Man en vrouw kijken samen op een laptop

MIT: R&D-Samenwerkingsprojecten Artificiële Intelligentie (AI)

Ben je ondernemer en bezig met het ontwikkelen van diensten op het gebied van Artificiële Intelligentie? En werk je daarbij samen met andere mkb’ers? Dan is het goed om eens naar de MIT: R&D-Samenwerkingsprojecten Artificiële Intelligentie (AI) te kijken. Deze subsidie is bedoeld om nieuwe AI-technologieën te ondersteunen en is onderdeel van de populaire regeling voor MIT R&D-samenwerkingsprojecten. Zo stimuleert de overheid innovatie.

De MIT (AI) in het kort

“In de huidige maatschappij en economie vindt er een digitale revolutie plaats, mede dankzij AI. Zoals de Europese Commisie het beschrijft: AI verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en – met een zekere mate van zelfstandigheid – actie te ondernemen om specifieke doelen te bereiken”.

“Veel kleine en middelgrote bedrijven beschikken echter niet over de benodigde kennis en vaardigheden om de mogelijkheden van AI volledig te benutten. Bovendien bevindt AI zich nog in een sterke ontwikkelingsfase. De R&D-samenwerkingsprojecten op het gebied van AI dragen bij aan een solide kennis- en innovatiebasis voor het mkb, waardoor zij beter kunnen profiteren van de mogelijkheden die AI biedt. Om mkb’ers te ondersteunen is deze subsidieregeling in het leven geroepen”, aldus Snoep.

MIT: Voor wie?

De overheid wil MKB-ondernemers laten profiteren van het topsectorenbeleid waarin bedrijven, overheid en kennisinstellingen samenwerken aan innovatie. Het moet gaan om MKB-ondernemers die bezig zijn met activiteiten gericht op het vernieuwen of ontwikkelen van producten, productieprocessen of diensten in een van de topsectoren. Deze AI subsidie ondersteunt deze ontwikkeling en draagt bij aan een sterke kennis- en innovatiebasis op het gebied van AI voor het mkb.

Sparren met een accountmanager

Jouw duurzame plannen al in een vroeg stadium bespreken met een accountmanager? Dat kan! Maak een afspraak om telefonisch of via een videogesprek met ons te sparren. Weet je al welke investering je wilt doen? Start dan je berekening en ontdek je financieringsmogelijkheden.

MIT: Waarvoor krijg je subsidie?

Voor R&D-Samenwerkingsprojecten AI is alléén landelijk budget beschikbaar. Je kunt voor het thema AI subsidie aanvragen voor een klein of een groot samenwerkingsproject. De algemene voorwaarden zijn gelijk aan de generieke voorwaarden MIT: R&D-Samenwerkingsprojecten.

Voor R&D-samenwerking klein geldt:

    De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer

Voor R&D-samenwerking groot geldt:

    De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten De subsidie is minimaal €200.000 en maximaal €350.00 per innovatieproject, waarvan minimaal €25.000 en maximaal €175.000 per deelnemer

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het project passen binnen het subthema Artificiële Intelligentie van de digitale Sleuteltechnologie. Dit houdt het volgende in:

    Het project draagt bij aan de ontwikkeling en inzet van generatieve AI door 'machine learning'. Het project bevat een aanpak die oog heeft voor betrouwbare en mensgerichte AI. Het project biedt een aantoonbaar nieuwe oplossing voor één of meerdere toepassingsgebieden van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC).

De NL AIC is een samenwerkingsverband dat gericht is op het ontwikkelen van kennis en innovatie over AI.

MIT: Aanvragen

Meer weten over de subsidie MIT: R&D-Samenwerkingsprojecten Artificiële Intelligentie (AI)? Check dan de website van RVO. Het aanvragen van de subsidie kan via deze link.