Verder op deze pagina:

  Paardenbedrijven en maneges vallen binnen de veehouderij. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Dierenwelzijn staat voorop

  Dierenwelzijn vormt op dit moment het onderwerp van een belangrijke discussie binnen de paardenhouderij. Het welzijn van paarden is belangrijk als uithangbord voor de sector.

  Visie korte termijn

  Het gedrag van de gemiddelde paardensporter is momenteel dynamisch en aan verandering onderhevig. Het gros van de paardensporters heeft een leeftijd tussen de 13 en 29 jaar. Deze paardensporters:

  hebben behoefte aan meer belevingwillen alles delenwillen zich uniek voelenzoeken kenniscommuniceren online

  De branche is volop bezig om hier invulling aan te geven. Dit zorgt voor onderscheidend vermogen, dat ondernemers moeten combineren met een verdere professionalisering. Er komen steeds meer ondernemers die kiezen voor een bedrijfsmatige aanpak.

  Visie lange termijn

  De omvang van de ondernemingen wordt groter, waardoor rendabele bedrijfsvoering steeds belangrijker wordt. We zien de branche meer professionaliseren.

  Het verschil tussen de best en slechtst presterende bedrijven in de paardenhouderij wordt steeds groter. De omzet is essentieel voor een goed resultaat, maar uit analyse blijkt dat een goede visie op de markt, organisatie, bedrijfsvoering en personeelsbeleid hierbij onontbeerlijk zijn.

  Nieuwe markten en doelgroepen

  Paardenbedrijven zoeken naar verbreding en nieuwe markten die aansluiten bij het gevoel en de beleving van de consument.

  Denk aan:

  workshopshuifkartochtenmanagementtrainingenteambuildingsactiviteiten

  maar ook aan nieuwe doelgroepen als:

  jongens50-plussers die (weer) beginnen met paardrijden
  “Creatieve oplossingen nodig om paardensport te combineren met privé en werk.”

  Economie

  Ondernemingen schalen op, waarbij rendabele bedrijfsvoering steeds belangrijker wordt. Er is meer aandacht voor bezetting van de boxen en de lessen. Tarieven worden in lijn gebracht met kosten.

  We zien de branche meer professionaliseren.

  Duurzaamheid

  Aandacht voor dierenwelzijn wordt steeds groter. Sinds 2014 is het Keurmerk Paard en Welzijn ingevoerd. De Rabobank verwacht dat de ondernemer in de paardensector steeds meer focus legt op het inbedden van de welzijnseisen in zijn of haar bedrijf. Weidegang is hierbij ook een nadrukkelijk thema.

  Asbestsanering zal in de komende jaren planmatig moeten worden ingevuld. Wij verwachten dat hierin nog een forse uitdaging ligt om de deadline van 2024 te halen.

  Innovatie

  Internet en social media zijn vast onderdeel in het leven van de ruiters van vandaag. Gratis wifi is ondertussen al een hygiënevoorwaarde en het profileren van het paardenbedrijf op internet zal steeds meer een rol gaan spelen bij de hedendaagse consument.

  Vernieuwend sportaanbod:

  'natural horsemanship'vrijheidsdressuuryoga met paardencombinaties van hippische en niet-hippische sporten

  Sportaanbod gericht op specifieke doelgroepen:

  50-plussersmindervalidenjongens

  Extra niet-sportieve activiteiten:

  kinderopvangbuitenschoolse opvanghaal-en-brengserviceop- en afzadelservice

  Maatschappij

  Ruiters hebben moeite om de paardensport te combineren met werk, school en het gezinsleven. Daarnaast hebben ouders met kinderen die paardrijden dezelfde problemen. De sector anticipeert hierop, maar de Rabobank verwacht dat hierin de komende jaren nog meer creatieve oplossingen moeten komen.

  Wet- en regelgeving

  Dierenwelzijn zal bij de overheid nadrukkelijk op de agenda blijven, mede door de ontwikkelingen die bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren initieert. Hierdoor zien we een toename van wet- en regelgeving waaraan de sector moet voldoen. De Rabobank verwacht dat deze ontwikkeling doorzet en dat de sector proactief moet handelen: aan de tafel zitten waar deze zaken aan bod komen en de maatregelen pragmatisch naleven.

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner

  De Rabobank heeft goede contacten met alle belangenorganisaties en is vertegenwoordigd in het Trendpanel (uitgave Hippische monitor). Voor uitdagende vragen komt er een intern expertteam.