren, scholen en ziekenhuizen, omvat de branche ook de glasbewassing, brand- en roetreiniging, reiniging in de levensmiddelenindustrie, gevelreiniging en het reinigen van vervoermiddelen zoals bussen, treinen en vliegtuigen. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Groei verwacht

  Groei van de economie en de aangetrokken kantorenmarkt vergroten op korte termijn de vraag naar schoonmaakdiensten. Zowel op korte als lange termijn wordt groei binnen de sector verwacht, ingegeven door economische groei.

  Aandachtspunten hierbij blijven:

  de invloed van flexwerkende kritische houding van de opdrachtgevers op de prijs en hevige concurrentiede korter wordende contracttermijnen

  Ontwikkelingen schoonmaakbranche

  De schoonmaakbranche is een vechtmarkt. Er zijn enkele grote spelers en veel kleine spelers. De schoonmaakbranche kenmerkt zich dan ook door kleinschaligheid. Bijna 90% van de schoonmaakbedrijven heeft minder dan vijf werknemers in dienst. Er komen steeds meer nieuwe toetreders op deze laagdrempelige markt waardoor de concurrentie fors is en opdrachtgevers kritisch kijken naar de prijs-kwaliteitverhouding.

  Er wordt een toenemende integratie van diensten waargenomen. Denk aan het uitbreiden van het portfolio met catering, beveiliging et cetera. Hierdoor wordt dit soort bedrijven steeds meer een 'one-stop-shop'.

  Naast uitbreiding van de dienstverlening liggen er kansen in specialisatie. Dit is vooral van toepassing op de kleinere bedrijven. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in bepaalde schoonmaakdiensten, bijvoorbeeld industriële reiniging of gevelreiniging, hebben kans hogere marges te realiseren.

  Economie

  Door groei van de economie groeit ook de vraag naar schoonmaakdiensten. De schoonmaakbedrijven profiteren hiervan en zien hun omzet groeien.

  Het opstarten van een schoonmaakbedrijf is relatief eenvoudig en vraagt geen hoge investering. We zien een stijging van het aantal eenmanszaken. Bij de grote aanbestedingen staan de tarieven onder druk.

  Consolidatie in de branche zet door. Met name het middensegment heeft zich door middel van overnames uitgebreid en gespecialiseerd. Het behalen van schaalvoordelen speelt steeds vaker een rol om te kunnen blijven concurreren.

  Personeelskrapte is een toenemend probleem in de sector. Het werven en vasthouden van personeel is lastig, circa 20% van de schoonmaakbedrijven ervaart problemen op dit vlak.

   

  Lees meer over de schoonmaakbranche in het Marktonderzoek 2018 van ServiceManagement.

  Duurzaamheid

  Duurzaamheid is met name van belang op het gebied van gebruikte schoonmaakproducten.

  Van de totale kosten van schoonmaakbedrijven bestaat ongeveer 80% uit personeelskosten. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen vaak via de schoonmaakbranche een entree tot de arbeidsmarkt. Arbeidsomstandigheden zijn vaak zwaarder dan in andere branches. Hoge werkdruk, disrespect, onderbetalen en zwartwerken liggen op de loer. In de Code Verantwoordelijk Marktgedrag is vastgelegd dat alle betrokken partijen bij de aanbesteding niet alleen kijken naar de prijs, maar dat juist de kwaliteit van de uitvoering van het schoonmaakwerk en de arbeidsomstandigheden moeten worden meegewogen.

  De Rabobank is van mening dat ondernemingen die bovenstaande hebben geïntegreerd in het bedrijfsmodel onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrentie.

  Innovatie

  De schoonmaakbranche kent veel innovatie. Hieronder de innovaties die het vaakst voorkomen.

  Het genereren, analyseren en gebruiken van data is opkomend. Net als het toepassen van nano-technologie (toepassen van deze technologie rondom hygiëne) in de schoonmaak. Zo kan big data (onder meer dankzij Internet of Things) bedrijven in de sector relevante inzichten geven in bijvoorbeeld het gebruik van ruimtes of faciliteiten. Hier kan de behoefte aan schoonmaak op worden afgestemd.Nieuwe technologieën, zoals de opkomst van de schoonmaakrobot. Denk bijvoorbeeld aan zelfrijdende schrobzuigmachines tot micro-organismen die vuil aanpakken.De Rabobank is van mening dat schoonmaakorganisaties die bovenstaande innovaties of andere soortgelijke innovaties integreren in hun bedrijfsmodel, onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrentie.

  Maatschappij

  Schoonmaak cao. In deze cao zijn onder meer de uurtarieven voor schoonmaakmedewerkers vastgelegd. Een schoonmaakbedrijf moet kunnen aantonen dat het werkt volgens deze cao, zodat de werknemers voldoende zijn beschermd.

  Tegelijk staan ook maatschappelijke thema’s meer in de belangstelling, zoals duurzaamheid, circulariteit, optimale inzet van human capital en de zogenaamde inclusieve economie (aandacht voor sociaal kapitaal).

  Lees meer over de Schoonmaaktrends 2018 op servicemanagement.

  Wet- en regelgeving

  Het OSB- en het SieV-keurmerk geven aan dat schoonmaakbedrijven betrouwbaar en vakkunidg zijn. Een onafhankelijke instantie toetst deze keurmerken jaarlijks (OSB) of tweejaarlijks (SieV). Bedrijven met één van deze keurmerken hebben een betere concurrentiepositie.

  Het aanbesteden van schoonmaakopdrachten is aan veel regelgeving onderhevig.

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner

  De Rabobank erkent de belangrijke rol van de spelers in de schoonmaakbranche voor de maatschappij. Wij werken samen met onder meer de brancheorganisaties en marktpartijen.

  Laatste update: maart 2019