Twee vrouwen zijn aan het overleggen via een meeting op de laptop

Samenwerken met andere zzp'ers? Richt een coöperatie op

Je gaat voor een langere tijd actief samenwerken met andere zzp'ers. Regel het meteen goed en start een coöperatie. Zo word je een stuk interessanter voor grotere klanten en kun je duidelijke afspraken maken over aansprakelijkheid en winst.

Waarom is een coöperatie interessant voor zzp’ers?

Samen meer bereiken. Dat is waar het bij een coöperatie om draait. Ondernemers bundelen hun krachten en staan zo sterker dan wanneer ze alleen blijven werken. Een coöperatie is er niet voor kleine, eenmalige projecten. Daarvoor heb je aan een contract meestal wel voldoende. Wordt de samenwerking structureel en heb je met meerdere kleine partijen te maken? Dan kan een coöperatie heel interessant zijn.

Een paar voordelen op een rij:

    Meer volume zorgt voor lagere inkoopkosten Het delen van middelen is mogelijk Je bereikt schaalgrootte Ben je ziek, dan kun je werk makkelijker uitbesteden Grotere opdrachtgevers worden ineens bereikbaar Je zichtbaarheid voor de buitenwereld neemt toe
Figuur zit in ampersand

Wat is een coöperatie?

Een coöperatie is geen gewone onderneming. Zie het als een vereniging met leden én een bedrijf. De leden zetten ieder hun goederen en diensten in die de coöperatie vervolgens verkoopt. Ook de inkoop gaat via dit verbond. Er zijn ook coöperaties die samen investeringen doen, maar daar is bij zzp'ers die op deze manier samenwerken meestal geen sprake van.

Aan het hoofd van de coöperatie staat de Algemene Ledenvergadering. Die benoemt het bestuur, dat doorgaans uit een paar leden bestaat. Het bestuur kan inkopen doen, opdrachten aannemen en overeenkomsten aangaan. Hierover maak je van tevoren duidelijke afspraken, die worden vastgelegd in de statuten. Daarin staat onder meer:

    Welke bevoegdheden bestuursleden hebben Hoe de taakverdeling is Welke middelen de leden inzetten Hoe de winsten worden verdeeld

Soorten coöperaties

Bedrijfscoöperatie

Dit verbond komt op voor de zakelijke belangen van haar leden. Denk bijvoorbeeld aan FrieslandCampina en Beemster Kaas.

Ondernemerscoöperatie

Leden werken samen aan een grote opdracht. Dit is de vorm die zzp'ers toepassen.

Een coöperatie oprichten

Voor de oprichting van de coöperatie moet je naar die notaris. De notaris stelt een akte op met daarin de statuten. Deze akte moet door minimaal twee leden worden ondertekend. In de meeste gevallen verzorgt de notaris ook de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Hiervoor heb je geen startkapitaal nodig.

Wel zijn jullie verplicht om jaarstukken op te stellen en te deponeren. Deze zijn dus openbaar. De administratieve kosten van een coöperatie hangen sterk af van de omvang. Het bedrag schommelt ergens tussen € 500 en € 1.700 per jaar.

Aansprakelijkheid

Een coöperatie is een rechtspersoon. Dit wil zeggen: je bent als zzp'er in principe niet aansprakelijk voor mogelijke schulden die worden gemaakt, tenzij je daarover andere afspraken maakt. Dit zijn de opties:

1. Uitgesloten van Aansprakelijkheid (UA): gaat de coöperatie failliet, dan zijn de leden niet aansprakelijk voor schulden.

2. Beperkte Aansprakelijkheid (BA): je spreekt een bepaald bedrag af waarvoor de leden aansprakelijk zijn.

3. Wettelijke Aansprakelijkheid: ieder lid is deels aansprakelijk voor eventuele schulden.

Stel dat je bij de oprichting kiest voor UA. Later stelt een rechter vast dat er sprake is geweest van wanbestuur. Dan kun je alsnog aansprakelijk worden gesteld voor de schulden die zijn ontstaan.

pension

De coöperatie en geld

Leden betalen doorgaans contributie. Voor zzp'ers geldt vaak een gelijk bedrag, maar er zijn ook voorbeelden waarbij iemand die meer profiteert ook meer geld inlegt. Een coöperatie is btw-plichtig. Stuur je echter zelf een factuur naar de coöperatie, dan moet je daarover gewoon btw rekenen.

De inkomsten kunnen op twee manieren worden belast:

    De winst die jij als lid krijgt uitgekeerd, tel je op bij je belastbaar inkomen. Daarover betaal je inkomstenbelasting. Als de coöperatie zelf ook winst maakt, dan moet daarover vennootschapsbelasting worden betaald.

Zorg er in ieder geval voor dat je zelf nog voldoende opdrachtgevers overhoudt. Heb je die niet, dan bestaat het risico dat de belastingdienst je niet meer als ondernemer beschouwt. Daardoor loop je mogelijk in de toekomst aftrekposten mis.

Twee ondernemers Rabobank

Flink doorgroeien maar wel duurzaam

Je bedrijf laten groeien maar wel met een positieve impact op mens en planeet? Best een uitdaging. Rogiér en Ratna bewijzen dat het kan. Rogiér met zijn bedrijf dat frisdrank van het vruchtvlees uit de cacaovrucht maakt en Ratna met haar sociale en duurzame modelabel. In deze aflevering van Kennismakers delen zij in 3 minuten hun tips en tricks.

Bekijk de aflevering
phone

Hulp nodig?