Monteur sleutelt aan onderkant auto

Schadeherstelbedrijven

Verder op deze pagina:

  Schadeherstelbedrijven herstellen schades aan (motor)voertuigen en/of caravans, of zijn gespecialiseerd in het restaureren daarvan. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Verwachting: schade wordt complexer

  In 2017 zijn er in totaal iets meer dan 1 miljoen schadecalculaties uitgevoerd. 5,6% minder dan in 2016 en ook het laagste aantal over de afgelopen 4 jaar. De gemiddelde calculatielast steeg wel licht, maar onvoldoende om een daling van de totale omzet in de schadeherstelsector te voorkomen. Echter, daarbij moet wel worden aangemerkt dat 2016 een bijzonder jaar was door de extreme hagelschade dat jaar. Iets wat bijna geheel uitbleef in 2017.

  Op de korte termijn zal de schademarkt profiteren van de economische groei en de verdere groei van het wagenpark. De sturing van grotere opdrachtgevers (verzekeringsmaatschappijen, leasemaatschappijen en fleetowners) naar geselecteerde schadeherstelbedrijven zal waarschijnlijk nog sterker worden.

  De imact van autonoom rijden

  Tenzij het aantal schadebedrijven in de markt structureel afneemt, zal de huidige overcapaciteit waarschijnlijk gehandhaafd blijven. De kans dat het aantal schadebedrijven op korte termijn afneemt, is echter onwaarschijnlijk. Op de lange termijn zal de steeds verdere overgang naar autonoom rijden zorgen voor een significante afname in zowel het aantal gecalculeerde schades als de totale calculatielast. De schades die nog wel worden gereden, zullen over het algemeen complexer en duurder zijn om te repareren. Het is echter onontkoombaar dat het aantal schadeherstelbedrijven op de lange termijn verder zal gaan afnemen.

  Economie

  Na een korte periode van herstel in zowel het aantal gecalculeerde schades als de totale calculatielast, lijkt vanaf 2017 weer een daling in te worden gezet. Het aantal gecalculeerde schades daalde met ruim 5% en de totale calculatielast met ongeveer 5%. De gemiddelde calculatielast groeide zeer licht met nog niet 1%. De Rabobank verwacht dat deze trend op de korte en middellange termijn door zal zetten, een daling in het aantal schades, wat maar deels gecompenseerd kan worden door de hogere calculatielast per schade. De Rabobank verwacht op de korte termijn (2018) dat de totale calculatielast zal stabiliseren.

  Tabel 1: Gecalculeerde schades en calculatielast

  Formule20102011201220132014201520162017
  Aantal gecalculeerde schades x1.0001.1671.1321.1121.0641.0811.0971.1171.054
  Gemiddelde calculatielast in euro's1.2271.1891.1931.2031.1851.1791.2561.266
  Calculatielast totaal in euro's1,434 miljard1,347 miljard1,327 miljard1,279 miljard1,281 miljard1,293 miljard1,402 miljard1,334 miljard

  Bronnen: ABZ/Audatex, FOCWA

  De marktmacht van een individueel schadeherstelbedrijf is gering. Bij de gestuurde schadestroom ligt de macht in handen van de verzekeraars en grote leasemaatschappijen, die afspraken maken met geselecteerde schadeherstelbedrijven. Ook stellen zij eisen aan equipment en aan de kwaliteit van personeel en management. Doel hiervan is om de schadelast te beheersen. In het algemeen leidt dit tot lagere marges voor de schadeherstelbedrijven. Daar staat tegenover dat ze zich als geselecteerd schadehersteller verzekerd weten van een min of meer stabiele werkstroom.

  Duurzaamheid

  Schadeherstelbedrijven kunnen ervoor kiezen erkende of geoormerkte producten te gebruiken. Deze zijn het minst schadelijk voor mens en milieu. De stichting Duurzaam Repareren heeft een lijst gemaakt waarop per leverancier/fabrikant de door de stichting goedgekeurde producten worden weergegeven.

  Lees meer op Duurzaamrepareren.nl

  Groene bedrijfsvoering

  Schadeherstelbedrijven moeten de eigen bedrijfsvoering zoveel mogelijk vergroenen.

  Dit kan door te investeren in:

  energiezuinige (led)verlichtingisolatieverwarming met warmtepompen100% groene energiehet plaatsen van zonnepanelen

  Tevens is het belangrijk om bij te dragen aan de overgang naar een circulaire economie waarbij de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd en afval wordt geminimaliseerd. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk gebruik te maken van demontage en gereviseerde onderdelen die afkomstig zijn van een bedrijf onder de Perfect Green – No Risk Parts procedure.

  De lokale samenleving

  Verduurzamen betekent ook een actieve bijdrage leveren aan de lokale samenleving. Dit kan bijvoorbeeld door een erkend leerbedrijf te zijn met een aanbod van stageplaatsen, en door actief beleid te voeren ten aanzien van de inzet van ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  Lees meer op Noriskparts.nl

  "De Rabobank verwacht dat de steeds verdere overgang naar autonoom rijden zal zorgen voor minder schades."

  Innovatie

  Door de toename van veiligheids- en hulpsystemen worden auto’s, en hiermee ook de schades, steeds complexer. Denk bijvoorbeeld alleen al aan de zeer gevoelige sensoren in autobumpers. De Rabobank verwacht dat deze trend verder toe zal nemen en dat bedrijven die hierop inspelen, door technisch passend personeel aan te trekken/te behouden en te investeren in apparatuur, een toekomstbestendiger businessmodel zullen hebben.

  Lees meer op Noriskparts.nl

  Maatschappij

  In toenemende mate is er een trend waarneembaar waarbij mensen minder bereid zijn te betalen voor het bezit van een auto, maar wel voor het gebruik van een auto. Deze trend, in combinatie met de lage rente, is een belangrijke driver achter de opkomst van private lease.

  Private lease

  De Rabobank verwacht dat private lease in de komende jaren nog verder door zal groeien. Dit kan goed uitpakken voor de schadeherstelbranche aangezien een particulier een klein deukje vaak niet laat maken, terwijl een leasemaatschappij dit in veel gevallen wel zal laten doen. Schadeherstelbedrijven die kunnen profiteren van deze gestuurde schadestroom vanuit leasemaatschappijen hebben een gunstiger toekomstperspectief.

  Wet- en regelgeving

  Strenge milieuvoorschriften ter voorkoming van stank-, stof- en geluidsoverlast zorgen voor aanvullende kosten.

  De brancheorganisatie FOCWA speelt een belangrijke rol bij de Eurogarant-certificering (Europees). Gecertificeerde FOCWA-bedrijven kunnen zich met het 'FOCWA 4 jaar Garantiebewijs' onderscheiden in met name de zakelijke markt (b2b) en in de gestuurde schadestroom.

  Daarnaast zijn er de kwaliteitscertificeringen, gebaseerd op ISO-normeringen of het daarvan afgeleide Kwaliteitszorg Schadeherstelbranche (KZS).

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner

  Als grootste financier in de sector hebben wij een belangrijke functie. Mobiliteit is voor iedereen van groot belang en de automotivesector heeft (indirect) een significante impact op onze leefomgeving.

  Als Rabobank zijn wij een gesprekspartner en sparringpartner voor klanten en voor brancheorganisaties.