Update

Zelfrijdende auto’s en private lease veranderen schadeherstelbranche

15 januari 2021 10:01

Schadeherstelbedrijven repareren schades aan (motor-)voertuigen en/of caravans, of zijn gespecialiseerd in het opknappen daarvan. Hoe staat de branche er nu voor, en hoe zit dat in de toekomst? En welke uitdagingen zijn er? We geven je de trends en ontwikkelingen.

Drie monteurs bezig in de garage

Opkomst van zelfrijdende auto heeft gevolgen voor schadeherstelbedrijven

Op dit moment zijn er nog erg veel schadebedrijven. We verwachten dat dit op korte termijn zo blijft. Op de langere termijn verandert dit wel doordat er steeds meer zelfrijdende auto’s zullen zijn. Deze auto’s hebben veiligheids- en hulpsystemen waardoor het aantal schades naar verwachting afneemt. En er dus uiteindelijk minder schadebedrijven nodig zijn. Schade aan zelfrijdende auto’s is daarentegen wel lastiger en duurder om te repareren. Denk bijvoorbeeld aan sensoren in autobumpers. De bedrijven die wel blijven bestaan hebben dus personeel nodig dat hiermee om kan gaan. Ook moeten ze investeren in de juiste apparatuur voor deze soorten schade.

Voor individuele of kleinere schadeherstelbedrijven is deze investering in apparatuur en personeel lastig, waardoor ze een minder sterke positie op de markt hebben. Meestal maken verzekeraars en grote leasemaatschappijen namelijk afspraken met de schadeherstelbedrijven die ze uitkiezen. Daarbij hebben ze ook bepaalde eisen over de apparatuur waarmee gewerkt wordt. En de kwaliteit van personeel en management. Dit doen ze om de schadelast te beheersen. Voor schadeherstelbedrijven betekent dit lagere marges. Maar daar staat dan wel tegenover dat ze als geselecteerde schadehersteller bijna altijd genoeg werk hebben.

Duurzaam schade herstellen is belangrijk

Schadeherstelbedrijven moeten steeds duurzamer worden. Dat kan door te investeren in bijvoorbeeld energiezuinige verlichting, isolatie of door 100% groene energie te gebruiken. Of door demontage en het hergebruiken van onderdelen. Hiermee worden producten en grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt en is er ook minder afval. Ook kunnen ze ervoor kiezen om producten te gebruiken die het minst schadelijk voor mens en milieu. De stichting Duurzaam Repareren heeft hiervoor een lijst gemaakt waarop je per leverancier/fabrikant de producten kan zien die goedgekeurd zijn door de stichting.

Duurzamer worden betekent ook een actieve bijdrage leveren aan de lokale samenleving. Dat kan bijvoorbeeld door een erkend leerbedrijf te zijn, met een aanbod van stageplaatsen. Of door ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het bedrijf te laten werken. Wil je als schadeherstelbedrijf een stapje voor hebben op je concurrentie? Dan loont het om dit onderdeel te maken van je bedrijfsplannen.

Private lease wordt steeds populairder

Een andere trend die we zien is dat mensen minder willen betalen voor het bezitten van een auto. Voor het gebruik van een auto willen daarentegen ze wel betalen. In combinatie met de huidige lage rentestanden zorgt dit ervoor dat private lease steeds populairder wordt.

We verwachten dat private lease ook de komende jaren blijft groeien. Dit is goed nieuws voor de schadeherstelbranche. Een particulier zal namelijk een klein deukje niet zo snel laten repareren. Een leasemaatschappij doet dat juist wel. Schadeherstelbedrijven die reparaties vanuit leasemaatschappijen krijgen, hebben hierdoor een gunstiger toekomstperspectief.

Benieuwd naar de laatste trends en ontwikkelingen over schadeherstelbedrijven? Houd onze website in de gaten of neem contact op met onze sectorspecialist Henry Steenbergen.