Groothandels in bloemen en planten

De groothandel in bloemkwekerijproducten verhandelt bloemen, planten en uitgangsmateriaal, zowel voor de binnenlandse als de buitenlandse markt. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

We bespreken de ontwikkelingen op het gebied van:

Meer groei verwacht voor planten dan bloemen

De branche is internationaal georiënteerd, en wordt gekenmerkt door concurrentie en margedruk.

Er is ruimte voor omzetgroei door:

 • economische groei
 • bevolkingsgroei
 • nieuwe toepassingen

Op de belangrijkste markt (Duitsland) groeit de leeftijdsgroep die veel planten koopt nog steeds. Voor planten wordt meer groei verwacht dan voor bloemen.

Indeling branche

De branche bestaat uit:

 • groothandels
 • exporteurs
 • importeurs
 • lijnrijders
 • commissionairs
 • cash-and-carry

Positie Nederland
Nederland heeft een sterke sierteeltpositie/internationale draaischijffunctie dankzij de sterke positie van veiling Royal FloraHolland (RFH). In Europa is ruimte voor afzetgroei door de verbeterde economische perspectieven. Stijging van afzet is mogelijk via retail en online kanalen.

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker door druk vanuit retail (aangejaagd door ngo’s).

Onderscheidend vermogen
Opschalende retail zorgt voor schaalvergroting in de bedrijfstak. Groothandelaren die de rol van serviceprovider bij retail kunnen vervullen hebben een voorsprong. Blijvers onderscheiden zich door het leveren van toegevoegde waarde.

Bijvoorbeeld in:

 • dienstverlening
 • unieke producten
 • category management

Zij zetten in op online methoden en het verwaarden van big data tot nieuwe verdienmodellen. Ketenoptimalisatie via nauwe samenwerking met telers(verenigingen) en afzet hoort hierbij.

Economie

De verkoop van bloemen en planten is afhankelijk van de economische ontwikkeling. Vaak gaat het om een impulsaankoop in de geschenkencategorie, maar ook emotie speelt een rol, bijvoorbeeld bij Moederdag of Valentijnsdag. Door het aantrekken van de economie neemt de vraag toe.

Kansen
De consument zoekt steeds meer naar beleving. Bloemen en planten zorgen voor sfeer en een bewezen beter woon- en werkklimaat met hogere arbeidsprestaties. Deze extra effecten worden nog maar beperkt verzilverd in marketing, maar bieden kansen.

De Rabobank verwacht dat de afzet de komende jaren beperkt groeit. Productinnovatie in distributie (Bloomon-boeket) en aansluiting bij mode- en lifestyletrends kunnen zorgen voor extra consumptiegroei.

Duurzaamheid

De consument stelt momenteel beperkt eisen aan de duurzaamheid van het product, maar dit neemt wel toe. Een verantwoorde productiewijze op arbeidsomstandigheden, energie en beperking van gewasbescherming (onder meer neonicotinoïden die mogelijk bijen doden) wordt steeds meer noodzaak vanwege maatschappelijke druk. Ketentransparantie zorgt voor consumentenvertrouwen.

Ngo's dwingen via retail een verantwoorde productiewijze af. De sector pakt dit op via het Platform Duurzame Sierteelt.

Platform Duurzame Sierteelt

Hierin zitten onder andere:

 • Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO)
 • Royal FloraHolland (RFH)
 • Vereniging voor Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB)
 • Tuinbranche Nederland
 • Plantum
 • Anthos
 • Stichting MPS
 • de Rabobank

Enkele retailers stellen duurzaamheidseisen om te mogen leveren. Hiermee wordt duurzaamheid een license to deliver.

De Rabobank verwacht een verbetering van de concurrentiepositie als de keten stappen zet in duurzaamheid.

Innovatie

De groothandel dient zich te onderscheiden met het ontzorgen van de andere schakels in de keten.

Bepalend daarbij wordt:

 • communicatie met de klant via de juiste devices (omnichannel dienstverlening)
 • het optimaliseren van de distributie in kleinere orders (naar de volgende schakel in de keten of direct naar de uiteindelijke consument)
 • het gebruiken en analyseren van de juiste data

Innovatie vindt ook plaats in:

 • verpakking
 • ULO-containertransport (zee en trein) van en naar verre bestemmingen
 • ontwikkeling digitale platformen door RFH enerzijds en Dutch Flower Group en FleuraMetz gezamenlijk anderzijds

Nieuwe platformen als Bloomon en Topbloemen.nl zorgen voor ketenverkorting, maar ook voor een consumptie-impuls.

Om te innoveren wordt samenwerking in de keten of met branchevreemde aanbieders steeds belangrijker. Denk bijvoorbeeld aan telers die rechtstreeks aan de consument afzetten via een logistieke box-oplossing van PostNL.

Maatschappij

De samenleving stelt meer eisen aan het omgevingsbewustzijn van bedrijven. 

Er gelden wettelijke kaders voor:

 • lichtuitstoot
 • geluidsoverlast
 • aantal vervoersbewegingen

Exporteurs en handelsbedrijven maken vaak gebruik van buitenlandse medewerkers, al dan niet ingehuurd via een gecertificeerd uitzendbureau (NEN-norm) of via payrollbedrijven.

Wet- en regelgeving

Er zijn een aantal zaken waar de branche rekening mee dient te houden.

 • Duurzaamheidseisen zijn er zowel wettelijk als bovenwettelijk (bijvoorbeeld door de retail).
 • Afhankelijk van de exportbestemming stelt de retail eisen aan bedrijfscertificering, zoals MPS-kwalificatie A, B of C.
 • Florimark is een erkenningsregeling voor bloemistengroothandels op basis van ISO-certificaat, of Milieukeur-certificering. Het afzetkanaal bepaalt vaak welk certificaat geldt.
 • De sociale paragraaf is ingevoerd voor met name Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse producenten via GAP (Good Agricultural Practice).
 • De bedrijfstak kent een verplichte collectieve pensioenregeling.

Lees ook wat de mogelijke gevolgen van Brexit zijn voor food & agri-bedrijven

Laatste update: januari 2018

Gerelateerde branches

Potplantenteelt

Snijbloementeelt

Contact

Rabobank