Bedrijventerrein langs de snelweg tijdens zonsondergang

Ondernemen op een bedrijventerrein, deze risico's moet je kennen

Zit je met jouw onderneming op een bedrijventerrein? Activiteiten van je buren kunnen impact hebben op de veiligheid van je zaak. Met deze risico's krijg je mogelijk te maken en zo verklein je de kans op schade.

Een veilig bedrijventerrein bereik je samen

Een goed onderhouden en veilig bedrijventerrein waar jij, je medewerkers en klanten zich prettig voelen. Dat wil elke ondernemer. Wie dit voor elkaar wil krijgen, begint bij zichzelf. Goede sloten, een opgeruimd pad en voldoende verlichting, om maar eens wat voorbeelden te noemen. Toch heb je ook je buren nodig. Door gezamenlijk maatregelen te treffen, kunnen jullie de veiligheid op het bedrijventerrein vergroten. Dit lijstje met risico's en voorzorgsmaatregelen helpt je daarbij.

1. Er breekt brand uit

Elk jaar breekt in ongeveer 4.000 bedrijfspanden brand uit, blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars. De belangrijkste oorzaken zijn brandstichting, kortsluiting en onoplettendheid door mensen. Voor deze oorzaken kun je eenvoudige maatregelen treffen die helpen een brand te voorkomen.

    Laat je technische installatie regelmatig keuren Zorg voor een stofvrije werkplek Laad geen accu’s onbeheerd tijdens het opladen Plaats rookmelders Zet voldoende blusmiddelen neer Plaats geen brandbare spullen tegen de gevel

"Heb je het idee dat in het pand naast jullie sprake is van een onveilige situatie? Pallets die tegen de gevel staan opgesteld bijvoorbeeld? Ga daarover dan het gesprek aan. Een brand bij de buurman kan overslaan op je eigen bedrijfspand, met alle gevolgen van dien", aldus Björn Hazenberg, verzekeringsadviseur bij Rabobank.

Er zijn mogelijkheden om je te verzekeren voor bedrijfsschade, het verlies van inkomsten en doorbetaling vaste lasten, die volgt op een brand. Maar een verzekering sluit echter geen faillissement uit. En ook met een verzekering is het verstandig en in sommige gevallen verplicht om na te denken over preventieve maatregelen en over hoe je omgaat met de gevolgen van een brand. Een voorbeeld hiervan is vooraf afspraken maken over het huren van een alternatief bedrijfspand na een brand. Door nu al bezig te zijn met de risico’s en de gevolgen, ben je beter voorbereid als er daadwerkelijk een brand uitbreekt.

Profielfoto Bjorn Hazenberg

2. Je krijgt bezoek van inbrekers

Het is 's morgens vroeg. Je staat voor je pand en ziet plotseling dat de deur is ontwricht of een raam blijkt ingetikt. Elke dag weer zijn er ondernemers die dit overkomt: inbraak in hun bedrijfspand. Naast de materiële schade zorgt dat ook voor veel regelwerk en een gevoel van onveiligheid bij medewerkers.

    Zo'n 40% van de ondernemers krijgt een keer te maken met inbraak Ruim 80% van de inbraken wordt gepleegd door gelegenheidsdieven

Bron: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

"Een gelegenheidsdief is iemand die bijvoorbeeld gebruikmaakt van een deur die niet op slot blijkt te zijn of een stapel pallets om een hoger raampje in te tikken. Dit type inbreker is met name op zoek naar spullen die snel te verhandelen zijn. Denk aan gereedschap, bouwmateriaal en auto-onderdelen. Die zijn makkelijk door te verkopen", aldus Hazenberg.

Goede sloten, ramen en deuren sluiten en een alarmsysteem in bedrijfspanden helpen om deze risico's te verkleinen. Die beveiliging kun je ook gezamenlijk organiseren. "Op beveiligde bedrijventerreinen kun je niet zomaar op- en afrijden. Kentekens worden geregistreerd, her en der hangen camera's en er is een parkbeheerder die de boel blijft monitoren. Elk bedrijf betaalt mee aan deze kosten en zo houden ondernemers het terrein samen veilig."

3. Extreem weer

We hebben in Nederland steeds vaker te maken met extreem weer. Ook hiertegen kun je met je buren maatregelen treffen. Meer groen op je bedrijventerrein kan zowel helpen bij het veilig afvoeren van water als bij extreme hitte. Gras en struiken vangen het regenwater af en zo kan er meer water wegzakken in de bodem. Vooral als een groot deel van je bedrijventerrein uit een harde ondergrond bestaat, kan meer groen een goede oplossing zijn. Let hierbij wel op de bodem en ondergrond. Een groen dak kan helpen bij extreme hitte. Ook kun je denken aan oplossingen tegen hitte zoals lichte kleuren voor gebouwen en zonwering.

Hazenberg: "Met een groen dak verminder je de kans op wateroverlast. Sedumplantjes houden maar liefst 50% van het regenwater vast en voeren het water langzaam af richting het riool. Daarnaast helpt het om de temperatuur in een pand koel te houden als het buiten heel warm wordt.”

4. De huurder blijkt malafide

Hoe goed ken je de mensen die je pand op een bedrijventerrein huren? Wat weet je over hun achtergrond en activiteiten? Criminelen zijn voortdurend op zoek naar nieuwe locaties voor een drugslab of hennepkwekerij. "Verhuur jij een bedrijfshal of schuur op een bedrijventerrein aan mensen die zich bezighouden met criminele activiteiten, dan ben je niet verzekerd als er brand uitbreekt. Dat kan desastreuze gevolgen hebben voor je financiële positie", aldus Hazenberg.

Je hoeft echt niet elke dag te controleren waar je huurder mee bezig is. Maar zo en af toe even langsrijden en een gesprek aanknopen, kan helpen om een beetje te weten wat er speelt. Zo verklein je de kans op criminele activiteiten in je pand. Investeer daarnaast in een goed contact met je buurman. Die is mogelijk wél elke dag in zijn of haar bedrijfspand en kan een oogje in het zeil houden.

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Een veiliger bedrijventerrein door op te trekken met andere ondernemers, de gemeente, politie en brandweer. Dat is het idee van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Het CCV. Hazenberg: "Je maakt dan met alle betrokken partijen afspraken om de risico's op criminaliteit zoveel mogelijk te beperken. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over onderhoud plegen en het nemen van preventieve maatregelen."

Bedrijventerreinen die voldoen aan het keurmerk hebben een aantal kenmerken. "Het is er netjes, op belangrijke plekken hangen camera's en er rijden één of meerdere surveillanceauto’s rond. Dat zijn allemaal maatregelen die potentiële inbrekers afschrikt."

Houd je bedrijventerrein veilig

Wil je advies over hoe je de risico’s op je bedrijventerrein kunt afdekken?

phone

Hulp nodig?