Twee mensen kijken op een laptop

Zelfstandigenaftrek en startersaftrek voor zzp’ers: zo zit dat

Als startende ondernemer of zzp’er heb je in veel gevallen recht op de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Dit zijn vaste bedragen die je van de winst mag aftrekken. En dat is mooi, want zo betaal je uiteindelijk minder belasting. Lees er hier meer over.

Wat is de zelfstandigenaftrek?

Met de zelfstandigenaftrek verlaag je als ondernemer je belastbaar inkomen. Deze aftrekpost is bedoeld om zelfstandige ondernemers een fiscale tegemoetkoming te geven, waardoor ze minder belasting betalen.

Hoe hoog is de zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek was in 2023 € 5.030 en bedraagt in 2024 € 3.750. Sinds 2020 wordt deze stapsgewijs afgebouwd. Naar verwachting wordt de zelfstandigenaftrek in 2025 daardoor € 2.470.

Een illustratie van een persoon die surft op een betaalpas

Zakelijke rekening: 6 voordelen!

Zakelijke rekening nodig of twijfel je nog?

Wat is de startersaftrek?

Als startende ondernemer kom je in aanmerking voor de startersaftrek. Dit valt onder de zelfstandigenaftrek. Daardoor betaal je minder belasting.

Wat is de hoogte van de startersaftrek in 2024?

De startersaftrek bedraagt in 2024 € 2.123 (net als in 2023). Starters mogen dit bedrag maximaal 3 keer in de eerste 5 jaar van hun bedrijf aftrekken.

Voorwaarden startersaftrek

Houd wel rekening met de voorwaarden. Je komt namelijk alleen in aanmerking voor de startersaftrek als je:

    Recht hebt op zelfstandigenaftrek. In één (of meer) van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer bent geweest. In deze periode niet vaker dan 2 keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Als je vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering begint met ondernemen, heb je meestal recht op de subsidie startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Je moet dan wel minimaal 800 uur per jaar aan jouw bedrijf kunnen werken. Andere voorwaarden zijn:

    Je bent ondernemer. Je was in 1 of meer van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer. Je hebt recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Je voldoet niet aan het standaard urencriterium, maar wel aan het verlaagde urencriterium van 800 uur per jaar.

Wat belangrijk is om te weten: de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid kun je maximaal 3 jaar toepassen. Je behaalde winst geldt als het maximum.

Bereken de bedragen voor deze aftrekpost

Als je in aanmerking komt voor deze regeling, dan gelden de volgende maximale bedragen en voorwaarden:

    € 12.000 als je in de 5 voorafgaande jaren geen gebruik maakte van deze aftrekpost. € 8.000 als je 1 keer in de 5 voorafgaande jaren deze aftrekpost hebt toegepast. € 4.000 als je al 2 keer in de 5 voorafgaande jaren gebruik maakte van deze regeling.

Het urencriterium

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek en startersaftrek, moet je voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat je minimaal 1.225 uur aan je bedrijf hebt gewerkt. Hiervoor tellen niet alleen declarabele uren mee. Je mag bijvoorbeeld ook reistijd en tijd voor acquisitie meetellen.

Hoe pas je de zelfstandigen- en startersaftrek toe op je belastingaangifte?

Om jouw belastbare inkomen te bepalen, mag je de winst uit je onderneming verminderen met onder meer de zelfstandigen- en startersaftrek.

Dit bedrag vul je in bij de post ‘ondernemersaftrek’ in je belastingaangifte. Met deze aftrekpost verlaag je dus je belastbare inkomen. Als je de belastingaangifte uitbesteedt aan een accountant of boekhouder zal die dit voor je regelen.

Ondernemersaftrek hoger dan de winst

Het kan in je beginjaren gebeuren dat de ondernemersaftrek hoger is dan je winst. Als je in 2023 bijvoorbeeld een winst had van € 4.000, en je trekt hier de destijds geldende ondernemersaftrek vanaf (€ 5.030), dan kom je uit op een ‘niet-gerealiseerde’ ondernemersaftrek van € 1.030.

Dit bedrag mag je het jaar erna bij de volgende belastingaangifte verrekenen. Heb je in 2024 een winst van € 14.000? Dan trek je hier dus de ondernemersaftrek (€ 3.730 + € 2.123 = € 5.873) en je niet-gerealiseerde ondernemersaftrek (€ 1.030) vanaf.

Wat is de mkb-winstvrijstelling?

De mkb-winstvrijstelling geldt voor alle ondernemers die winst maken uit hun onderneming. Om in aanmerking te komen voor deze regeling hoef je niet te voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur. Van het bedrag dat overblijft na de zelfstandigenaftrek en eventueel de startersaftrek, mag je in 2024 nog eens 13,31% in mindering brengen (in 2023 was dit percentage 14%). Verder kun je soms ook nog gebruikmaken van:

Checklist: heb ik recht op zelfstandigen- en startersaftrek?

1
Om voor zelfstandigenaftrek en startersaftrek in aanmerking te komen, moet je door de Belastingdienst worden gezien als ondernemer voor de inkomstenbelasting.
2
Daarnaast is het belangrijk dat je de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt op 1 januari van het jaar waarover de aangifte gaat. Heb je de AOW-leeftijd al wel bereikt? Dan heb je recht op de helft van de zelfstandigenaftrek (€ 1.875 in 2024).
3
Je moet voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur per kalenderjaar.
4
Je bent in 1 (of meer) van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer geweest.
5
Je hebt de zelfstandigenaftrek in niet vaker dan 2 keer toegepast in de afgelopen 3 jaren.

Een illustratie van een pinpas, met munten die eruit springen

De Rabo ZZP Rekening, ideaal voor zzp'ers

Betaal alleen voor wat je gebruikt, zonder vaste kosten.

Veelgestelde vragen