Huurinformatie vastleggen via blockchain: eerste stap gezet

De Rabobank heeft een oplossing ontwikkeld voor verhuurders om snel en veilig contract- en huurinformatie vast te leggen: een portaal gebaseerd op blockchain-technologie. Contractgegevens worden hierbij door de verhuurder op het moment van ontstaan gedigitaliseerd, gestructureerd vastgelegd en vervolgens geregistreerd. De verhuurder kan deze gegevens daarna beschikbaar stellen aan andere partijen.

Benieuwd hoe het portaal werkt? Bekijk de video:

Watch the English version

Hoe ver zijn we?

We hebben een werkend prototype van het portaal opgezet, dat nu wordt doorontwikkeld voor toepassing in de praktijk. De toepassing sluit aan op de vastgoedtaxonomie die gezamenlijk is vastgesteld door SBR Banken. Voor de Rabobank is dat belangrijk: hierdoor is de toepassing toegankelijk voor andere partijen in de vastgoedmarkt. Een belangrijke stap naar een universeel vastgoedecosysteem.

Uitwisseling huurinformatie verre van optimaal

In de vastgoedmarkt wordt tussen allerlei partijen veel huurinformatie bewerkt, overgedragen en opgeslagen. Die uitwisseling is verre van optimaal. De gegevens zijn niet altijd eenduidig en volledig. Vaak zijn meervoudige controles en afstemmingsmomenten tussen partijen nodig. Bovendien: al die data vastleggen en overdragen is erg tijdrovend en foutgevoelig.

"Blockchain-technologie gaat in veel sectoren een hoop veranderen en dat geldt zeker ook voor de vastgoedsector. Het structureren van gegevens en het digitaliseren van processen maakt de uitwisseling van deze gegevens tussen partijen makkelijker", aldus Roel van de Bilt, directeur Rabo Real Estate Finance.

Wat zijn de voordelen?

Volgens Bart Jan Holleman, senior sector developer bij Rabobank Real Estate Finance, voorziet het prototype sterk in een behoefte voor diverse stakeholders in het vastgoedecosysteem, waaronder de bank. ''Het is een enorme winst voor alle partners als opgeslagen informatie is te herleiden tot de initiële brondata.''

Er is nu een werkend prototype ontwikkeld waarmee huurinformatie voortaan gestructureerd wordt vastgelegd vanaf het moment van ontstaan: het sluiten van het huurcontract. Bart Jan Holleman: ''De verhuurder die de informatie vaak meermaals moet aanleveren bij diverse partijen kan met het prototype deze informatie digitaliseren en uniformeren. Ook kan de verhuurder de gestructureerde informatie eenvoudig en veilig delen met derde partijen als een taxateur, bank of accountant''.

Werken met het huurportaal levert voor alle betrokkenen tijdwinst op. Daarnaast is de informatie over de verhuurde situatie altijd eenduidig én actueel. Alle partijen ontvangen exact dezelfde informatie. Door verankering in de blockchain is voor derden eenvoudig te verifiëren dat de verstrekte informatie daadwerkelijk bij het huurcontract hoort. De informatie wordt bovendien niet-muteerbaar vastgelegd, waardoor een helder audit-spoor ontstaat. Natuurlijk houdt de verhuurder zelf de controle en de beschikking over de eigen data.

Digitalisering in de vastgoedmarkt

De vastgoedsector zet grote stappen op het gebied van digitalisering. De Rabobank wil haar kennis van blockchain-technologie toepassen en de huurinformatie over de commerciële vastgoedportefeuille naar een hoger niveau tillen.

Lees ook de publicatie 'Welke kansen biedt blockchain voor ondernemers?'

Contact

Rabobank