Verder op deze pagina:

  Fysiotherapeuten werken veelal vanuit een eigen praktijk met enkele medewerkers, en zijn zowel actief als ondernemer als in loondienst. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Branche aan verandering onderhevig

  Op middellange termijn veranderen de werkzaamheden van de fysiotherapeut van behandeling naar:

  preventievoorbereiding voor operatiesrevalidatie na operaties

  Daarnaast zijn samenwerkingen met de GGZ-specialist, diëtist en Wmo-consulent effectief voor het versterken van de mentale en fysieke vitaliteit van de klant. In deze branche zal steeds meer op basis van concepten worden gewerkt, waardoor ketenvorming toeneemt. Vanwege de verwachte groei in vraag voorzien wij op lange termijn een tekort aan fysiotherapeuten.

  Economie

  De vraag naar fysiotherapie is conjunctuurgevoelig, omdat zorgverzekeraars slechts een deel van de behandelingen vergoeden. Hierdoor zullen fysiotherapeuten meer aandacht moeten besteden aan marketing, om de vraag te sturen.

  De vraag naar fysiotherapie neemt toe door dubbele vergrijzing (het fenomeen waarbij het aandeel ouderen stijgt en ouderen steeds ouder worden) en de groei van chronisch zieken. Dit zorgt ervoor dat er meer behoefte is aan de specialismen geriatriefysiotherapie en oncologiefysiotherapie. Ook zien we dat de vraag naar fysiotherapie verschuift van behandeling naar preventie. Dit zorgt ervoor dat de specialismen psychosomatisch fysiotherapeut en arbeidsfysiotherapeut in opkomst zijn.

  Het aantal fysiotherapeuten is dit jaar op basis van BIG-registratie in combinatie met AGB-registratie door het KNGF vastgesteld op 30.000 mensen. Zo'n 10% van de fysiotherapeuten is ouder dan 60 jaar. Mede door het langer doorwerken van fysiotherapeuten en het groter aandeel studenten is er sprake van een klein overschot. Op lange termijn kan op basis van een verdere ontwikkeling van de vraag een tekort aan fysiotherapeuten ontstaan.

  "Steeds meer werkgevers werken aan het versterken van de vitaliteit van hun medewerkers."

  We zien een verschuiving optreden in het aanbod van kleine praktijken naar grote praktijken. Grote praktijken werken samen of maken onderdeel uit van zorgcentra met daarin huisartsen en andere zorgverleners. Dit heeft als voordeel dat zij aansluiting hebben met de gehele zorgketen.

  Gegeven de verschuivingen in de vraag verwacht de Rabobank dat met name fysiotherapeuten die zich richten op geriatriefysiotherapie, oncologiefysiotherapie en kinderfysiotherapie in de toekomst het beste presteren.

  Duurzaamheid

  Met de opkomst van praktijken met meer specialismen stijgt de vraag naar nieuw vastgoed voor fysiotherapeuten. Dit biedt kansen om vastgoed alternatief aanwendbaar, duurzaam en energiebewust in te richten. Het alternatief aanwendbaar inrichten van vastgoed zorgt ervoor dat het kostenhuis meebeweegt met de economie. Energiezuinig vastgoed zorgt ervoor dat de operationele kosten afnemen.

  Steeds meer werkgevers werken aan het versterken van de vitaliteit van hun medewerkers door fitnessdiensten via de fysiotherapeut aan te bieden. De fysiotherapeut in de rol als beweegcoach is een belangrijk onderdeel van preventie.

  Elk jaar verlaten ruim 500 tot 750 medewerkers de fysiotherapiebranche om te gaan werken in een andere branche.

  Innovatie

  Product- en procesinnovaties door het aanbieden van nieuwe apparatuur kunnen de klant inzicht geven in de mate van bewegen. Dit heeft als gevolg dat behandelingen versnellen of meer online plaatsvinden, wat uiteindelijk kan leiden tot minder behandelingen. Minder behandelingen leidt tot een hogere waardering van de zorgverzekeraar. De continuïteit van de praktijk wordt versterkt door het handhaven van het contract met de zorgverzekeraar.

  Wat we zien is een nieuwe wijze van contracteren, namelijk een vaste prijs voor zorgproducten met duidelijk omschreven gezondheidsresultaten, die de zorgverzekeraar waardeert. Voorbeelden zijn:  

  shared savingsHealth Impact Bonds (HIBs)populatiebekostigingde focus die niet langer ligt op het proces, maar op gezondheidswinst

  Ook zien we sociale innovatie zoals samenwerking met de Wmo-consulent van de gemeente, om bij aanvragen voor aanpassingen van woningen de impact op het bewegen van zowel de vrager als de mantelzorger preventief te ondersteunen. Dit leidt tot meer werk voor de fysiotherapeut.

  Maatschappij

  Belangenorganisaties voor chronisch zieken (zoals het Reumafonds) lobbyen voor een uitbreiding van de vergoeding voor fysiotherapie.

  Wet- en regelgeving

  Via de Zorgverzekeringswet (Zvw) krijgen jongeren tot achttien jaar de eerste negen behandelingen vergoed. Bij onvoldoende resultaat worden er maximaal negen extra behandelingen vergoed. Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen vergoed krijgen. In de Zvw staan deze aandoeningen opgesomd.

  Voor achttien jaar en ouder geldt dat men bij chronische aandoeningen de fysiotherapie vergoed krijgt vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

  Bekijk de chronische lijst van aandoeningen op Zorgvergoeding.com

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als financiële dienstverlener

  De Rabobank biedt bancaire diensten, specifieke leaseoplossingen (behandel- en fitnessapparatuur) en innovatiemogelijkheden. Dit in combinatie met een sterk lokaal netwerk en kennis van de lokale markt (38 medicidesks). De Rabobank werkt samen met het KNGF.

  Laatste update: augustus 2019