Man heeft drie sinaasappels in zijn hand fruitteelt

Toekomstgerichte fruittelers, investeer in oplossingen

Verder op deze pagina:

  Veel fruitteeltondernemers bezinnen zich op hun toekomst. De afgelopen jaren is de prijsvorming mager door de verschoven marktverhoudingen. De recente vorstschade was voor enkele telers aanleiding om contact met ons op te zoeken en te besluiten hun bedrijf te staken. Als Rabobank snappen we deze keuze en bekijken we samen met de klant hoe we voor een zachte landing kunnen zorgen. In dit artikel belichten we het andere perspectief. Het geluid van de toekomstgerichte teler. De ondernemer die de mouwen opstroopt, kansen ziet en durft te investeren in de toekomst.

  Speel in op veranderende markt

  De cijfers laten duidelijk zien dat de fruitteeltmarkt krimpt. De Nederlandse appel- en perenconsumptie daalt al jaren op rij, in totaal bijna 10% in het laatste decennium. De euro’s die consumenten eerder uitgaven aan appels en peren, gaan nu naar andere gezonde producten zoals exotisch fruit en zachtfruit. Het exportvolume neemt na de Russische boycot weer voorzichtig toe, maar dit herstel is nog onvoldoende om de weggevallen binnenlandse vraag te compenseren.

  Niets doen is geen optie 

  Het is niet waarschijnlijk dat deze marktomstandigheden op korte termijn gaan veranderen. Dit zorgt voor prijs- en rendementsdruk bij de fruitteeltbedrijven. Niets doen is geen optie. Ondernemers hebben twee keuzes: kansen pakken in de veranderde markt, of tijdig het speelveld zonder kleerscheuren verlaten. Zonder twijfel is de laatste keuze het zwaarst voor een ondernemer.

   Teel de kwaliteitsrassen waar de consument om vraagt

  Teel rassen waar de markt om vraagt

  Uit data blijkt dat de consument vraagt om specifieke rassen. Telers moeten zelf actie ondernemen door rassen te telen waar de markt om vraagt. Denk bij appels bijvoorbeeld aan de succesvolle clubrassen zoals Kanzi, Sweet Sensation, Junami en Migo. Ook bestaande succesnummers zoals de Conference-peer en de nieuwe Elstar-mutanten Elrosa en Excellent hebben volgens de consument en de afzetcijfers volop toekomstperspectief.

  Bespaar niet op productkwaliteit 

  Helaas wordt de consument nog te vaak negatief verrast door matige productkwaliteit. Oorzaken zijn bijvoorbeeld gebrekkige koeling in het schap, kwaliteitsverlies in de keten en de kwalijke keuze om producten van ondermaatse kwalitatief toch aan de retail te verkopen. Ondernemers kunnen teleurstelling bij de consument voorkomen door tijdig verouderde bomen te rooien en te vervangen. De Rabobank roept toekomstgerichte telers op om deze investeringen niet uit te stellen tot volgend jaar. Schakel hiervoor op tijd met de accountmanager van jouw bank.

  Probeer de weerrisico’s te beperken

  Beperk weerrisico's

  Veel telers zijn de afgelopen twaalf maanden hard geraakt door de grillen van het weer. Hierdoor groeit het geloof in de noodzaak van hagelnetten in hagelgevoelige gebieden. Twee keer verhagelen kan in de huidige markt de nekslag zijn voor het financiële perspectief van jouw bedrijf. Weersrisico’s strooien zand in de rendementsmotor, en ook de omzet kan onder druk komen door oogstderving en een premieverhoging van de brede weersverzekering.

  Toekomstgerichte telers pakken kans  

  Het managen van weerrisico’s is een cruciaal onderdeel van ondernemerschap. Beperk deze risico’s zo goed mogelijk. Nachtvorstpreventie lijkt bijvoorbeeld toe aan een upgrade. Toekomstgerichte telers uit gebieden met gebrek aan goed oppervlaktewater spelen hier nu al op in. Bijvoorbeeld via investeringen in wateropvang, omgekeerde osmose en andere creatieve oplossingen om zoet water beschikbaar te hebben voor het beregenen bij nachtvorst of droogte.

  Ketensamenwerking is nodig

  Toekomstgerichte ondernemers onderscheiden zich door een helder toekomstdoel en goede samenwerking binnen de keten. Zij hebben de stip op de horizon bepaald en werken hier samen met de ketenpartner naartoe. Deze samenwerking blijft in de fruitteeltsector een gevoelig punt. Het wantrouwen tussen telers en afzetpartijen is vaak groot, wat een vruchtbare ketensamenwerking in de weg staat. Een gemiste kans, want partners die samenwerken vanuit wederkerigheid zijn juist in staat hun doelen te realiseren.

  "Een absolute voorwaarde voor een vruchtbare samenwerking is open communicatie."

  Arne Bac, sectorspecialist Fruitteelt

  Open communicatie is de sleutel 

  Succesvolle partners zijn gezamenlijk in staat snel in te spelen op marktveranderingen. Door kansen te benutten die zich plots voordoen, maar ook door markten te verlaten zonder toekomstperspectief. Een absolute voorwaarde voor een vruchtbare samenwerking is open communicatie, zonder verborgen agenda. Mis je deze open communicatie in jouw afzetketen? Onderneem dan actie en investeer in verbetering van de samenwerking. Dat vraagt om compromissen van jou en de ketenpartners, om morgen gezamenlijk succesvoller te zijn. 

  Duurzaamheid loont

  Sommige ondernemers willen duurzaamheid afdoen als modewoord. Zij zien het verduurzamen van hun productieproces als verplichting in plaats van een waardevolle investering. Duurzaamheidskenmerken zoals SKAL, Milieukeur of een betrouwbaar alternatief dat past bij de teler, zijn op dit moment nodig om consumenten te laten zien dat u zich hiermee bezighoudt. Toch staat verduurzamen als doel nog niet hoog genoeg op de agenda. Dat is vreemd.

  Laat je ondernemershart spreken  

  Als toekomstgerichte fruitteeltondernemer wil je toch ook smaakvolle en gezonde product telen voor de consument? Met zo min als mogelijk gewasbescherming, water en meststoffen? Deze duurzame aanpak vraagt om een investering vanuit het hart van de ondernemer. De intrinsieke motivatie om de beste te zijn in je vak en toekomstgericht ondernemerschap te tonen. 

  Is iedere fruitteler toekomstgericht?

  Nee. Dat is ons stellige antwoord en dat is iets van alle tijden. Fruittelers worden uitgedaagd keuzes te maken over hun toekomst. Ga je investeren in de toekomst of overweeg je te stoppen, nu of op termijn? Door de dynamische marktomstandigheden van afgelopen drie jaar zien we telers nu versneld keuzes maken. Dus het is tijd voor bezinning. Wat ga je doen?

  Financiering met rentekorting 

  De Rabobank ondersteunt toekomstgerichte ondernemers die een goed, wellicht gedurfd, maar onderbouwd beeld van de toekomst hebben. Deze telers maken mogelijk aanspraak op rentekorting bij de financiering van investeringen die hun toekomstperspectief verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan de omschakeling naar markgerichte rassen of de aanschaf van hagelnetten of beregening. 

  Ondernemers die een goed, wellicht gedurfd, maar onderbouwd beeld van de toekomst hebben. Deze telers maken mogelijk aanspraak op rentekorting bij de financiering van investeringen die hun toekomstperspectief verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan de omschakeling naar markgerichte rassen of de aanschaf van hagelnetten of beregening. 

  Dit biedt de Rabo Impactlening

  rentekorting van maximaal 1,1%voor gecertificeerde ondernemers die voorop lopen in duurzaamheidvoor leningen van minimaal € 250.000looptijd van 5 of 10 jaarlening van de Europese Investering Bank (EIB) 

  Lees meer over de Rabo Impactlening

  Arne Bac

  Arne Bac

  • Sectorspecialist
  • snijbloemen/potplanten, fruit
  06 54 90 75 35 LinkedIn