Geen tijd om het artikel te lezen? Ga direct naar:

  De vooruitzichten voor zakelijke dienstverlening waren een paar maanden geleden nog rooskleurig. Door de coronacrisis loopt de werkloosheid echter op en verslechtert de economie. De impact verschilt per deelsector: in deze update meer over accountants en kinderopvang. Zo hebben accountants genoeg werk, maar krijgen ze te maken met faillissementen. Voor de kinderopvangsector verwachten we een krimp. Thuiswerken is namelijk meer geaccepteerd en door de verwachte werkloosheid zal de vraag afnemen. Marcel Maassen van Full Finance (adviesorganisatie accountancy) en Martin van Osch (Waarborgfonds Kinderopvang) delen hun reflectie op onze visie.

  Terugval omzet accountancy

  De verwachtingen van de accountancybranche zijn vergelijkbaar met de gehele zakelijke dienstverleningssector. De Rabobank verwacht voor 2020 een totale omzetdaling van bijna 10 procent en pas in het eerste halfjaar van 2021 een omzetstabilisatie. Marcel Maassen bevestigt deze verwachting. Hoewel de directe impact op accountants nog niet zo groot is omdat je het werk vrij makkelijk vanuit huis kunt doen, wordt op de lange termijn wel omzetdaling verwacht. “Op dit moment is het nog lastig om in te schatten wat de precieze effecten zijn, maar een terugval in de totaalomzet en benodigde arbeidscapaciteit ligt voor de hand.”

  Het vertrouwen bij consumenten en producenten zal dalen en dat heeft zijn weerslag op het type diensten dat wordt afgenomen. De traditionele werkzaamheden als audit, administratie voeren, samenstellen en aangiftes verzorgen zal blijven, volgens Marcel Maassen. Ondanks dat dit tegenwoordig volledig digitaal kan. “De afnemende vraag komt vooral doordat starters en ondernemers de komende tijd minder vragen neerleggen over bijvoorbeeld uitbreiding, waardoor de adviesomzet zal teruglopen. Accountants met veel klanten in de bouw, landbouw, horeca en de vervoersector krijgen te maken met faillissementen. Ook is de behoefte aan diensten bij kleinere klanten minder: men gaat de administratie zelf doen om kosten te besparen.

  Figuur: Omzetontwikkeling accountancy

  Impact op arbeidsmarkt en liquiditeit

  De accountancy had tot voor kort te maken met een overspannen arbeidsmarkt: aan bijna alle functies was een tekort. We gaan ervan uit dat de markt nu minder gespannen is, met de kanttekening dat functies als accountant, fiscalist en relatiebeheerder ook in mindere tijden moeilijk te vervullen zijn. Wel moeten accountants ervoor waken om niet zelf in zwaar weer te belanden: het aantal faillissementen zal fors groeien. Het gevolg daarvan is dat ook accountants met onbetaalde rekeningen blijven zitten en zelf dus ook in liquiditeitsproblemen kunnen komen. De cashpositie lijkt nog belangrijker te worden.

  Het blijft dus uitermate belangrijk om zelf goed naar de kengetallen van je organisatie te kijken en te sturen op cash. Wij hebben samen met Full Finance een brochure gemaakt (Kengetallen Accountancy 2020) die inzicht geeft in de verschillende kengetallen voor eigenaren en managers van accountants-, belastingadvies- en administratiekantoren. Deze brochure helpt je om een kritische blik naar je eigen organisatie te houden zodat je weet waar verbeteringen zitten.

  “Het aantal faillissementen zal fors groeien door de coronacrisis. Accountants moeten zicht houden op hun cashflow.”

  Toekomst kinderopvang onzeker

  Voor 2020 voorspelden wij een omzetgroei van ongeveer 2 procent in de sector. Dit kwam door de lage werkloosheid waardoor veel ouders behoefte hadden aan kinderopvang en door de verhoging van de kinderopvangtoeslag. Door de coronacrisis neemt de werkeloosheid echter toe waardoor ouders vaak bezuinigen op de opvang. Wij verwachten dan ook een dalende omzet voor 2020 en 2021 van ongeveer 5 procent. Als de economie weer op gang komt, zal ook de bezetting in de kinderopvang herstellen. Of dat herstel volledig zal zijn, is nog onzeker.

  Martin van Osch verwacht dat de arbeidsmarkt gaat veranderen door de gevolgen van de coronacrisis. “Ouders krijgen waarschijnlijk meer mogelijkheden om thuis te werken en dat heeft effect op de bezetting, zeker in de buitenschoolse opvang. De crisis zal ertoe leiden dat er partijen stoppen, of zich laten overnemen. Dit is wel vaker gebeurd in het verleden en tot op heden heeft dat nooit tot een wezenlijke schaalvergroting in de sector geleid, ook nu niet.” Kleinere organisaties hebben in de vorige crisis aangetoond goed te kunnen bijsturen en daarmee het bedrijf op orde te houden.

  Figuur 2: Ontwikkeling aantal bedrijven kinderopvang

  Financieel inzicht in kinderopvang cruciaal

  Net als de vorige crisis laat ook deze zien dat het belangrijk is om goed inzicht te hebben in je organisatie, je werkgebied en in de cijfers. Ken je organisatie en weet waarop je kunt sturen. Weet wie je klanten zijn, dan weet je ook wat de effecten zijn van een crisis op hun persoonlijke situatie. Stuur op cijfers, zorg dat je blijvend inzicht hebt op je bedrijfsvoering. Dit om bijvoorbeeld tijdig een onderbouwde financieringsaanvraag aan de bank te leveren.

  Voor veel kinderopvangorganisaties is met name op dit gebied een verdere professionalisering noodzakelijk. Dit is een voorwaarde om goed uit deze crisis te komen.

  Kinderopvang een basisvoorziening

  We weten dat de kinderopvangtoeslag, gelijk met de huur- en zorgtoeslag, gaat verdwijnen. Dat is een traject wat nog zeker 3 tot 4 jaar gaat duren. Welk systeem er dan komt en of daarmee kinderopvang een basisvoorziening zal worden, hangt af van het volgende kabinet. Ook de sector zelf kan hier een rol in spelen. Volgens Martin van Osch moet de sector proactief met een unaniem voorstel komen. “Wat voor velen helder is, is dat het ondernemerschap veel heeft gebracht in de maatschappelijke ontwikkeling van de sector”. Het aanbieden van verschillende contractvormen en geautomatiseerde kindplanning en facturatie heeft mede door de ondernemersmentaliteit een boost gekregen. Als kinderopvang een basisvoorziening wordt, dan moet de kracht van het ondernemerschap zeker meegenomen worden. Dan maak je er met elkaar een succes van.

  De Rabobank is nauw betrokken bij bedrijven in de zakelijke dienstverlening. Benieuwd welke kansen er liggen voor jouw bedrijf? Neem gerust vrijblijvend contact op.

  Bas van Bommel

  Bas van Bommel

  • Sectorspecialist
  • Dienstverlening
  (06) 54 75 34 00 Stuur een e-mail LinkedIn