Update

Toekomst fysiotherapie: voorkomen is beter dan genezen

17 maart 2021 12:19

Inmiddels maken 4 miljoen Nederlanders gebruik van fysiotherapie (bron: Vektis 2019) om mentaal en lichamelijk soepel te blijven en dit blijft stijgen. Deze toenemende vraag heeft verschillende gevolgen voor de branche. Zo stijgt het aantal aanbieders waardoor fysiotherapeuten moeten nadenken over hun marketing en de manier waarop ze zich onderscheiden. En zien we het type werkzaamheden veranderen: patiënten worden steeds vaker preventief behandeld in plaats van achteraf. Benieuwd wat dit betekent voor de hele branche? Ontdek het hieronder.

Fysiotherapeut behandelt een patient

Tweedeling in grootte van fysiotherapie bedrijven

In 2019 telde het Kwaliteitregister Fysiotherapie NL 26.825 algemene fysiotherapeuten in Nederland. Dit aantal neemt licht toe omdat de vraag naar fysiotherapeuten blijft stijgen door de dubbele vergrijzing (het aantal ouderen stijgt en ouderen worden steeds ouder) en de groei van chronische ziektes. Daarnaast is er nog steeds veel vraag naar specialisaties zoals manuele fysiotherapie, oedeemfysiotherapie en kinderfysiotherapie.

Naast de stijging van het aantal ZZP-fysiotherapeuten zien we ook een verschuiving van kleine naar grote praktijken en ketens waarin fysio’s bijvoorbeeld samenwerken met huisartsen en andere zorgverleners. Deze toename in praktijken zorgt er ook voor dat de vraag naar goede panden en gebouwen stijgt. We zien steeds vaker dat nieuwe panden duurzaam en energiebewust worden ingericht.

“Steeds meer werkgevers werken aan het versterken van de vitaliteit van hun werknemers. Een vorm van preventie.”

Naast de stijging van het aantal fysiotherapeuten zien we ook een verschuiving van kleine naar grote praktijken waarin fysio’s bijvoorbeeld samenwerken met huisartsen en andere zorgverleners. Deze toename in praktijken zorgt er ook voor dat de vraag naar goede panden en gebouwen stijgt. We zien steeds vaker dat nieuwe panden duurzaam en energiebewust worden ingericht.

Dit jaar verwachten wij geen omzetgroei voor fysiotherapeuten. Door de impact van het coronavirus is dit een overgangsjaar te noemen. Dat komt door vraaguitval in het eerste kwartaal door minder operaties in het ziekenhuis en zeer beperkte mogelijkheden tot sporten. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor de bescherming van patiënt en personeel. Tot slot zullen sommige fysiotherapeuten een eventueel teveel ontvangen continuïteitsbijdrage moeten retourneren.

Verandering werkzaamheden fysiotherapeuten

Waar patiënten eerst behandeld werden op het moment dat ze klachten kregen, zien we nu een verschuiving in werkzaamheden. Fysiotherapeuten focussen meer op het voorkomen van klachten (preventie), voorbereidingen voor operaties en revalidatie na operaties. Fysiotherapeuten spelen een belangrijke rol bij de revalidatie van mensen na besmetting met COVID-19. Temeer omdat deze zorg voorlopig ruimer wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Steeds meer werkgevers vinden de vitaliteit van hun werknemers belangrijk en bieden dan ook fitnessdiensten via de fysiotherapeut aan. Door de fysiotherapeut in te zetten als beweegcoach zorg je voor een preventieve behandeling. Ook zien we steeds vaker dat fysiotherapeuten actief zijn als leefstijlcoach en patiënten helpen bij hun leefstijl. Dit is een onderdeel van ‘de gecombineerde leefstijlinterventie’, wat sinds 2019 in het basispakket van zorgverzekeringen is opgenomen.

Vernieuwing in de fysiotherapie: preventief behandelen

Er worden steeds meer producten ontwikkeld die patiënten meer inzicht geven in hoeveel ze bewegen. Dat is belangrijk, want hoe meer patiënten bewegen, hoe sneller bepaalde behandelingen afgerond kunnen worden. Of soms zelfs online kunnen plaatsvinden waardoor er meer ruimte is voor andere patiënten. Deze innovaties helpen bij het preventief behandelen van patiënten.

Daarnaast werken fysiotherapeuten ook steeds vaker samen met de gemeente. Bij aanvragen voor aanpassingen van woningen wordt er meer gelet op de impact op het bewegen van zowel de aanvrager als de mantelzorger. Er wordt gekeken hoe er preventief ondersteund kan worden zodat de bewoner blijft bewegen. Vanzelfsprekend zorgen deze aanvragen voor meer werk voor fysiotherapeuten. Ook zien we meer aandacht voor contractinnovatie: het gaat niet zozeer meer om een vaste prijs, maar om zorg die duidelijk omschrijft wat het resultaat is voor de gezondheid. Mede door het dalende aantal behandelingen per patiënt is deze contract innovatie wenselijk. Denk hierbij aan Valpreventie, Fit4surgery of Beter gezond.

De Rabobank werkt samen met de KNGF, Vereniging Arts en Leefstijl, Stichting Student en Leefstijl, Innovatie Platform Fysiotherapie en het Institute for Positive Health.

Ben je fysiotherapeut en wil je eens vrijblijvend sparren over mogelijkheden om de aankoop van vastgoed, start/overname van een praktijk of specifieke leaseoplossingen voor bijvoorbeeld behandel- en fitnessaparatuur? Neem gerust contact met ons op bijvoorbeeld via onze Medicidesks.