Bepalen belastingstatus

De Nederlandse overheid werkt samen met andere landen om belastingontduiking tegen te gaan. Daarom zijn we wettelijk verplicht door te geven in welk land jouw onderneming fiscaal gevestigd is aan de Nederlandse Belastingdienst. En soms ook waar de eventueel uiteindelijk belanghebbenden fiscaal inwoner zijn. Daarnaast zijn we voor de Verenigde Staten (VS) verplicht om te vragen of jouw organisatie een US Person is. Op deze pagina vind je meer informatie hierover.

Wat is Common Reporting Standard?

De Common Reporting Standard (CRS) is een systeem voor het uitwisselen van gegevens over financiële rekeningen tussen landen die daarvoor een overeenkomst hebben gesloten. De Nederlandse wet vereist dat financiële instellingen zoals Rabobank nagaan of organisaties en/of hun uiteindelijk belanghebbenden fiscaal gevestigd of fiscaal inwoner zijn in een ander land dan Nederland.

Wat is Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)?

Foreign Account Tax Complience Act (FATCA) is bedoeld om Amerikaanse belastingplichtigen die buiten de VS tegoeden aanhouden, correct belastingaangifte te laten doen bij de Amerikaanse belastingdienst: Internal Revenu Service (IRS). De Nederlandse overheid heeft met de VS wederzijdse afspraken gemaakt over het uitwisselen van bepaalde gegevens.

Alle Nederlandse financiële instellingen zijn bij wet verplicht om gegevens van klanten die mogelijk belastingplichtig zijn in de VS op te vragen en door te geven aan de Nederlandse Belastingdienst. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het fiscale nummer (Social Security Number of Employer Identification Number). De Nederlandse Belastingdienst geeft deze gegevens door aan de IRS.

Heeft jouw onderneming uiteindelijk belanghebbenden die mogelijk een US Person zijn, dan zullen we om een verklaring (formulier ‘Bepalen belastingstatus’) vragen.

Wat betekent dit voor jou als Rabobankklant?

Als je een nieuwe betaalrekening of een nieuw product bij ons aanvraagt, moeten wij de fiscale vestigingsplaats van jouw onderneming vastleggen. Dit geldt ook als we op basis van jouw gegevens denken dat jouw onderneming fiscaal gevestigd is in een ander land dan Nederland of als er buitenlandse uiteindelijk belanghebbenden zijn. We vragen je dan om het formulier 'Bepalen belastingstatus’ in te vullen. Met dit formulier geef je zelf aan wat de fiscale vestigingsplaats van jouw onderneming is en als van toepassing de uiteindelijk belanghebbenden.

Wat gebeurt er met jouw gegevens?

Wanneer je aangeeft dat jouw organisatie fiscaal gevestigd is in een ander land dan Nederland, geven we deze informatie door aan de Nederlandse Belastingdienst. Dat zijn we wettelijk verplicht. De Nederlandse Belastingdienst geeft jouw rekeninggegevens door aan de belastingdienst van het betreffende land.

Wijzigingen in je situatie

Als de situatie van jouw organisatie of uiteindelijk belanghebbenden wijzigt, kan de belastingstatus van jouw onderneming ook wijzigen. Geef wijzigingen aan ons door en vul onderstaand formulier in en mail dit naar CRS@rabobank.nl. Let op het is een dynamisch formulier, gebruik Adobe om het in te vullen en onderteken met pen.

De fiscale vestigingsplaats van jouw onderneming

In welk land jouw onderneming fiscaal gevestigd is, is afhankelijk van specifieke omstandigheden. Of jouw onderneming wordt gezien als 'fiscaal gevestigd in Nederland' wordt onder andere bepaald door de plaats waar het management is gevestigd. Wanneer je niet zeker bent over je fiscale woon- of vestigingsplaats dan is jouw belastingadviseur de aangewezen persoon voor meer informatie.

Veelgestelde vragen over het formulier

Heb je nog vragen?

Voor meer informatie kun je telefonisch contact met ons opnemen via (088) 727 11 86. Je kunt ook een e-mail sturen naar CRS@rabobank.nl. Wij zijn op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar.