Intermediair achter laptop

Ook interessant voor jou

Wil je meer documenten vinden die voor jou belangrijk zijn? Vind deze dan op Rabobank Intermediair Gids of log direct in op RIO (Rabobank Intermediair Omgeving)

Laatste wijzigingen

Op deze pagina houden we je op de hoogte van de nieuwste wijzigingen in ons beleid en onze voorwaarden. We begrijpen dat het belangrijk voor je is om snel toegang te hebben tot deze informatie, zodat je efficiënt kunt blijven werken. Bekijk deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

Rabobank als Hypotheekverstrekker, wat is er veranderd?

Vanaf 8 juli 2024 treedt een nieuwe versie van het beleid Rabobank als Hypotheekverstrekker (RaH) in werking. Ontdek hier welke wijzigingen zijn doorgevoerd.

  Het acceptatie – en beheerbeleid is gesplitst. De opzet en de hoofdstukindeling is veranderd. De bestaande teksten voor acceptatie en beheer zijn gedeeltelijk herschreven. We hebben ons met name gericht op onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in het beleid.

Belangrijkste wijzigingen

De wijzigingen in het beleid betreffen tekstuele verbeteringen en aanvullend beleid. Daarnaast zijn onderstaande punten aan het beleid toegevoegd, dan wel verduidelijkt. De belangrijkste wijzigingen staan hieronder benoemd:

  Het schema beoordeling VvE is komen te vervallen en de regels rondom beoordeling VvE zijn versoepeld en herschreven in paragraaf 5.2.6. Aan het acceptatiebeleid is als bijlage de lijst met goedgekeurde gemeentelijke erfpachtvoorwaarden toegevoegd. Daarnaast is het beleid op Recht van Erfpacht en Recht van Opstal verduidelijkt (bladzijde 33). De lasten van de huurwoning mogen in- of exclusief vergoeding gecorrigeerd worden. Dit was voorheen alleen exclusief (paragraaf 4.8). Als er naast het inkomen uit verhuur van overig onroerend goed óók inkomen uit verhuur van (recreatie-)woningen is, dan wordt er voor het geheel een IKV opgesteld. Het inkomen uit de IKV kan volledig als toetsinkomen worden meegenomen (paraaf 3.13.3). De Restschuldlening bieden wij enkel nog aan in combinatie met de hypothecaire financiering van een nieuwe woning. Aanvragen voor financiering van een nieuwe Restschuldleningen zonder onderpand kunnen niet meer afgesloten worden (Productgids, paragraaf 1.8). Voor gemoedsbezwaarden wordt het mogelijk om als geldverstrekker het onderpand te verzekeren op kosten van de aanvrager (paragraaf 5.1.3).

Alle wijzigingen voor deze versie zijn terug te vinden in de verschillenlijst van het beleid Rabobank als Hypotheekverstrekker (RaH).

Uitbreiding hoofdstuk ‘Afwijken acceptatieregels’

Zekerheden:

  VVE niet binnen 6 maanden opgericht bij nieuwbouw en splitsing bestaand object Omgevingsplan bestemming anders dan ‘Wonen’

Overig inkomen:

  Uitkering uit vervroegd Nederlands pensioen Buitenlands pensioen (België en Duitsland) Inkomen uit een flexibele arbeidsrelaties
  Topsporters
  Profvoetballers

Nieuw document 'Kaders en richtlijnen afwijkingen'

Op maandag 8 juli wordt het document ‘Kaders en richtlijnen afwijkingen, versie juli 2024’ met een nadere toelichting over overrules geplaatst in de Rabobank Intermediair Gids. Dit document vervangt het huidige document van december 2023.