Bloemen in een doos

Groothandels in bloemen en planten

Verder op deze pagina:

  De groothandel in bloemkwekerijproducten verhandelt bloemen, planten en uitgangsmateriaal, zowel voor de binnenlandse als de buitenlandse markt. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Populariteit planten neemt toe

  De branche is internationaal georiënteerd, en wordt gekenmerkt door concurrentie en margedruk.

  Er is ruimte voor omzetgroei door:

  • economische groei
  • bevolkingsgroei
  • nieuwe toepassingen

  Op de belangrijkste markt (Duitsland) groeit de leeftijdsgroep die veel planten koopt nog steeds. Voor planten wordt meer groei verwacht dan voor bloemen.

  Indeling branche

  De branche bestaat uit:

  • groothandels
  • exporteurs
  • importeurs
  • lijnrijders
  • commissionairs
  • cash-and-carry 

  Positie Nederland 

  Nederland heeft een sterke sierteeltpositie/internationale draaischijffunctie dankzij de sterke positie van veiling Royal FloraHolland (RFH). In Europa is ruimte voor afzetgroei door de verbeterde economische perspectieven. Stijging van afzet is mogelijk via retail en online kanalen.

  Duurzaamheid wordt steeds belangrijker door druk vanuit retail (aangejaagd door ngo’s).

  Onderscheidend vermogen 

  Opschalende retail zorgt voor schaalvergroting in de bedrijfstak. Groothandelaren die de rol van serviceprovider bij retail kunnen vervullen hebben een voorsprong. Blijvers onderscheiden zich door het leveren van toegevoegde waarde.

  Bijvoorbeeld in:

  • dienstverlening
  • unieke producten
  • category management

  Zij zetten in op online methoden en het verwaarden van big data tot nieuwe verdienmodellen. Ketenoptimalisatie via nauwe samenwerking met telers(verenigingen) en afzet hoort hierbij.

  "Nieuwe platformen als Bloomon en Topbloemen.nl zorgen voor ketenverkorting, maar ook voor een consumptie-impuls."

  Economie

  De verkoop van bloemen en planten is afhankelijk van de economische ontwikkeling. Vaak gaat het om een impulsaankoop in de geschenkencategorie, maar ook uit emotie. Denk aan Moederdag, Valentijn, Allerheiligen en Russische vrouwendag. Of de consument koopt een plant die past bij zijn interieur. Door de aantrekkende economie neemt de vraag toe, in zowel bestaande als nieuwe markten.

  De hang naar beleving wordt ook steeds groter. Planten zorgen voor sfeer en het is bewezen dat ze het woon- en werkklimaat verbeteren en de arbeidsprestatie verhogen. Deze extra effecten bieden kansen maar er wordt op dit moment nog niet zoveel op ingespeeld.

  De Rabobank verwacht dat de afzet de komende jaren beperkt groeit. Productinnovatie in distributie (“Bloomon-boeket”) en aansluiting bij mode- en lifestyle-trends kunnen zorgen voor extra consumptiegroei.

  AFBEELDING

  Bron: Royal Flora Holland

  Duurzaamheid

  De consument stelt nog beperkte eisen aan de duurzaamheid van het product maar dit neemt wel toe. Er komt extra druk op maatschappelijk verantwoord produceren. Dit gaat om arbeidsomstandigheden, energie en gewasbescherming. Neonicotinoïden die mogelijk bijen doden, is bijvoorbeeld niet gewenst.

  NGO’s dringen via de Retail aan op een verantwoorde productiewijze. De sector pakt dit op in het Platform Duurzame Sierteelt. Hierin zitten LTO, Flora Holland, VGB, KAVB, Anthos, Plantum en natuurlijk Rabobank.

  Tevens heeft de sector haar krachten gebundeld in het FSI-initiatief (http://fsi2020.com/). Dit platrofm heeft als doel om 90% van de mondiale sierteeltproductie en handel in 2020 duurzaam te laten zijn. Door bedrijfscertificering kan duurzaaheid worden aangetoond. Om dit te versnellen hebben Dutch Flower Group, Fleura Metz, Royal Lemkes, Waterdrinker en Flora Holland het versnellersinitiatief opgezet. Zo wordt de sector gestimuleert om de benodigde duurzaamheidsstappen te zetten. Rabobank is partner van het FS- initiatief en staat er voor 100% achter.

  Rabobank verwacht dat de internationale concurrentiepositie verbetert als de sector stappen zet op het gebied van duurzaamheid.

  Platform Duurzame Sierteelt

  Hierin zitten onder andere:

  • Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO)
  • Royal FloraHolland (RFH)
  • Vereniging voor Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB)
  • Tuinbranche Nederland
  • Plantum
  • Anthos
  • Stichting MPS
  • de Rabobank
  • Enkele retailers stellen duurzaamheidseisen via keurmerken en bedrijfscertificering om te mogen leveren; hiermee wordt duurzaamheid 'license to deliver'

  Innovatie

  De groothandel dient zich te onderscheiden door het ontzorgen van de andere schakels in de keten. Hierbij zijn een aantal zaken van belang:

  • Communicatie met de klant via de juiste kanalen (bijvoorbeeld omnichannel dienstverlening)
  • Het optimaliseren van de distributie in kleinere orders (naar de volgende schakel in de keten of direct naar de uiteindelijke consument)
  • Het gebruiken/analyseren van de juiste data worden daarbij bepalend.

  Innovatie vindt ook plaats in verpakking en ULO-containertransport (zee en trein). Ook de ontwikkeling van digitale platformen door RFH enerzijds en Dutch Flower Group, Lemkes en Fleura-Metz gezamenlijk anderzijds innoveren mee.

   Nieuwe online consumentenverkoopplatformen als Bloomon en Topbloemen.nl zorgen voor ketenverkorting, maar ook voor een consumptie-impuls.

   Om te innoveren wordt samenwerking in de keten of met branchevreemde aanbieders steeds belangrijker. Bijvoorbeeld telers die rechtstreeks aan de consument afzetten via de logistieke box-oplossing van PostNL.

   Maatschappij

   De samenleving stelt meer eisen aan het omgevingsbewustzijn van bedrijven. Voor lichtuitstoot, geluidsoverlast en aantallen vervoersbewegingen et cetera gelden wettelijke kaders.

   Exporteurs en handelsbedrijven maken vaak gebruik van buitenlandse medewerkers. Soms ingehuurd via een gecertificeerd uitzendbureau (NEN-norm) of via payrollbedrijven.

   Wet- en regelgeving

   Er zijn een aantal zaken waar de branche rekening mee dient te houden.

   • Duurzaamheidseisen zijn er zowel wettelijk als bovenwettelijk (bijvoorbeeld door de Retail). Zie het kopje Duurzaamheid hierboven.
   • Afhankelijk van de exportbestemming stelt de Retail eisen aan bedrijfscertificering, zoals MPS A, B, C en A+, Product Proof, GAP op Social Qualified.
   • Florimark is de erkenningsregeling voor bloemistengroothandels op basis van ISO certificaat, of milieukeurcertificering. Het afzetkanaal bepaalt vaak welk certificaat geldt.
   • De sociale paragraaf is ingevoerd voor met name Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse producenten via GAP (Good Agricultural Practice) of MPS SQ (Social Qualified).
   • Normering.
   • De bedrijfstak kent een verplichte collectieve pensioenregeling. Zie bijgaande link.
   • Pensioenregeling

   Lees ook wat de mogelijke gevolgen van Brexit zijn voor food & agri-bedrijven

   Laatste update: februari 2019