Twee collega's zitten aan een tafel

Het urencriterium 2024: hoe zit dat?

Als zzp’er of zelfstandig ondernemer kom je in aanmerking voor fiscale aftrekposten als je voldoet aan het urencriterium. Dat betekent dat je per kalenderjaar minimaal 1.225 uur besteedt aan je bedrijf. In dit artikel lees je alles over het urencriterium in 2024.

Wat is het urencriterium in 2024?

Het urencriterium is een minimaal aantal uren dat je als ondernemer moet besteden aan je bedrijf om te profiteren van belastingvoordeel. Denk bijvoorbeeld aan de zelfstandigenaftrek of de startersaftrek.
Deze aftrekposten verlagen je belastbare winst, waardoor je uiteindelijk minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Een goede reden dus om te zorgen dat je het urencriterium haalt.

Het urencriterium: je moet minimaal 1.225 uur per jaar aan je bedrijf besteden.

Om het urencriterium te halen moet je minimaal 1.225 uur per kalenderjaar ondernemen. Omgerekend is dat ongeveer 24 uur per week. Het maakt daarbij niet uit in welke maand je start.

Urencriterium en starten als ondernemer

Begin je bijvoorbeeld in maart met je onderneming? Dan moet je nog steeds die 1.225 uur aan je bedrijf besteden. Er zijn dus 9 maanden en ongeveer 40 weken over, dat komt neer op z’n 30 uur per week (zonder vakantie).

Gelukkig tellen de uren die je stopt in het opstarten van je bedrijf óók mee voor het urencriterium. Houd dus vanaf het eerste moment dat je nadenkt over een bedrijf al je uren bij. Zo voorkom je dat je over het eerste kalenderjaar grote aftrekposten misloopt.

Urencriterium en zwangerschap of arbeidsongeschiktheid

Er kan in een jaar veel gebeuren. En dat heeft misschien invloed op het aantal uur dat je in je bedrijf kunt stoppen. Denk aan een zwangerschap of arbeidsongeschiktheid. In die gevallen zijn er uitzonderingen.

    Zwangerschap: Je mag niet-gewerkte uren over 16 weken verlof meetellen om aan 1.225 uur te komen. Arbeidsongeschikt: Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, heb je misschien recht op een verlaagd urencriterium. Je moet dan 800 uur per kalenderjaar aan je bedrijf besteden. Lees voor een uitgebreide uitleg het artikel Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid.

Urencriterium en deeltijd ondernemen

Misschien werk je naast je eigen bedrijf ook nog in loondienst. Dan moet je laten zien dat je meer uren maakt voor je eigen bedrijf dan voor je baas.

Rekenvoorbeeld urencriterium en deeltijd ondernemen

Als je bijvoorbeeld twee dagen per week in loondienst werkt en daarnaast actief bent als zelfstandig ondernemer, moet je naast de 832 uur (52 x 16 uur) die je in loondienst werkt, nog het minimum van 1.225 uur in jouw onderneming stoppen. Dat is ongeveer drie dagen (24 uur) per week.

Werk je drie dagen per week in loondienst (52 x 24 uur = 1.248 uur)? Dan moet je in datzelfde jaar dus 1.249 uur voor jouw onderneming werken, omdat je meer dan 50 procent aan je bedrijf moet werken.

Goed om te weten: was je één van de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoef je niet te voldoen aan deze voorwaarde en heb je met 1.225 uur gewoon recht op aftrekposten.

Rabobank

Is jouw ondernemingsplan al af?

Maak een sterke start als zzp’er en schrijf een goed ondernemingsplan. Download een gratis voorbeeld met tips en cijfers.

Download gratis voorbeeld
Rabobank

Waarom bestaat het urencriterium?

Om zelfstandig ondernemerschap te stimuleren, biedt de Belastingdienst belastingvoordelen zoals de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Maar het is niet de bedoeling dat iedereen die zich bij de Kamer van Koophandel (KVK) inschrijft meteen gebruik kan maken van deze aftrekposten.

De Belastingdienst wil graag dat er een bepaalde inspanning en omzet tegenover staat. Daarom is er het urencriterium.

Hoe hoog is het urencriterium in 2024?

De grens van het aantal uren dat een ondernemer minimaal aan zijn bedrijf moet besteden om voor de fiscale aftrekposten in aanmerking te komen, is vastgesteld op 1.225 uur. Dit betekent dat je per kalenderjaar 1.225 uur aan je bedrijf moet besteden. Voor een volledig kalenderjaar komt dat neer op gemiddeld 24 uur per week.

Of je nu nou in januari of juli een bedrijf start: het urencriterium blijft 1.225 uur.

Als je op 1 juli met je onderneming begint, is het dus niet zo dat je maar de helft hoeft te behalen, dan wordt het aantal uren per week dus een stuk meer. Als je op 1 november start, gaat het waarschijnlijk niet meer lukken om de 1.225 uur halen.

Naast de 1.225 uur moet je ook meer dan 50% van je werktijd besteden aan de onderneming. Goed om te weten: was je één van de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoef je niet te voldoen aan deze voorwaarde.

Zelfstandigenaftrek en het urencriterium

Als je voldoet aan het urencriterium, kom je in principe in aanmerking voor alle fiscale voordelen voor zzp’ers. De zelfstandigenaftrek is het bekendste voorbeeld. Je mag dan een vast bedrag van je winst aftrekken.

De Belastingdienst moet jou dan wel hebben aangemerkt als ondernemer en je moet aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

Hoe hoog is de zelfstandigenaftrek?

In 2024 is de zelfstandigenaftrek € 3.750. Het kan gebeuren dat jouw winst te laag is om deze zelfstandigenaftrek geheel toe te passen. In dat geval bestaat er een afwijkende regeling, zodat je de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek kunt verrekenen in de volgende negen jaar.

Ook recht op startersaftrek?

Een bedrijf starten brengt risico’s met zich mee. Om het aantrekkelijker te maken, heeft de Belastingdienst een extra fiscale aftrekpost: de startersaftrek. Dit is een aanvullend belastingvoordeel boven op de zelfstandigenaftrek. In 2024 mag je de zelfstandigenaftrek van € 3.750 dan verhogen met de startersaftrek van € 2.123.

Je hebt trouwens alleen recht op de startersaftrek als je recht hebt op zelfstandigenaftrek, je in één (of meer) van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer bent geweest en je in die periode niet vaker dan twee keer eerder de startersaftrek hebt toegepast.

Meewerkaftrek

Heb je een fiscale partner die regelmatig meewerkt in jouw bedrijf? Dan kom je misschien in aanmerking voor de meewerkaftrek. Je betaalt dan minder belasting over de uiteindelijke winst.

De hoogte van de meewerkaftrek hangt af van de winst en het aantal uren dat jouw fiscale partner in de onderneming heeft gewerkt. Voorwaarde is wel dat de fiscale partner minstens 525 uur per jaar aan de onderneming besteedt en dit doet tegen een jaarvergoeding van maximaal € 5.000.

Wanneer ben je ondernemer voor de Belastingdienst?

Je komt alleen in aanmerking voor de fiscale aftrekposten wanneer de Belastingdienst jou ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Bijvoorbeeld omdat je een eenmanszaak, vof of maatschap hebt.

Met een bv kom je niet in aanmerking voor de zelfstandigen- en startersaftrek, omdat je geen ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. De bv betaalt winstbelasting en de directeur-grootaandeelhouder (dga) keert zichzelf salaris uit.

Wanneer vindt de Belastingdienst mij een ondernemer? Check de voorwaarden in dit artikel.

Om vast te stellen of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, kijkt de Belastingdienst onder meer naar de volgende zaken:

    Maak je winst en zo ja: hoeveel? Hoe zelfstandig is jouw onderneming? Heb je voldoende kapitaal om een onderneming te starten? Steek je voldoende tijd in jouw onderneming? Hoeveel opdrachtgevers heb je? Promoot je jouw bedrijf? Is er sprake van ondernemersrisico? Ben je aansprakelijk voor de schulden van jouw onderneming?

Twijfel je of hieraan voldoet? De Belastingdienst heeft een Ondernemerscheck die je online kunt invullen.

Directe en indirecte uren

Volgens de Belastingdienst moet je als ondernemer 1.225 uur besteden aan ‘het feitelijk drijven van je onderneming(en)’. Deze uren kun je onderverdelen in directe en indirecte uren.

Wat zijn directe uren?

Directe uren zijn alle declarabele uren waarmee je omzet behaalt. Dit zijn dus uren die je in rekening kunt brengen bij de klant of opdrachtgever.

Wat zijn indirecte uren?

Met indirecte uren behaal je niet direct omzet voor je onderneming. Maar deze uren zijn wél van belang voor de voortgang van je bedrijf. Voorbeelden van indirecte uren zijn:

Welke indirecte uren tellen wel en niet mee voor het urencriterium in 2024?

Je mag niet zomaar ieder uur opschrijven als werktijd. Het urencriterium is gebaseerd op de uren die je daadwerkelijk maakt als zzp’er of zelfstandig ondernemer. Dus ook al ben je de hele dag beschikbaar om je telefoon op te nemen om een opdracht aan te nemen: deze tijd kun je niet beschouwen als indirecte uren.

Een uitzondering hierop is als je in opdracht van een klant stand-by staat en tijdens het wachten je uren invult met ander werk.

Ook ziekte- en vakantiedagen tellen niet mee voor het urencriterium.

Wat niet meetelt voor het urencriterium:

    Ziekte en vakantie. Stand-by staan voor een klant, maar ondertussen niet voor je bedrijf werken. Even over je bedrijf kletsen, zonder dat er (potentieel) een opdracht uit voortkomt.

Wat wel meetelt voor het urencriterium:

Wat als je het urencriterium niet haalt?

Als je het urencriterium van 1.225 uur niet haalt, is er geen reden voor paniek. Er gebeurt namelijk niets. Je krijgt geen brief van de Belastingdienst, er komt geen inspecteur langs en er komt ook geen naheffing of boete.

Om niet in problemen te komen met het urencriterium, is het verstandig om iedere maand de uren te noteren die je aan je onderneming besteedt.

Het enige wat je nu niet mag doen, is de starters- en zelfstandigenaftrek toepassen. Je loopt dus wel een paar duizend euro aan belastingvoordeel mis als je het urencriterium niet haalt.

Mkb-winstvrijstelling en het urencriterium

De mkb-winstvrijstelling staat los van het urencriterium. Deze aftrekpost voor ondernemers mag je dus ook gebruiken als je minder dan 1.225 uur per jaar aan je bedrijf besteedt.

Verlaagd urencriterium bij arbeidsongeschiktheid of zwangerschap

Start je vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan kom je in aanmerking voor een verlaagd urencriterium. Je moet dan per kalenderjaar minimaal 800 uur aan je onderneming besteden.

Urencriterium 2024

In 2024 geldt het normale urencriterium. Dat betekent dat je het standaard urencriterium van 1.225 uur per jaar moet halen om in aanmerking te komen voor de fiscale voordelen.

Aangepast urencriterium tijdens coronacrisis in 2020 en 2021

Misschien ben je in 2024 nog bezig met (een aanpassing van) de aangifte inkomstenbelasting over 2020 of 2021. Dan is het goed om te weten dat het kabinet voor die jaren het urencriterium versoepelde vanwege de coronacrisis.

De Belastingdienst gaat er automatisch van uit dat ondernemers en zzp’ers van 1 maart tot en met 30 september 2020 én van 1 januari tot en met 30 juni 2021 minstens 24 uur per week in hun bedrijf hebben gestoken. Die uren hoef je dus niet aan te tonen.

Rabobank

Hoe registreer je gewerkte uren in 2024?

De Belastingdienst controleert steekproefsgewijs de aangifte inkomstenbelasting van zzp’ers. Daarbij kijkt ze ook of je hebt voldaan aan het urencriterium.

Soms is het aantonen van een urenoverzicht niet genoeg. Het kan gebeuren dat de Belastingdienst tijdens een controle vraagt om je e-mails, agenda en bankafschriften van je zakelijke rekening.

Het is dus belangrijk om alle uren die je in het bedrijf stopt te registreren. Een goede urenadministratie is daarom onmisbaar.

Je kunt je uren natuurlijk in een spreadsheet bijhouden, maar het is een stuk efficiënter om speciale software te gebruiken. Er zijn online verschillende gratis en betaalde varianten beschikbaar, ook voor startende ondernemers en freelancers.

Software of app

De uren voor het urencriterium kun je bijhouden in je agenda of met software/apps voor urenregistratie, zoals Toggl (gratis) of Paymo (betaald). Veel soorten boekhoudsoftware bieden ook de mogelijkheid om uren bij te houden.

Uren bijhouden

Veel ondernemers doen het allebei: ze zetten afspraken in hun agenda én ze hebben een urenregistratie waarin ze bijhouden hoeveel tijd ze aan elk project besteden. Daarmee kunnen ze ook gemakkelijker overzichten maken voor klanten.

Bewijzen bewaren

Noteer aan het eind van iedere werkdag per bedrijfsactiviteit hoeveel uur je eraan hebt besteed. Bewaar zoveel mogelijk bewijzen, zoals een overzicht van je ov-chipkaart of een overzicht van gereden kilometers om je reistijd aan te tonen (ook gelijk nuttig voor je rittenadministratie).

Bewaar daarnaast ook e-mails van opdrachtgevers en de facturen waarop het aantal gewerkte uren vermeld staan.

Een illustratie van een persoon die surft op een betaalpas

Zakelijke rekening: 6 voordelen!

Zakelijke rekening nodig of twijfel je nog?

Veelgestelde vragen