Bloemist bekijkt iets op zijn smartphone

Bv oprichten als zzp'er: dit zijn de voordelen

Wil jij als zzp’er een bv oprichten? Samen met de eenmanszaak is een bv de meest gekozen rechtsvorm voor startende ondernemers. Lees hier of het voor jou slim is om een bv op te richten en hoe je dit aanpakt.

Wat is een bv?

Een besloten vennootschap, afgekort bv, is een rechtsvorm waarvoor je als zzp’er kunt kiezen. Net als een eenmanszaak of de naamloze vennootschap (nv). De gekozen rechtsvorm heeft gevolgen voor je belastingverplichtingen en aansprakelijkheid. Bij een bv zijn de aandelen in het bezit van aandeelhouders, maar deze kunnen niet vrij worden verhandeld.

Twee verplichte organen

Een bv kent twee verplichte organen: het bestuur en de aandeelhouders. De bestuurders hebben de dagelijkse leiding en zijn daarmee de hoogste macht in een bv. Maar de aandeelhouders bepalen de richting van het bedrijf. Als een zzp'er een bv opricht, is de bestuurder de enige aandeelhouder en daardoor directeur én grootaandeelhouder (dga) ineen.

Verplichtingen van een bv

Eén van de verplichtingen van een bv is het opstellen van de jaarrekening. Deze moet je deponeren bij de Kamer van Koophandel. Welke eisen hieraan gesteld worden, hangt af van de grootte van de bv. Als zzp’er val je onder de kleine ondernemingen en mag je in bepaalde gevallen een verkorte balans inleveren.

Als je nalatig bent met het verstrekken of publiceren van de jaarstukken, dan kan je bij financiële problemen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Ook bij een faillissement kan je als zzp'er met een bv privé aansprakelijk zijn.

Zakelijke rekening verplicht

Als je een bv opricht, is een zakelijke rekening verplicht. Je bv is voortaan namelijk aansprakelijk en niet jij als persoon. Je bedrijf moet daarom ook een aparte rekening hebben. Een aparte zakelijke rekening levert ook veel meer overzicht op. Al je zakelijke uitgaven en inkomsten staan namelijk onder elkaar, in plaats van tussen je privétransacties.

De kosten voor een zakelijke rekening hoeven niet hoog te zijn: bij de Rabo ZZP Rekening betaal je geen maandelijkse abonnementskosten. Met Startersvoordeel zijn bovendien de eerste 6 maanden alle Eurobetalingen gratis. Zonder deze korting betaal je € 0,39 per transactie.

Voor- én nadelen van een bv

De keuze voor de juiste rechtsvorm is belangrijk. Dit heeft namelijk gevolgen voor je belastingverplichtingen en aansprakelijkheid.

Wil je een bv oprichten?

Dat maakt het ook aantrekkelijk om een bv op te richten: je bent niet persoonlijk aansprakelijk voor gemaakte schulden. Bij een faillissement hoef je dus niet je koophuis te verkopen. Behalve als je fraude hebt gepleegd, dan word je wel verantwoordelijk gehouden. Houd dus goed de boekhouding en administratie bij om problemen te voorkomen.

Wat zijn de voordelen van een bv?

  Bij een faillissement ben je niet als persoon verantwoordelijk, de bv is als rechtspersoon aansprakelijk. Bij een hoge winst (meer dan € 100.000 of € 200.000) betaal je minder belasting dan bij een eenmanszaak. Een bv is makkelijk overdraagbaar en het bedrijf kan ook voortbestaan met een andere directeur. Je kunt dus met pensioen gaan of iets anders met je leven doen door simpelweg je aandelen te verkopen aan de nieuwe eigenaar. Aandeelhouders zijn slechts aansprakelijk voor het bedrag dat ze geïnvesteerd hebben in de bv.

Wat zijn de nadelen van een bv?

  Je mag geen gebruik maken van belastingvoordelen als de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek. Ook heb je hogere opstartkosten, zoals notariskosten voor het opstellen van een akte. Het geld van de bv is niet direct jouw eigendom. Hiervoor moet je dit bedrag eerst aan jezelf uitkeren als dividend of salaris. Hierover ben je vervolgens als privépersoon inkomstenbelasting verschuldigd. Daarnaast is het lastig om aandelen over te dragen. Omdat ze op naam staan moet je eerst langs de notaris. Tot slot neemt het opstellen van de jaarstukken die je indient bij de KVK tijd in beslag. De specifieke gegevens die je in de jaarrekening moet opnemen hangen af van de omvang van je onderneming.

Rabobank

Handig: voorbeeldplan

Wat staat er in een goed ondernemingsplan voor zzp’ers? Download een gratis voorbeeld met tips en cijfers.

Download gratis voorbeeld

Hoe richt je een bv op?

Wanneer je als ondernemer een bv wil oprichten moet je twee dingen doen.

1. Oprichtingsakte opmaken

De oprichting van een bv vindt plaats bij een notaris. Deze maakt een zogeheten oprichtingsakte op. Dit is een wettelijk verplicht document. In de statuten van de oprichtingsakte staan onder meer de naam en het doel van de rechtspersoon, de regels voor de uitgifte en overdracht van aandelen.

Houd er rekening mee dat er kosten verbonden zijn aan een notarisbezoek. Een bv oprichten bij een notaris kost je al snel € 500 tot € 1500.

2. De bv inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Je schrijft je bv in bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast schrijf je jezelf en eventuele vennoten in bij het Ultimate Beneficial Owner (UBO)-register. Dit zijn de mensen die eigenaar zijn of zeggenschap hebben over het bedrijf.

Bij een nieuw bedrijf gebeurt dit direct bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Bij een bv is een natuurlijk persoon de UBO als deze meer dan 25% van de aandelen bezit. Als zzp'er met een bv ben je dus automatisch de UBO.

Bv online oprichten

Heb je te weinig tijd voor een bezoek aan de Kamer van Koophandel en de notaris? Je kan jouw bv ook online oprichten. Je hoeft dus niet meer fysiek aanwezig te zijn bij de notaris.

Via een digitale notariële akte en een online audio-videoverbinding kan je de oprichting regelen. Na een digitale identificatie door de notaris en een digitale handtekening is de zaak rond en heb je een bv opgericht.

Bv versus eenmanszaak: het fiscaal omslagpunt

Een bv kan fiscaal voordeliger uitpakken ten opzichte van een eenmanszaak. Het moment waarop het voordeliger is om een bv dan een eenmanszaak te hebben noemen we het 'fiscaal omslagpunt'.

De meeste experts schatten dit punt in bij een minimale jaarwinst van € 100.000 tot € 200.000. Ondernemers met een kleinere winst zijn dus gunstiger uit met een eenmanszaak dan met een bv.

Rekenvoorbeeld

In onderstaand rekenvoorbeeld zie je een vergelijking tussen een eenmanszaak en een bv, beide met een jaarwinst van € 150.000. De bv heeft een net iets hogere nettowinst. In dit hoofdstuk bespreken we de verschillende posten van deze berekening.

Uiteraard is dit een versimpeling van de berekening van de winst. Er zijn nog andere aftrekposten (bedrijfskosten, hypotheek, AOV etc.) waarmee we nu geen rekening houden. Toch geeft dit een goed beeld van de fiscale verschillen tussen een eenmanszaak en bv.

Rekenvoorbeeld van berekenhet.nl
(bron: berekenhet.nl)

Voorbeelden

Verreweg de meeste starters kiezen voor een eenmanszaak. Ze zijn zo goedkoop uit en hoeven niet naar de notaris. Maar dat wil niet zeggen dat een bv voor jouw specifieke situatie een slecht idee is. We schetsen drie voorbeelden.

 1. Je bent zzp'er en levert een dienst
  De eenmanszaak is de meest logische vorm. Je hoeft weinig te investeren en loopt ook niet zoveel risico.
 2. Je start een bouwbedrijf met drie mensen in dienst
  Heb je veel geïnvesteerd en neem je opdrachten aan waar de nodige financiële risico's aan kleven? Dan is een bv iets om serieus over na te denken. Mocht het namelijk fout gaan, dan kun je met een bv niet hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.
 3. Je bent een goed boerende zzp'er met een omzet van meer dan twee ton.
  Hiermee kun je twee kanten op. In principe loop je weinig risico, maar fiscaal kan een bv nu beter voor je uitpakken. Overleg hierover met je accountant. Vanaf een jaarwinst van € 100.000 tot € 200.000 wordt de bv een interessante optie.

Aftrekposten eenmanszaak

Bij een eenmanszaak als ondernemingsvorm kom je in aanmerking voor diverse fiscale aftrekposten, waaronder:

Als je niet veel winst maakt heb je door deze aftrekposten veel belastingvoordeel. Maar wie grote winsten behaalt heeft weinig baat bij deze aftrekposten. Je zit dan in het hoogste belastingtarief en eventuele aftrekposten brengen hier geen verandering in.

stacked books, papers and folders with money

Belasting voor een bv

Een bv heeft te maken met verschillende soorten belastingen: de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting en inkomstenbelasting over gebruikelijk loon.

Vennootschapsbelasting

Met een winst van ongeveer € 100.000 tot € 200.000 ben je dus fiscaal beter af met een bv. Het standaard lagere tarief van de vennootschapsbelasting weegt dan op tegen de aftrekposten van een eenmanszaak en de trapsgewijs stijgende inkomstenbelasting. De vennootschapsbelasting bedraagt in 2024 19% tot een winst van € 200.000. Is je winst hoger dan € 200.000? Dan betaal je er 25,8% belasting over.

Box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang)

De winst van een bv wordt belast in box 2 omdat er sprake is van een 'aanmerkelijk belang'. Dit is het geval als je:

  minimaal 5% hebt van de aandelen, winstbewijzen, genotsrechten of opties op aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap. het stemrecht hebt in een coöperatie of in een vereniging op coöperatieve grondslag.

Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Een zzp'er die een bv opricht is als bestuurder ook de enige aandeelhouder en daardoor directeur én grootaandeelhouder ineen. Dit wordt de directeur-grootaandeelhouder (dga) genoemd. Omdat een dga minstens 5% van de aandelen uit de bv bezit en als enige stemrecht heeft heb je als zzp'er met een bv dus automatisch een aanmerkelijk belang.

Verplicht, marktconform loon

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) ben je in dienst bij jouw bv en verplicht om jezelf loon uit te betalen. Dit moet een gebruikelijk salaris zijn (de gebruikelijkloonregeling), waaraan jaarlijks door de Belastingdienst een minimum wordt gesteld. In 2024 is dit bedrag vastgesteld op € 56.000,-.

Deze regel is in het leven geroepen omdat een dga zichzelf anders een laag loon kan uitkeren. Het loon van de dga wordt van de winst afgetrokken. Dus hoe lager het loon dat je jezelf uitkeert, hoe hoger de winst dat onder de gunstige, lagere vennootschapsbelasting valt. Het loon valt onder de inkomstenbelasting, dat een veel hoger belastingtarief kent.

Jouw loon moet marktconform zijn en daardoor minimaal 75% bedragen van het loon van de werknemer met de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Loon versus dividend

Het salaris van een dga bestaat namelijk uit loon en dividend. Je betaalt inkomstenbelasting over het loon en eventueel belasting over het dividend. Omdat het uitkeren van dividend belastingtechnisch gunstiger is, is het relatief duur om salaris op te nemen.

Eenmanszaak omzetten naar bv

Bij een jaarwinst van minstens € 150.000 is het dus slim om je ondernemingsvorm van een eenmanszaak te veranderen naar een bv. Jouw eenmanszaak omzetten naar een bv kan je op drie manieren doen:

1. Activa passiva inbreng

Dit is de meest gekozen en eenvoudigste optie. Hierbij verkoop je alle bedrijfsmiddelen van je eenmanszaak aan je nieuwe bv. Deze verkoop is symbolisch en kosteloos.

Let op: als je stille reserves of goodwill meeneemt naar de bv, dan moet je hierover nog inkomstenbelasting betalen.

2. Ruisende omzetting

Je kunt ook eerst met je eenmanszaak stoppen, om daarna pas je bv te starten. Fiscaal gezien 'staak' je je eenmanszaak, en je bent verplicht om belasting af te dragen over de eventuele stakingswinst die dit oplevert.

Stakingswinst is het verschil tussen de boekwaarde van je bedrijf en de waarde op het moment dat je stopt met ondernemen. Dit bedrag is onderdeel van je inkomen in het jaar dat je de onderneming staakt. Je betaalt daarom inkomstenbelasting over de stakingswinst.

Dit is een fiscaal ingewikkelde regeling, en ook bij deze aanpak betaal je inkomstenbelasting over de stille reserves of goodwill.

3. Geruisloze omzetting

De overstap van eenmanszaak naar bv kan ook ‘geruisloos’. Dat betekent dat je de stakingswinst niet fiscaal hoeft af te rekenen. Van deze mogelijkheid kun je alleen gebruikmaken onder bepaalde omstandigheden. Zo moet je bij een geruisloze omzetting de volledige onderneming inbrengen. De aandelen die je als tegenprestatie voor je onderneming ontvangt mag je bovendien 3 jaar lang niet verkopen.

De omzetting van eenmanszaak naar bv kan een ingewikkeld proces zijn. Het is per geval verschillend of de overstap naar een andere ondernemingsvorm voor jouw bedrijf gunstig is. Het kan daarom verstandig zijn om de hulp in te roepen van een jurist, accountant of een gespecialiseerd bureau om dit proces goed te laten verlopen.

Rabobank

Ga jij starten als ZZP'er?

Begin goed en scheid je privé en zakelijke financiën. Open nu de Rabo ZZP Rekening zonder vaste kosten.

Veelgestelde vragen

phone

Hulp nodig?