Man schoonmaakbedrijf was ramen bedrijfspand

Schoonmaakbedrijven

Verder op deze pagina:

  Schoonmaakbedrijven, waaronder glazenwassers en bedrijven gespecialiseerd in interieurreiniging van gebouwen, vallen binnen de sector dienstverlening. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Lichte groei verwacht

  Groei van de economie en de aantrekkende kantorenmarkt stuwen op korte termijn de vraag naar schoonmaakdiensten. De kortetermijnvisie is dat de sector licht groeit. De langetermijnvisie wijst eveneens op lichte groei, ingegeven door de aantrekkende economie.

  Aandachtspunten hierbij blijven:

  • de invloed van thuiswerken
  • de kritische houding van de opdrachtgevers op de prijs en hevige concurrentie
  • de korter wordende contracttermijnen

  Ontwikkelingen schoonmaakbranche

  De schoonmaakbranche kenmerkt zich door kleinschaligheid. Maar liefst 85% van de schoonmaakbedrijven heeft minder dan vijf werknemers in dienst. Er komen steeds meer nieuwe toetreders op deze laagdrempelige markt waardoor de concurrentie fors is en opdrachtgevers kritisch kijken naar de prijs-kwaliteitverhouding.

  Er wordt een toenemende integratie van diensten waargenomen. Denk aan het uitbreiden van het portfolio met catering, beveiliging et cetera. Hierdoor wordt dit soort bedrijven steeds meer een 'one-stop-shop'.

  Naast uitbreiding van de dienstverlening liggen er kansen in specialisatie. Dit is vooral van toepassing op de kleinere bedrijven. Bedrijven die zijn gespecialiseerd in bepaalde schoonmaakdiensten, bijvoorbeeld industriƫle reiniging of gevelreiniging, hebben kans hogere marges te realiseren.

  Economie

  Door de aantrekkende economie groeit ook de vraag naar schoonmaakdiensten. De schoonmaakbedrijven profiteren hiervan en zien hun omzet groeien (zie Figuur 1).

  Omzetontwikkeling schoonmaakbedrijven

  Het opstarten van een schoonmaakbedrijf is relatief eenvoudig en vraagt geen hoge investering (zie Figuur 2). We zien een stijging van het aantal eenmanszaken, maar de tarieven staan niet onder druk (zie Figuur 3).Dienstprijsindex

  Aantal schoonmaakbedrijven

  Duurzaamheid

  Duurzaamheid is met name van belang op het gebied van gebruikte schoonmaakproducten.

  Van de kosten van schoonmaakbedrijven bestaat 80% uit personeelskosten. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen vaak via de schoonmaakbranche een entree tot de arbeidsmarkt. Arbeidsomstandigheden zijn vaak zwaarder dan in andere branches. Hoge werkdruk, disrespect, onderbetalen en zwartwerken liggen op de loer. In de Code Verantwoordelijk Marktgedrag is vastgelegd dat alle betrokken partijen bij de aanbesteding niet alleen kijken naar de prijs, maar dat juist de kwaliteit van de uitvoering van het schoonmaakwerk en de arbeidsomstandigheden moeten worden meegewogen.

  De Rabobank is van mening dat ondernemingen die bovenstaande hebben geĆÆntegreerd in het bedrijfsmodel onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrentie.

  "Schoonmaakbedrijven met het OSB-keurmerk hebben een betere concurrentiepositie."

  Innovatie

  De schoonmaakbranche kent veel innovatie. We delen de innovaties die het vaakst voorkomen.

  • Big data (onder meer dankzij Internet of Things) kunnen bedrijven in de sector relevante inzichten geven in bijvoorbeeld het gebruik van ruimtes of faciliteiten. Hier kan de behoefte aan schoonmaak op worden afgestemd.
  • Digitalisering en apps ondersteunen de dienstverlening van schoonmaakorganisaties.
  • De opkomst van de schoonmaakrobot: voor ramen en voor bijvoorbeeld het stofzuigen.

  De Rabobank is van mening dat schoonmaakorganisaties die bovenstaande innovaties of andere soortgelijke innovaties integreren in hun bedrijfsmodel, onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrentie.

  Maatschappij

  Schoonmaakbedrijven horen te werken volgens de Schoonmaak cao. In deze cao zijn onder meer de uurtarieven voor schoonmaakmedewerkers vastgelegd. Een schoonmaakbedrijf moet kunnen aantonen dat het werkt volgens deze cao, zodat de werknemers voldoende zijn beschermd.

  Wet- en regelgeving

  Het OSB-keurmerk geeft aan dat glazenwassers en/of gevelbehandelingsbedrijven betrouwbaar zijn. Een onafhankelijke instantie toetst dit keurmerk jaarlijks. Bedrijven met dit keurmerk hebben een betere concurrentiepositie.

  Het aanbesteden van schoonmaakopdrachten is aan veel regelgeving onderhevig.

  Lees meer over schoonmaak aanbesteden op Servicemanagement.nl

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner

  De Rabobank erkent de belangrijke rol van de spelers in de schoonmaakbranche voor de maatschappij. Wij werken samen met onder meer de brancheorganisaties en marktpartijen.

  Laatste update: december 2017