Schadeherstelbedrijven

Schadeherstelbedrijven herstellen schades aan (motor)voertuigen en/of caravans, of zijn gespecialiseerd in het restaureren daarvan. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

We bespreken de ontwikkelingen op het gebied van:

Minder maar complexere schade verwacht

In 2017 zijn er in totaal iets meer dan 1 miljoen schadecalculaties uitgevoerd. 5,6 procent minder dan in 2016 en ook het laagste aantal over de afgelopen 4 jaar. De gemiddelde calculatielast steeg wel licht, maar onvoldoende om een daling van de totale omzet in de schadeherstelsector te voorkomen. Echter, daarbij moet wel worden aangemerkt dat 2016 een bijzonder jaar was door de extreme hagelschade dat jaar. Iets wat bijna geheel uitbleef in 2017.

Op de korte termijn zal de schademarkt profiteren van de economische groei en de verdere groei van het wagenpark. De sturing van grotere opdrachtgevers (verzekeringsmaatschappijen, leasemaatschappijen en fleetowners) naar geselecteerde schadeherstelbedrijven zal waarschijnlijk nog sterker worden.

Tenzij het aantal schadebedrijven in de markt structureel afneemt, zal de huidige overcapaciteit waarschijnlijk gehandhaafd blijven. De kans dat het aantal schadebedrijven op korte termijn afneemt, is echter onwaarschijnlijk.

Op de lange termijn zal de steeds verdere overgang naar autonoom rijden zorgen voor een significante afname in zowel het aantal gecalculeerde schades als de totale calculatielast. De schades die nog wel worden gereden, zullen over het algemeen complexer en duurder zijn om te repareren. Het is echter onontkoombaar dat het aantal schadeherstelbedrijven op de lange termijn verder zal gaan afnemen.

Economie

Na een korte periode van herstel in zowel het aantal gecalculeerde schades als de totale calculatielast, lijkt vanaf 2017 weer een daling in te worden gezet. Het aantal gecalculeerde schades daalde met ruim 5% en de totale calculatielast met ongeveer 5%. De gemiddelde calculatielast groeide zeer licht met nog niet 1%. De Rabobank verwacht dat deze trend op de korte en middellange termijn door zal zetten, een daling in het aantal schades, wat maar deels gecompenseerd kan worden door de hogere calculatielast per schade.

De Rabobank verwacht op de korte termijn (2018) dat de totale calculatielast zal stabiliseren.

Tabel 1: Gecalculeerde schades en calculatielast

Formule 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aantal gecalculeerde schades x1.000 1.167 1.132 1.112 1.064 1.081 1.097 1.117 1.054
Gemiddelde calculatielast in euro's 1.227 1.189 1.193 1.203 1.185 1.179 1.256 1.266
Calculatielast totaal in euro's 1,434 miljard 1,347 miljard 1,327 miljard 1,279 miljard 1,281 miljard 1,293 miljard 1,402 miljard 1,334 miljard

Bronnen: ABZ/Audatex, FOCWA

De marktmacht van een individueel schadeherstelbedrijf is gering. Bij de gestuurde schadestroom ligt de macht in handen van de verzekeraars en grote leasemaatschappijen, die afspraken maken met geselecteerde schadeherstelbedrijven. Ook stellen zij eisen aan equipment en aan de kwaliteit van personeel en management. Doel hiervan is om de schadelast te beheersen. In het algemeen leidt dit tot lagere marges voor de schadeherstelbedrijven. Daar staat tegenover dat ze zich als geselecteerd schadehersteller verzekerd weten van een min of meer stabiele werkstroom.

Duurzaamheid

Schadeherstelbedrijven kunnen ervoor kiezen erkende of geoormerkte producten te gebruiken. Deze zijn het minst schadelijk voor mens en milieu. De stichting Duurzaam Repareren heeft een lijst gemaakt waarop per leverancier/fabrikant de door de stichting goedgekeurde producten worden weergegeven.

Lees meer op Duurzaamrepareren.nl

Groene bedrijfsvoering
Schadeherstelbedrijven moeten de eigen bedrijfsvoering zoveel mogelijk vergroenen.

Dit kan door te investeren in:

  • energiezuinige (led)verlichting
  • isolatie
  • verwarming met warmtepompen
  • 100% groene energie
  • het plaatsen van zonnepanelen

Tevens is het belangrijk om bij te dragen aan de overgang naar een circulaire economie waarbij de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd en afval wordt geminimaliseerd. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk gebruik te maken van demontage en gereviseerde onderdelen die afkomstig zijn van een bedrijf onder de Perfect Green – No Risk Parts procedure.

Lees meer op Noriskparts.nl

De lokale samenleving
Verduurzamen betekent ook een actieve bijdrage leveren aan de lokale samenleving. Dit kan bijvoorbeeld door een erkend leerbedrijf te zijn met een aanbod van stageplaatsen, en door actief beleid te voeren ten aanzien van de inzet van ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Innovatie

Door de toename van veiligheids- en hulpsystemen worden auto’s, en hiermee ook de schades, steeds complexer. Denk bijvoorbeeld alleen al aan de zeer gevoelige sensoren in autobumpers. De Rabobank verwacht dat deze trend verder toe zal nemen en dat bedrijven die hierop inspelen, door technisch passend personeel aan te trekken/te behouden en te investeren in apparatuur, een toekomstbestendiger businessmodel zullen hebben.

Maatschappij

In toenemende mate is er een trend waarneembaar waarbij mensen minder bereid zijn te betalen voor het bezit van een auto, maar wel voor het gebruik van een auto. Deze trend, in combinatie met de lage rente, is een belangrijke driver achter de opkomst van private lease.

Private lease
De Rabobank verwacht dat private lease in de komende jaren nog verder door zal groeien. Dit kan goed uitpakken voor de schadeherstelbranche aangezien een particulier een klein deukje vaak niet laat maken, terwijl een leasemaatschappij dit in veel gevallen wel zal laten doen. Schadeherstelbedrijven die kunnen profiteren van deze gestuurde schadestroom vanuit leasemaatschappijen hebben een gunstiger toekomstperspectief.

Wet- en regelgeving

Strenge milieuvoorschriften ter voorkoming van stank-, stof- en geluidsoverlast zorgen voor aanvullende kosten.

De brancheorganisatie FOCWA speelt een belangrijke rol bij de Eurogarant-certificering (Europees). Gecertificeerde FOCWA-bedrijven kunnen zich met het 'FOCWA 4 jaar Garantiebewijs' onderscheiden in met name de zakelijke markt (b2b) en in de gestuurde schadestroom.

Daarnaast zijn er de kwaliteitscertificeringen, gebaseerd op ISO-normeringen of het daarvan afgeleide Kwaliteitszorg Schadeherstelbranche (KZS).

Aanbod Rabobank

Rabobank als maatschappelijk partner
Als grootste financier in de sector hebben wij een belangrijke functie. Mobiliteit is voor iedereen van groot belang en de automotivesector heeft (indirect) een significante impact op onze leefomgeving.

Als Rabobank zijn wij een gesprekspartner en sparringpartner voor klanten en voor brancheorganisaties.

Laatste update: januari 2018

Gerelateerde branches

Handel in auto-onderdelen

Tankstations

Tweewielerspeciaalzaken

Contact

Rabobank