Verder op deze pagina:

  Fitnesscentra vallen binnen de sector horeca en recreatie. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Marges blijven onder druk staan

  Hoewel de vraag naar fitness groot is, is het aanbod ook dermate groot dat de markt is verzadigd. Wij verwachten dat het aanbod op korte termijn nog verder zal toenemen, vooral door de komst van buitenlandse fitnessketens. Dit zal de druk op de marges nog verder vergroten.

  Op langere termijn zien wij geen sentimentswijzigingen. De markt is verzadigd, waarbij het risico tot overcapaciteit aanwezig is. Hierdoor zullen de marges op langere termijn onder druk blijven staan en blijven de ketens de dienst uitmaken. Onderscheidende concepten met nauwe samenwerking met de gezondheidssector zullen toegevoegde waarde kunnen blijven leveren, waardoor deze bedrijven bestaansrecht behouden.

  Ontwikkelingen fitnessbranche

  Steeds meer mensen gaan sporten. Dit komt vooral doordat mensen een gezond en actief leven steeds belangrijker vinden.

  De afgelopen jaren is het aantal fitnesscentra toegenomen. Met name het aantal ketens (met meer vestigingen) groeit. Fitnesscentra concurreren voornamelijk op prijs. Slechts enkele bedrijven zijn in staat om op service onderscheidend te zijn. Wel zijn er mogelijkheden voor kleinere boutique-concepten, waarbij persoonlijke aandacht een onderscheidende factor is.

  Toekomstbestendige fitnessbedrijven bieden een totaalconcept aan van begeleidend sporten, voedingsadvies en fysio. Bij voorkeur werken zij ook samen met partners in de gezondheidszorg.

  Economie

  Het aantal Nederlanders dat wekelijks een sport beoefent is de afgelopen jaren toegenomen. Dit komt met name doordat mensen gezond en actief leven steeds belangrijker vinden. Fitness is al jaren de meest beoefende sport.

  Door het toegenomen aanbod is de concurrentie tussen fitnesscentra hoog en staan marges onder druk. Met name de opkomst van grote budgetketens hebben ertoe geleid dat er steeds meer op prijs wordt geconcurreerd. Slechts enkele bedrijven zijn in staat om op service onderscheidend te zijn. Tegelijkertijd zijn consumenten minder trouw aan een fitnesscentrum. Aandacht voor ledenbehoud en een duidelijke positionering is belangrijk.

  Duurzaamheid

  De apparatuur bij fitnessbedrijven vormt de belangrijkste asset. Steeds vaker zijn fabrikanten van fitnessapparatuur in staat om oude apparaten en materialen te hergebruiken voor nieuwe apparaten. Een voorbeeld is de Technogym 'Still Novo'-lijn van gereviseerde apparatuur. Bij inkoop kan hier rekening mee worden gehouden.

  Gebruik van energie is een belangrijke kostenpost voor de fitnessbranche. Met bepaalde fitnessapparatuur is het mogelijk om alle energie die de sportende mensen samen opwekken direct te gebruiken voor bijvoorbeeld de verlichting en de airco in het pand. Dit zorgt voor duurzamere energie en lagere energiekosten.

  Het verduurzamen van vastgoed krijgt ook in de fitnessbranche steeds meer aandacht. Duurzame gebouwen zorgen bijvoorbeeld voor minder CO2-uitstoot en efficiënter gebruik van gas, water, stroom en onderhoud. In veel van de gevallen is het vastgoed echter gehuurd en zal met de verhuurder moeten worden bekeken hoe het pand duurzamer kan.

  "Consumenten zijn tegenwoordig minder trouw aan een fitnesscentrum."

  Innovatie

  Consumenten willen graag snel resultaat zien van het sporten. Innovaties bij fitnesscentra zijn hier dan ook vaak op gericht, bijvoorbeeld door vernieuwde apparatuur of het aanbod van individuele trainingsschema's. Hiermee kunnen bedrijven zich onderscheiden.

  De consument verlangt een optimale service. Dit betekent dat een website met daarop overzichtelijk alle informatie belangrijk is en dat het inschrijven voor groepslessen snel en gemakkelijk moet zijn. Door het gebruik van apps en goede boekingssoftware kunnen fitnessbedrijven hier hun service mee optimaliseren.

  Om weg te blijven van de moordende concurrentie met de lowbudgetcentra en zeker te zijn van een toekomst, is het van belang dat fitnesscentra zich ontwikkelen tot gezondheidsexperts. Ze moeten het centrum worden voor preventieve bewegingsactiviteiten. Daarvoor zullen zij samenwerking moeten zoeken met onder meer zorgverleners en sportverenigingen.

  Maatschappij

  Aandacht voor gezond leven en meer bewegen is een maatschappelijke trend. Hier profiteren fitnessbedrijven van. Om aan te blijven sluiten bij de wensen van leden, is het belangrijk dat fitnesscentra inspelen op sporttrends. Zo zijn sporten als outdoor bootcamp en crossfit tegenwoordig een trend. Fitnesscentra kunnen deze sporten ook aanbieden om te voorkomen dat leden vertrekken naar andere aanbieders.

  Consumenten zijn tegenwoordig minder trouw aan een fitnesscentrum. Zodra er een alternatief is dat goedkoper is, beter is te bereiken, betere apparatuur of meer technologische snufjes heeft, stappen mensen over. Aandacht voor ledenbehoud en een duidelijke positionering zijn daarom belangrijk.

  Mensen willen graag sporten wanneer het hen uitkomt. Daarom worden ruime openingstijden en flexibele lidmaatschappen of strippenkaarten gewaardeerd.

  Wet- en regelgeving

  De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over het automatisch verlengen van een abonnement. De Wet van Dam die in 2011 van kracht is geworden heeft ervoor gezorgd dat een lidmaatschap van een fitnesscentrum niet meer automatisch en stilzwijgend met dezelfde periode wordt verlengd. Na de eerste contractduur van maximaal een jaar is het abonnement per maand opzegbaar.

  Laatste update: januari 2019