3 mannen bekijken de mogelijkheden smart industry

Smart industry: benut de kansen van een circulair businessmodel

Verder op deze pagina:

  Als we niet zorgvuldig omgaan met onze schaarse grondstoffen, ontstaat op termijn een probleem. Met smart industry kun je een duurzaam en houdbaar businessmodel bereiken: de circulaire economie. En daar valt nog veel winst te behalen.

  Wat is smart industry?

  Smart industry is de verzameling van een groot aantal technische innovaties in combinatie met toenemende digitalisering. Denk aan robotisering, mobiel internet, cloud computing, internet of things, 3D-printing en big data. Deze vernieuwing leidt tot de opkomst van slimme fabrieken, waarbij machines en robots onderling communiceren, zelf fouten opsporen en herstellen.

  5 duurzame kansen van smart industry

  Het winnen van grondstoffen, daar een product van maken en dat na gebruik weer weggooien? Dat traditionele lineaire economische model is op de lange termijn onhoudbaar. Grondstoffen raken op als we onze huidige lineaire business- en verdienmodellen niet circulair maken. Dat wil zeggen dat we de levensduur van producten moeten verlengen en halffabricaten en grondstoffen hergebruiken of recyclen. Daarbij gaat het dus om afval minimaliseren en 'verwaarden'.

  Hieronder lees je 5 verschillende kansen voor een toekomstbestendig bedrijf met behulp van smart industry.

  Kans 1: stel toekomstige grondstoffen veilig

  De efficiency die smart industry realiseert, draagt bij aan een lagere ecologische footprint, onder andere door minder grondstofgebruik. Ook vermindert het de afhankelijkheid van een fluctuerend aanbod van grondstoffen en -prijzen. Maar een toekomstbestendig businessmodel gaat verder dan het verbeteren van efficiency. Big data binnen de maakindustrie vertelt waar de producten terecht komen, wat de staat ervan is en wanneer ze onderhoud nodig hebben.

  Heb je er weleens aan gedacht om geen producten te verkopen, maar er zélf eigenaar van te blijven? Met zo’n ander verdienmodel kun je zelf blijven voldoen aan eigen toekomstige grondstoffenvraag. Een voorbeeld hiervan is Philips, dat tegenwoordig 'licht' verkoopt in plaats van lampen. Het bedrijf blijft daardoor eigenaar van de 'grondstoffenbank' die zijn producten vormen.

  Kans 2: laat afval als input dienen

  Dankzij smart industry groeit de bewustwording van ondernemers over hun afval, waardoor de hoeveelheid ervan vaak afneemt. Maar met behulp van big data en betere scheidingsmethoden kan het overgebleven afval als input dienen voor een ander bedrijf. In de circulaire economie wordt dit ook wel ‘het verwaarden van reststromen’ genoemd. Dit kan zowel binnen de eigen keten als via samenwerking met andere ketens. Vaak ligt een deel van de oplossing dichter bij huis dan je denkt. Be je hierover weleens het dialoog aangegaan met een buurman? Automatenproducent Visscher Caravelle deelt zijn succes.

  Kans 3: maak afval waardevol

  Nu je nadenkt over de reststromen: wist je dat het afval misschien ook geld waard is? Zeker als het kan dienen voor hoogwaardige producten, zoals in chemische toepassingen. Een mooi voorbeeld is Kargro, dat het granulaat van vrachtwagenbanden hergebruikt als grondstof voor nieuwe banden.

  Het loont dus de moeite om hierover van gedachten te wisselen met een afvalverwerker, of een partij te zoeken die de connectie maakt tussen de vraag en het aanbod van 'afval'.

  Kans 4: streef naar duurzame energievoorziening

  Smart industry betekent nadenken over een andere inrichting van het productieproces. Dat is meteen een goed moment om te ontdekken hoe je in de toekomst in eigen energie kunt voorzien. Concrete voorbeelden zijn zonnepanelen of een warmtepomp. Dat is wel zo 'smart': je bent niet meer afhankelijk van andere partijen voor jouw energie en kunt de kosten aanzienlijk verlagen. Bovendien verlaag je de CO2-uitstoot en stap je over op een businessmodel dat minder gebruikmaakt van schaarse grondstoffen.

  Kans 5: vergroot aantrekkelijkheid als werkgever

  Smart industry vereist een gedegen IT-infrastructuur. Maar het is voor veel ondernemingen moeilijk om de daarvoor benodigde IT'ers aan zich te binden. Een groeiende groep IT'ers, met name van de Generatie Y (geboren tussen 1981 en 2000), vindt het duurzaamheidsprofiel van hun toekomstige werkgever belangrijk. Een duurzaam en circulair businessmodel versterkt ook de aantrekkelijkheid van het bedrijf en vergroot de voorsprong op concurrenten.

  Haal meer uit jouw bedrijf

  Heb je behoefte aan meer inzicht in de mogelijkheden voor een toekomstbestendig bedrijf? Neem dan contact op met jouw Rabobank, start een discussie op LinkedIn of benader een van de sectorspecialisten.

  Reageer op Linkedin Lees onze andere publicaties over industrie

  Corné Kranenburg

  Corné Kranenburg

  • Sectorspecialist
  • Industrie
  (06) 10 51 58 98