Ondernemers in gesprek

Kies met je samenwerkingspartner voor de juiste rechtsvorm

Veel ondernemers gaan vroeg of laat een samenwerking aan. Die samenwerking kun je in verschillende vormen vastleggen. Maar welke past nou goed bij jou? Deze 5 mogelijkheden helpen je bij het maken van een keuze.

Contract

Samenwerkingsovereenkomst

Werk je maar tijdelijk samen, bijvoorbeeld voor een eenmalig project? Dan kan je samen een samenwerkingsovereenkomst opstellen. Dit is relatief eenvoudig te regelen. Het is niet verplicht om hiervoor naar de notaris te gaan maar je natuurlijk altijd een expert inschakelen om je te laten adviseren.De samenwerkingsovereenkomst is juridisch bindend, zo verklein je het risico op een mogelijk conflict. Dat bespaart naast kosten ook tijd en negatief gedoe.

Bij een samenwerkingsovereenkomst blijven beide bedrijven onafhankelijk van elkaar opereren. In de samenwerkingsovereenkomst maak je alleen afspraken over de samenwerking zoals:

  Inzet van middelen Verdeling van kosten Verdeling van winsten Intellectueel eigendom

Voordelen

  Goedkoop en snel te regelen

Nadelen

  Minder geschikt als de samenwerking langer duurt of complex is

Vof of maatschap

Heb je de ambitie om langere tijd te gaan samenwerken? Mogelijk is een vof of maatschap dan de rechtsvorm die hierbij past. Voordeel is dat je samen opereert onder dezelfde vlag. De gezamenlijke activiteit gaat nu door het leven als één merknaam, dat schept duidelijkheid naar de buitenwereld en bespaart misschien ook kosten. Onderlinge afspraken leg je vast in een vof-contract of maatschaps-contract.

Wel ben je met deze rechtsvormen hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden die het bedrijf opbouwt. Dus ook voor de zakelijke schulden die je partner heeft gemaakt. Omdat de vof en de maatschap geen rechtspersonen zijn, kunnen - in het ergste geval - ook je privé-eigendommen door een curator worden opgeëist.

Voordelen

  Eén merknaam voor de activiteit Geen notaris of advocaat nodig bij oprichting

Nadelen

  Hoofdelijk aansprakelijk bij schulden

B.V. of N.V.

De voordelen die je bij de vof of maatschap hebt, gelden ook hier. De gezamenlijke activiteit valt onder één nieuwe rechtsvorm waar je beide eigenaar van bent. Dit wordt dan een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv). Bij deze rechtsvormen is het kapitaal verdeeld in aandelen, waarbij je afspraken maakt over de onderlinge verdeling.

Een belangrijk verschil met de vof en de maatschap zit in de privé-aansprakelijkheid. Bij een faillissement blijven privé eigendommen en andere BV's in principe buiten schot. Die regel gaat overigens niet op als er sprake blijkt van onbehoorlijk bestuur of wanneer de schuldeisers de holdings en privé personen mede aansprakelijk maken voor de schuld.

Verder gelden er voor een bv of nv andere belastingregels, die mogelijk voordeliger voor je uitpakken. Daar staat dan wel aparte jaarrekeningen en een zwaardere administratieplicht tegenover waardoor ook je kosten meer oplopen. Een financieel specialist kan je helpen bij het maken van de juiste keuze.

Voordelen

  Privé-eigendommen bij faillissement beter beschermd

Nadelen

  Minder flexibiliteit door zwaardere belastingregels en notaris nodig bij oprichting

Illustratie tekenen

Joint-venture

Een begrip dat je vast en zeker wel eens langs hebt horen komen, is de joint venture. Deze vorm is vooral populair bij grensoverschrijdende partnerships en grote projecten in de bouw. Denk aan het opspuiten van nieuwe eilanden of de aanleg van een metrolijn.

Een Nederlandse bedrijf dat bijvoorbeeld in Azië een groot infrastructureel project aangaat, sluit dan een joint venture met twee lokale partijen. Die kennen de markt daar beter en beschikken over goede contacten. Anders dan een bv of nv is een joint venture geen rechtspersoon. Het is een juridische verbintenis tussen ondernemingen die een bepaald doel voor ogen hebben. Vaak stopt de joint venture als dat doel is bereikt.

In een joint venture leg je afspraken vast over het doel van de samenwerking, zeggenschap, verdeling van de winst en wat te doen bij mogelijke geschillen. Ga je in zee met een buitenlandse partner? Houd er rekening mee dat je bij een rechtsgang te maken krijgt met lokale regels die sterk kunnen afwijken.

Voordelen

  Schaalvoordelen, meer kennis aan boord

Nadelen

  Risico op tegenstrijdige belangen tussen partners

Coöperatie

De coöperatie is een vereniging met een bedrijf, waarin ondernemers hun krachten hebben gebundeld. Ze krijgen op die manier meer voor elkaar. In de agrarische sector wordt al meer dan 100 jaar op deze manier samengewerkt. Denk aan de boerenleenbank en de zuivelcoöperaties die vandaag de dag nog steeds bestaan. Door bijvoorbeeld samen in te kopen, bespaart elke ondernemer in de kosten.

Ben je zzp’er en wil je een klus aannemen waarbij je met andere zzp’ers moet samenwerken? Dan is een coöperatie misschien wat voor jullie. Zo kun je grotere opdrachten aannemen en bijvoorbeeld meedoen bij aanbestedingen.

Een coöperatie is een rechtspersoon en kan dus als zelfstandige entiteit besluiten nemen. De aangesloten ondernemers heten leden. Zij ontvangen een winstuitkering en benoemen het bestuur. Net als bij een bv en nv heb je voor de oprichting van een coöperatie een notariële akte nodig. De notaris stelt vervolgens statuten op die ingaan op het doel, de activiteiten, de verschillende bevoegdheden, het toetreden van nieuwe leden en aansprakelijkheid.

Voordelen

  Gezamenlijke inkoop

Nadelen

  Verplichte overeenkomst met ieder lid

Twee ondernemers Rabobank

Flink doorgroeien maar wel duurzaam

Je bedrijf laten groeien maar wel met een positieve impact op mens en planeet? Best een uitdaging. Rogiér en Ratna bewijzen dat het kan. Rogiér met zijn bedrijf dat frisdrank van het vruchtvlees uit de cacaovrucht maakt en Ratna met haar sociale en duurzame modelabel. In deze aflevering van Kennismakers delen zij in 3 minuten hun tips en tricks.

Bekijk de aflevering
phone

Hulp nodig?