Update

De trend in de industriebranche: circulair ondernemen

12 december 2018 15:41

Het gaat goed in de industriesector: we produceren ruim. De traditionele manier van grondstoffen winnen, daar een product van maken en na gebruik weer weggooien is echter op de lange termijn onhoudbaar: onze voorraad grondstoffen wordt steeds kleiner. Het wordt tijd dat we het vertrouwde verdienmodel aanpassen, ofwel circulair maken. Een voorbeeld daarvan is dat we de levensduur van producten verlengen en halffabricaten (delen van producten) en grondstoffen hergebruiken of recyclen. En geloof ons, daar is veel winst in te behalen.

Drie Agile teamleaden met elkaar in gesprek

Smart industry: de basis van circulair ondernemen

Om circulair te kunnen ondernemen, heb je inzicht nodig. Smart industry, de trend binnen circulair ondernemen geeft je dit inzicht doordat er data aan te pas komt. Smart industry is de verzameling van een groot aantal technische innovaties en toenemende digitalisering. Denk aan robotisering, mobiel internet, cloud-diensten, internet of things, 3D-printing en big data. Deze innovaties leiden tot de komst van zogenaamde slimme fabrieken waarbij machines en robots onderling communiceren, zelf fouten opsporen en herstellen. Zonder dat er een mens aan te pas komt. Wil je als ondernemer een stapje voor hebben op je concurrentie, dan is het belangrijk om je daarin te verdiepen. Wij delen alvast 5 duurzame kansen van smart industry.

“Blijf je concurrenten een stap voor en pak die kansen richting circulair ondernemen. Iedereen kan het!”

Kans 1: stel toekomstige grondstoffen veilig

Het idee van smart industry is dat we beter kunnen inschatten wat het aanbod en de prijzen van grondstoffen gaan doen. Op die manier is het eenvoudiger om de juiste hoeveelheid grondstoffen in te kopen, wat dus duurzamer is omdat je niets te veel inkoopt. Met de komst van big data gaan we echter nog een stapje verder: je krijgt inzicht in waar je producten terecht komen, wat de staat ervan is en wanneer ze onderhoud nodig hebben. Zo weet je op tijd waar bijvoorbeeld een reparatie nodig is. Deze ontwikkeling zorgt voor een andere manier van denken en dus een ander verdienmodel. Je verkoopt als het ware niet alleen meer een product, maar ook de grondstof. Kijk naar Philips: zij verkopen tegenwoordig ‘licht’ in plaats van lampen. Op die manier blijft het bedrijf eigenaar van de ‘grondstoffenbank’ die zijn producten vormen.

Kans 2: laat afval voor je werken

We zien dat de komst van smart industry ondernemers bewuster maakt van hun afvalproductie. En deze bewustwording zorgt ervoor dat mensen minder afval produceren. Een goede ontwikkeling dus. Als we het echter combineren met big data, kunnen we nog een stapje verder gaan. Doordat we meer en beter inzicht krijgen in hoeveelheden afval en de manier van scheiden, kan het overgebleven afval van een bedrijf bijvoorbeeld slim worden ingezet bij een ander bedrijf. Of blijf binnen de muren van je eigen bedrijf: soms komt je afval ineens op een andere manier goed van pas. In de circulaire economie wordt dit ook wel ‘het verwaarden’, oftewel het hergebruiken van reststromen genoemd.

Kans 3: maak je afval waardevol

Iets waar je misschien niet direct aan denkt, maar zeker interessant is: je afval is geld waard. Zeker als je het kunt inzetten voor kwalitatieve zaken zoals chemische toepassingen. Een mooi voorbeeld is Kargro, zij hergebruiken korrels van oude vrachtwagenbanden als grondstof voor nieuwe banden. Ook als je denkt dat jouw afval niet interessant genoeg is, check het altijd even bij een afvalverwerker. Of zoek een partij die juist verbinding legt tussen de vraag en aanbod van ‘afval’. Wie weet komt er iets heel verrassends voor je uit!

Kans 4: streef naar duurzame energie

Smart industry betekent dat je moet nadenken over een andere inrichting van je productieproces. Als je daar toch mee bezig bent, kun je direct kijken hoe je in de toekomst je eigen energie kunt opwekken. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen of een warmtepomp. Op die manier ben je onafhankelijk van andere partijen en kun je je kosten flink verlagen. Daarnaast verlaag je de CO₂-uitstoot en verminder je het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie en gas. Een win-win!

Kans 5: vergroot je aantrekkelijkheid als werkgever

Smart industry vereist een goede basis in je IT-infrastructuur: je software moet kloppen om apparaten aan elkaar te kunnen verbinden. En dat blijkt nog niet zo makkelijker. Bovendien is het voor veel ondernemers lastig om de juiste IT'ers aan zich te binden. Hoe kun je wel de juiste mensen vinden en aan je binden? Onderzoek toont aan dat de IT’ers binnen generatie Y (geboren tussen 1981 en 2000) het belangrijk vinden dat hun toekomstige werkgever duurzaam bezig is. Een duurzaam en circulair businessmodel maakt je bedrijf dus direct aantrekkelijker. Niet alleen voor je nieuwe medewerkers, maar zeker ook voor je nieuwe klanten. Sterker nog, het geeft je een stap voor op je concurrenten.

Haal meer uit jouw bedrijf

Ben je benieuwd waar jouw kansen liggen als het gaat om duurzaamheid? En hoe jij een heuse smart industry kunt worden? Neem dan contact op met jouw Rabobank, start een discussie op LinkedIn of benader een van onze sectorspecialisten. We helpen je graag!